Anders Österberg (S)
Anders Österberg (S) ställer en fråga angående mediestödet.

Nyhetsbyrån Järva fick inget  av det statliga stödet för lokal journalistik. Därför skickade Akallas riksdagsman Anders Österberg (S) en fråga till kulturminister Amanda Lind.
Nu har han fått svar.

För första gången delades ett statligt stöd ut i år för att stärka den lokala journalistiken. Konkurrensen om pengarna var hård. Flera stora tidningshus med hundratals anställda som omsätter miljarder sökte pengar. Även Nyhetsbyrån Järva sökte mediestöd, men fick inget.

Det var därför som Anders Österberg, socialdemokratisk riksdagsman från Akalla, ställde en skriftlig fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Han konstaterade att ”den enda tidningen från ett så kallat utsatt område är Nyhetsbyrån Järva. Det finns en rad krav som ska uppfyllas för att komma ifråga för det statliga stödet för lokal journalistik. Av de tio uppställda kraven uppfyller Nyhetsbyrån Järva de flesta.”

Vilken väg framåt skulle ministern se för att de små lokala nyhetsbyråerna ska kunna få stöd i framtiden?

Men trots detta fick Nyhetsbyrån Järva inte något stöd och Anders Österberg frågade ”Vilken väg framåt skulle ministern se för att de små lokala nyhetsbyråerna ska kunna få stöd i framtiden eftersom det kan vara svårt att uppfylla alla kraven och det därigenom verkar som att de också missar möjligheten till stöd?”

Amanda Lind svarade den 26 juni att ”det är viktigt att säkerställa att det finns goda förutsättningar för att säkra lokal journalistik i hela landet. En del i januariöverenskommelsen är att förutsättningarna för oberoende granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv i hela landet ska förstärkas.”

Jag ska inte uttala mig om nämndens beslut

Sedan hänvisade hon till villkoren i mediestödsförordningen och till Myndigheten för press, radio och tv. ”Det är mediestödsnämnden som beslutar om och betalar ut stöd. Jag ska inte uttala mig om nämndens beslut.”

Anders Österberg är inte nöjd med svaret

Anders Österberg är inte nöjd med svaret.
 – Nej, det är jag inte. Jag tycker det är otroligt viktigt att det finns tillgång till lokal journalistik. Det är många som oroar sig för detta i Sverige. Inte minst i Järva och i glesbygden. Jag tycker att svaret är dåligt för det svarar inte upp mot den utmaningen som finns och jag funderar att gå vidare med frågan.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Här en lista över de tidningar som fick stöd.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ordningsvakterna på Rinkeby torg diskuterades i nämnden

Onsdagens möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bjöd inte på mycket till debatt. Nämnden röstade genomgående enligt stadsdelsförvaltningens förslag. Lite diskussion blev det dock om Rinkeby torg.

Sarah och Rayana gläds åt sommarens tjejläger

Tillsammans med Healthy Women och Kista SC får unga tjejer i Järva chansen att åka på tjejläger till Vässarö, som ligger en timme utanför Stockholm. Evenemanget äger rum under fyra dagar med start från och med den 22 Juli. – Det kommer att bli många roliga aktiviteter och vi får möjlighet att umgås, säger Susan Dahlbeck, grundare för Healhty Women.

Ny förening vill ha dialog mellan judar och muslimer

– Även unga i Sverige påverkas av internationella konflikter och det har saknats mötesplatser för att bemöta de svåraste utmaningarna. Johan Berggren var med och grundade föreningen Ung Dialog, som vill öppna för samtal för unga om antisemitism och islamofobi, både på lokal och global nivå. 

”Det känns som en häxjakt på personalen”

Den senaste medarbetarenkäten i Spånga-Tensta visade på hård intern kritik mot ledningen på Medborgarkontoret. Men när resultatet blev känt startade en av de anställda en namninsamling till stöd för den kritiserade chefen. – Den som inte skriver under röjer sin identitet, säger en av medarbetarna.