På sportlovet smyger Läslandet igång en verksamhet i Rinkeby Folkets Hus och kommer finnas där varje fredag.
Läslandet är en del av Läsfrämjarinstitutets verksamhet och riktar sig till barn mellan 3 och 11 år och deras vuxna.

Läslandet lockar till läsning genom att använda teater och andra konstnärliga och kulturella och språkliga uttryck. Högläsning blandas därför med dans, konst och drama för ge deltagarna chans att ta till sig innehållet i den lästa texten, oavsett språk- och läskunskaper.

Alla får en bok med sig hem, att läsa och prata om tillsammans

Sedan fem år tillbaka driver Läsfrämjarinstitutet en uppskattad verksamhet i Södertälje och nu kommer de till Rinkeby. Planen är att etablera sig och bli en viktig samlingsplats i området. Genom veckovisa träffar som är öppna utan föranmälan, medlemskap eller kostnad vill Läslandet nå en bred publik. Då varje barn kommer tillsammans med sina vuxna ges möjlighet till en gemensam litterär och kulturell upplevelse som barnet och den vuxne kan fortsätta att prata om efter besöket. Alla får också en bok med sig hem, att läsa och prata om tillsammans.

Marlen Eskander, socialantropolog, är grundaren till Läsfrämjarinstitutet, LFI, och Läslandet i Södertälje. Verksamheten startades tillsammans med andra föräldrar 2015 då Marlen var barnledig och arg över hur mottagandet av nyanlända fungerade.

– Språk och identitet hänger starkt ihop. Genom att ge ett snabbt och lustfyllt stöd att erövra svenska språket ges individen möjlighet att behålla sin identitet och sitt självförtroende i det nya landet.

80 procent av ordförrådet utvecklas via läsning

– Nyanlända har redan ett eget rikt språkligt kapital, som bara behöver hjälp att omvandlas till svenska. Även de som bott en längre tid i ett nytt land behöver hjälp att omvandla sitt modersmål till svenska, säger Marlen Eskander.
Hon talar utifrån egna erfarenheter då hon minns hur det kändes att som fjortonåring komma till Sverige.
– Språket är livsviktigt och läsning är viktigt för att utveckla språket. 80 procent av ordförrådet utvecklas via läsning. En läsande sjuåring använder cirka 17 000 ord. En sjuttonåring bör ha 50 000 till 70 000 ord i  ordförrådet.
– Utan läsning och den stimulans som det ger, har sjuttonåringen lika många ord som en sjuåring. Så ska det inte behöva vara, säger Marlen Eskander.

Barns läsande stimuleras av att se läsande förebilder

Barns läsande stimuleras av att se läsande förebilder, vuxna i sin omgivning som läser och genom att ha böcker till hands i hemmet. Läslandets metod bygger på både och.

Fardosa Omar, anställd på Rinkeby Folkets Hus, har ett uppdrag att involvera och stärka föräldrar i området. Hon är Läslandets länk till Rinkebys barn och vuxna. Fardosa tror att Läslandets metod och verksamhet kommer att passa bra i Rinkeby och i Järva, där många, både barn och vuxna, har svårigheter att uttrycka sig.
– Det här blir både roligt och lättsamt och passar alla, oavsett språk- och läskunskaper, säger Fardosa Omar.

Alla intresserade, barn tillsammans med vuxna, är varmt välkomna till den första träffen. Fredagen 28 februari kl. 16 – 18 på översta våningen i Rinkeby Folkets hus. Läslandet bjuder även på fika. En ”riktig invigning” sker senare i vår.

Evis Leander

Läs mer om Läsfrämjarinstitutet och Läslandet här.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning vinner pris

Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har vunnit priset Kvalitetsutmärkelsen 2020 som delas ut av Stockholm stad.

Förbifart Stockholm kan bli Förbifart Järva

Förbifart Stockholm kommer att bli dyrare än planerat och försenas med minst fyra år. På Järvafältet däremot kan kanske motorvägstrafiken komma igång tidigare och bli en Förbifart Järva.

Kommer buss 517 som den ska till Hjulsta?

Buss 517 blir ofta inställd genom Hjulsta i eftermiddagsrusningen. Hjulstabor som väntar på bussen väntar förgäves. – Jag upplever att våra resenärers förtroende i Hjulsta/Tensta är allvarligt skadat, på grund av att Arrivas centrala trafikledning ställer in trafiken genom Hjulsta och Tensta i eftermiddagsrusningen och beordrar linje 517 att åka via Barkabybron för att spara tid, säger en busschaufför.

Stort intresse när Sveriges ambassadörer kom på besök

Ahmed Abdirahman från Global Village hälsade nio svenska ambassadörer välkomna till en fullsatt Tensta konsthall. – Sverige spelar en stor roll internationellt, i Afrika, Asien och Mellanöstern. Därför är det betydelsefullt att ni är här idag.