Vi som bor på Järva har rätt att känna oss trygga. Vi ska inte behöva leva med skjutningar i våra områden. Det här våldet drabbar både offren, deras familjer och våra områden på de värsta sätt.

Majoriteten som styr Stockholm har inte lyckats med sina satsningar på trygghet. De lägger enorma summor på ordningsvakter och kameraövervakning men det långsiktiga arbetet för att skapa trygghet är inte prioriterat.

Satsningen de gjort på ordningsvakter har kostat nästan 100 miljoner kronor. Samtidigt har de genomfört nedskärningar i skolan på nästan 600 miljoner den senaste mandatperioden, genom så kallade generella effektiviseringar.

Pengarna borde användas i skolan, istället för på ordningsvakter.

Jag menar att pengarna borde användas i skolan, istället för på ordningsvakter.

Forskningen visar att den enskilt viktigaste faktorn för att inte dras in i kriminalitet är att klara skolan. Jag undrar hur man kan försvara en politik där man lägger stora pengar på ordningsvakter men samtidigt gör stora nedskärningar på skolan?

Polisen efterfrågar också satsningar på det förebyggande arbetet. Rikspolischefen Anders Thornberg har sagt att när man satsar så mycket pengar som man gör på polisen nu, så måste man också satsa pengar på kommunen för att hela kedjan ska hålla.

Vi kommer inte att skapa en trygg stad på lång sikt genom att placera en ordningsvakt i varje hörn. För att öka tryggheten måste vi i kommunen istället lägga de stora resurserna på det förebyggande arbetet, som skolan och socialtjänsten. Det skulle ge bättre effekt vilket är något som även polisen betonar.

Vi vill inte ha fler skjutningar. Vi vill inte att fler familjer ska behöva sörja sina anhöriga som dödats i meningslöst våld. Vi vill inte ha kriminella gäng som skapar otrygghet.

Det är sagt så många gånger nu, men de styrande politikerna måste göra mycket mer för att skapa trygghet.

Rashid Mohammed (V), vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Sommarjobb till alla – om vi hade fått bestämma

Med anledning av artikeln som visade att 2909 ungdomar har sökt sommarjobb i Järva i år skriver Anders Österberg och Elvir Kazinic en insändare.

Föräldrar skriver öppet brev till Ole-Jörgen Persson, M

I kväll har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sammanträde. Före pandemin hade allmänheten möjlighet att ställa frågor, men nu sker mötena bakom stängda dörrar. Därför har Mohamed Hagi Farah från föreningen Järva Föräldraalliansen istället skrivit ett öppet brev till nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M.

Förbjud rika att flytta till Östermalm

För att “motivera” asylsökande att inte flytta till Rinkeby, Tensta, Husby och Skärholmen har Stockholms stad nu beslutat att de som bosätter sig där förlorar rätten till bidrag. “Det kommer förhoppningsvis innebära att färre asylsökande kommer till vår stadsdel” säger Rinkeby-Kistas moderate ordförande Benjamin Dousa.

Sälj inte ut Svenska bostäder – allmännyttan behövs

Katarina Luhr (MP) har påstått att endast elva av Stockholms stadsdelar uppfyller de blågröna kraven på ”dominerande” allmännytta för att komma i fråga för ombildningar. En av de stadsdelar som pekats ut är Husby.