Vi som bor på Järva har rätt att känna oss trygga. Vi ska inte behöva leva med skjutningar i våra områden. Det här våldet drabbar både offren, deras familjer och våra områden på de värsta sätt.

Majoriteten som styr Stockholm har inte lyckats med sina satsningar på trygghet. De lägger enorma summor på ordningsvakter och kameraövervakning men det långsiktiga arbetet för att skapa trygghet är inte prioriterat.

Satsningen de gjort på ordningsvakter har kostat nästan 100 miljoner kronor. Samtidigt har de genomfört nedskärningar i skolan på nästan 600 miljoner den senaste mandatperioden, genom så kallade generella effektiviseringar.

Pengarna borde användas i skolan, istället för på ordningsvakter.

Jag menar att pengarna borde användas i skolan, istället för på ordningsvakter.

Forskningen visar att den enskilt viktigaste faktorn för att inte dras in i kriminalitet är att klara skolan. Jag undrar hur man kan försvara en politik där man lägger stora pengar på ordningsvakter men samtidigt gör stora nedskärningar på skolan?

Polisen efterfrågar också satsningar på det förebyggande arbetet. Rikspolischefen Anders Thornberg har sagt att när man satsar så mycket pengar som man gör på polisen nu, så måste man också satsa pengar på kommunen för att hela kedjan ska hålla.

Vi kommer inte att skapa en trygg stad på lång sikt genom att placera en ordningsvakt i varje hörn. För att öka tryggheten måste vi i kommunen istället lägga de stora resurserna på det förebyggande arbetet, som skolan och socialtjänsten. Det skulle ge bättre effekt vilket är något som även polisen betonar.

Vi vill inte ha fler skjutningar. Vi vill inte att fler familjer ska behöva sörja sina anhöriga som dödats i meningslöst våld. Vi vill inte ha kriminella gäng som skapar otrygghet.

Det är sagt så många gånger nu, men de styrande politikerna måste göra mycket mer för att skapa trygghet.

Rashid Mohammed (V), vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Rusta upp Kista busstorg !

Sedan många år har det rått stort missnöje med situationen kring Kista busstorg, där det ligger under T-banestationen. Platsens utformning har varit och är fortsatt ogästvänlig och känns mycket otrygg

Farligt om vi förlitar oss på en privat ordningsmakt

På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade vi i Vänsterpartiet lagt ett förslag om att införa ett rapporteringssystem när ordningsvakter ingriper mot minderåriga.

Fortsatta avspärrningar i Husby

Bygget av Husby kulturstråk försätter. Lagom till påsk har man nått ända ner till Husby gård med vägen tvärsöver gräsmattan nedanför den gamla dagistomten – den som kallas ogrästrädgården på de uppsatta kartorna. Men byggjobbarna säger att vägen ska tas bort när de är färdiga. Den vanliga gångvägen kan de inte använda för det ska grävas ner kablar där.

Vad hände med böckerna i Internationella Biblioteket?

Tidigare i höstas stängdes Internationella Biblioteket vid Odenplan. Den borgerliga majoriteten med MP sa: Inget problem, vi flyttar bara böckerna till Kungsholmens Folkbibliotek. Vad hände sedan? Svar fick vi i DN 19 december.