Vänsterpartiet har anmält Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till JO för att de bryter mot kommunallagen när facket stängs ute från stadsdelsnämndens sammanträden. Det är stadsdelen som anmäls, men anmälan är riktad mot ordföranden Benjamin Dousa (M), som anses bära det huvudsakliga ansvaret.

I ett pressmeddelande skriver V att de fackliga företrädarna inte har tillåtits närvara på möten, varken fysiskt eller via videolänk, med hänvisning till coronapandemin. Fackliga företrädare tillåts dock närvara på möten i andra stadsdelar inom Stockholms stad, bland annat via videolänk.

Benjamin Dousa ogillar facket, men hans egna åsikter står inte över lagen

– Vi anmäler stadsdelen men ansvaret menar vi ligger hos ordföranden. Benjamin Dousa ogillar facket, men hans egna åsikter står inte över lagen. Facket skulle mycket väl kunna vara med över videolänk, det rådande läget är uppenbart ett svepskäl för att kunna minska insynen för de fackliga företrädarna och det är skamligt att utnyttja coronapandemin på det viset, säger Veronica Stiernborg, som sitter i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för Vänsterpartiet.

Det är kommunallagen som ger fackliga företrädare rätt att närvara vid stadsdelsnämndens möten. Frågan om fackets närvaro vid möten har aktualiserats bland annat i samband med att stadsdelens ordförande, genom Dagens Nyheter, meddelat att personalen på en ungdomsverksamhet ska sägas upp.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Fredrik Jurdell ny stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta

Fredrik Jurdell föreslås bli ny stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta. Det formella beslutet fattas…

Nytt beslut om Fryshusets IOP

På mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd igår lade majoriteten fram ett nytt förslag om IOP-avtalet med Fryshuset. Avtalet ska fortfarande sägas upp, men meningen är att ungdomsverksamheten ska fortsätta.

Snart blir det ännu dyrare att åka kollektivt med SL

Nytt år, ny prishöjning tycks vara SL:s melodi. För femte året i rad höjs nu priset på månadskortet. 950 kronor kommer det kosta från och med tisdag nästa vecka.

Vart ska ungdomarna i Järva gå på sin fritid?

I Rinkeby och övriga stadsdelar har det alltid funnits en fritidsgård att gå till – årets alla dagar. Så är det inte längre. Av olika skäl har fritidsgårdar och öppna mötesplatser för de lite äldre varit stängda under kortare eller längre perioder.