På sportlovet smyger Läslandet igång en verksamhet i Rinkeby Folkets Hus och kommer finnas där varje fredag.
Läslandet är en del av Läsfrämjarinstitutets verksamhet och riktar sig till barn mellan 3 och 11 år och deras vuxna.

Läslandet lockar till läsning genom att använda teater och andra konstnärliga och kulturella och språkliga uttryck. Högläsning blandas därför med dans, konst och drama för ge deltagarna chans att ta till sig innehållet i den lästa texten, oavsett språk- och läskunskaper.

Alla får en bok med sig hem, att läsa och prata om tillsammans

Sedan fem år tillbaka driver Läsfrämjarinstitutet en uppskattad verksamhet i Södertälje och nu kommer de till Rinkeby. Planen är att etablera sig och bli en viktig samlingsplats i området. Genom veckovisa träffar som är öppna utan föranmälan, medlemskap eller kostnad vill Läslandet nå en bred publik. Då varje barn kommer tillsammans med sina vuxna ges möjlighet till en gemensam litterär och kulturell upplevelse som barnet och den vuxne kan fortsätta att prata om efter besöket. Alla får också en bok med sig hem, att läsa och prata om tillsammans.

Marlen Eskander, socialantropolog, är grundaren till Läsfrämjarinstitutet, LFI, och Läslandet i Södertälje. Verksamheten startades tillsammans med andra föräldrar 2015 då Marlen var barnledig och arg över hur mottagandet av nyanlända fungerade.

– Språk och identitet hänger starkt ihop. Genom att ge ett snabbt och lustfyllt stöd att erövra svenska språket ges individen möjlighet att behålla sin identitet och sitt självförtroende i det nya landet.

80 procent av ordförrådet utvecklas via läsning

– Nyanlända har redan ett eget rikt språkligt kapital, som bara behöver hjälp att omvandlas till svenska. Även de som bott en längre tid i ett nytt land behöver hjälp att omvandla sitt modersmål till svenska, säger Marlen Eskander.
Hon talar utifrån egna erfarenheter då hon minns hur det kändes att som fjortonåring komma till Sverige.
– Språket är livsviktigt och läsning är viktigt för att utveckla språket. 80 procent av ordförrådet utvecklas via läsning. En läsande sjuåring använder cirka 17 000 ord. En sjuttonåring bör ha 50 000 till 70 000 ord i  ordförrådet.
– Utan läsning och den stimulans som det ger, har sjuttonåringen lika många ord som en sjuåring. Så ska det inte behöva vara, säger Marlen Eskander.

Barns läsande stimuleras av att se läsande förebilder

Barns läsande stimuleras av att se läsande förebilder, vuxna i sin omgivning som läser och genom att ha böcker till hands i hemmet. Läslandets metod bygger på både och.

Fardosa Omar, anställd på Rinkeby Folkets Hus, har ett uppdrag att involvera och stärka föräldrar i området. Hon är Läslandets länk till Rinkebys barn och vuxna. Fardosa tror att Läslandets metod och verksamhet kommer att passa bra i Rinkeby och i Järva, där många, både barn och vuxna, har svårigheter att uttrycka sig.
– Det här blir både roligt och lättsamt och passar alla, oavsett språk- och läskunskaper, säger Fardosa Omar.

Alla intresserade, barn tillsammans med vuxna, är varmt välkomna till den första träffen. Fredagen 28 februari kl. 16 – 18 på översta våningen i Rinkeby Folkets hus. Läslandet bjuder även på fika. En ”riktig invigning” sker senare i vår.

Evis Leander

Läs mer om Läsfrämjarinstitutet och Läslandet här.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

En dag om året förvandlas Enbacksskolan till smedja

Ute på Enbacksskolans skolgård brinner två eldhärdar. Med en stor bälg hålls elden vid liv. En dag om året får skolans sjundeklassare lära sig att smida järn. – Eleverna är jätteduktiga, säger smeden Martin Ahlsén.

Lägenhetsbrand på Glömmingegränd igår kväll

Polis och räddningstjänst ryckte ut till en lägenhetsbrand på Glömmingegränd i Tensta på lördagskvällen. Ingen person skadad.

Mizeria, del 2: Spiderman med noppade ögonbryn

Det här är del 2 i sommarens följetong Mizeria. Boken, som är skriven av Melody Farshin, handlar om tvillingarna Aicha och Ali och deras liv i en förort i miljonprogrammen. Trots att de är födda på samma dag, i samma familj, ser tvillingarnas liv och förutsättningar så olika ut.

Cherrie ska få fler att upptäcka D-vitaminbrist

RnB-stjärnan Cherrie samarbetar med privat vårdgivare för att få Järvabor att kontrollera sitt D-vitaminvärde. Syftet är att fler ska upptäcka en eventuell D-vitaminbrist och kunna behandla den.