AIF Kista fick knappt en tredjedel av föreningsbidraget som de ansökte om. Klubben sökte stöd för att hålla i en fotokurs för barn, men fick avslag för den delen av ansökan som avsåg inköp av kamerautrustning. Förvaltningen föreslog att barnen istället skulle använda sig av sina mobilkameror.
– Man utgår från att alla barn har en telefon, säger Said Ali, ordförande i AIF Kista, som har överklagat beslutet.

Allmänna Idrottsföreningen i Kista ansökte om totalt 100 00 kronor i föreningsbidrag. Under torsdagens sammanträde i Rinkeby-Kista, där beslut togs om vilka föreningar som får ekonomiskt stöd 2021, beviljades endast 30 00 kronor till föreningen av förvaltningen.

Detta är kunskaper som är av stort värde när de sedan ska ta sig ut i arbetsmarknaden

Pengarna skulle finansiera en fotokurs där AIF Kista skulle inskaffa systemkameror och annan medieutrustning. Men förvaltningen beviljade knappt en tredjedel av föreningsbidraget för de delar av ansökan som inte avsåg just kamerautrustningen. Motivering var att många barn och ungdomar idag kan fotografera med sin mobilkamera, och att det därför kan vara intressant att erbjuda kurser i hur denna befintliga egna utrustning kan användas på bästa sätt för att fota och filma.

– Man utgår från att alla barn har en telefon, och dessutom går det inte att jämföra en systemkamera med en mobilkamera. Hela poängen med fotokursen är att åtminstone 40 barn ska få tillgång till en kurs som annars skulle kosta dem 20-30 tusen kronor per person.

– Det är inte bara medieutrustningen som kostar, utan även foto- och filmredigeringsprogrammen. Detta är kunskaper som är av stort värde när de sedan ska ta sig ut i arbetsmarknaden, säger Said Ali, ordförande i AIF Kista.

Förra året var motiveringen en annan

Även i fjol sökte föreningen stöd för en fotokurs, men inte heller då fick de inte tillräckligt mycket i bidrag för att kunna finansiera den. Men under 2019 fick klubben bidraget beviljat och anordnade en kurs, företrädesvis för tjejer, som lärde sig att filma, fotografera och redigera film. 

– Förra året var motiveringen en annan. Då handlade det om att nämndens öppna verksamhet redan erbjöd de aktiviteter som AIF Kista hade uppgett i vår ansökan, vilket inte ens stämde, säger Said Ali.

Said Ali har överklagat beslutet då den delen av det beviljade bidraget inte räcker för att hålla i kursen.

– Om vi får avslag och inte heller får använda det beviljade stödet till att istället göra något annat, kommer vi att avstå från att ta emot bidraget. Det finns ingen poäng i det, säger Said Ali.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Inga lättnader i restriktionerna den 3 maj

Idag vårdas omkring 2000 personer på grund av corona på sjukhus och av dem ligger 400 på intensivvårdsavdelning. Den höga smittspridningen och den hårda belastningen på sjukvården är anledningen till att alla restriktioner förlängs fram till åtminstone mitten av maj.

En av tio stockholmare lever trångbott

Igår släppte Region Stockholm rapporten Hushållens tillgång till godtagbara bostäder i Stockholmsregionen. Rapporten visar att drygt en av tio stockholmare lever trångbott. – Trångboddhet leder till stress på olika sätt för alla som bor i hushållet, säger Mohammed från Tensta.

2000 i Rinkeby-Kista testas för antikroppar mot covid-19

Rinkeby-Kista är den stadsdel i Stockholms län som per invånare hittills haft flest antal konstaterade fall av covid-19. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm genomför därför en antikroppstestning i området för att se hur stor andel av invånarna som har antikroppar.

Ska Husbybadets rivas? I så fall varför?

År 1999 firade Husbyborna en av sina segrar. Efter tjugu år med namnlistor, uppvaktningar, möten och demonstrationer hade det badkar med skylten HUSBYBADET, som badhusgruppen ställt ut på tomten och som var en del av del av manifestationerna, ersatts med ett riktigt badhus.