Husfasad i orten, som ska illustrerar insändare om marknadshyror.

Bostadskrisen i Stockholm skenar och det är som vanligt de redan utsatta som riskerar att drabbas hårdast. Den blågröna majoriteten som styr i Stockholm måste ta ansvar över den havererade bostadspolitiken och ordna fram fler bostäder snabbt.

Att det råder bostadsbrist i Stockholm är inte en nyhet för någon. I takt med att staden växer blir bostadskön allt längre, andra- och tredjehandskontrakt blir allt vanligare och trångboddheten i framförallt ytterstaden ökar. Det är en farlig utveckling.

Nyanlända barnfamiljer tvingas bo på vandrarhem

Nyligen aviserade även stadens bostadssociala resurs SHIS, vars hyresgäster är personer och familjer som av olika sociala och ekonomiska orsaker inte klarar att få en bostad via den vanliga bostadskön, att de har akut brist på lägenheter. Bara i år behövs ytterligare 325 lägenheter för att möta behovet, annars riskerar människor att bli bostadslösa. Nu inför sommaren är det oklart hur majoriteten ska kunna leva upp till kommunens åtagande enligt bosättningslagen, vilket riskerar att resultera i att nyanlända barnfamiljer från flyktingläger tvingas bo på vandrarhem.

Samtidigt har den blågröna majoriteten i Stockholm bara under de senaste veckorna genomfört större försäljningar av fastigheter. Det är fastigheter som vi istället hade kunna behålla och omvandla till bostäder för personer som befinner sig i hemlöshet eller nyanlända familjer.

Tusentals hyresrätter kommer att försvinna

De blågröna har dessutom öppnat upp för ombildningar i flera stadsdelar runt om i Stockholm, och i dagsläget ser det ut som att tusentals hyresrätter därmed kommer att försvinna från bostadskön. Det är en oansvarig bostadspolitik, och den riskerar givetvis att resultera i ökad hemlöshet.

För om vi hade haft en bostadsmarknad med fler allmännyttiga hyresrätter med rimliga hyror så hade hemlösheten varit lägre och färre hade behövt hjälp från socialtjänsten. Det är egentligen inte svårare än så. Folk måste ha råd att bo och staden behöver tillräckligt många bostäder för de som inte kan ordna boende själva, annars ökar hemlösheten.

Den blågröna majoritetens brist på planering och visioner när det kommer till bostäder kommer som vanligt främst att drabba de som har det allra svårast. De som har social problematik, dålig ekonomi eller kommer hit på flykt och inte har något socialt skyddsnät. Det är de som behöver en ansvarstagande bostadspolitik allra mest.

Så ska inga barn tvingas växa upp

Vi i Vänsterpartiet vill att Stockholm ska vara en stad där alla har rätt till ett eget hem, oavsett om du har vuxit upp här eller precis kommit hit och oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar. Men idag är vi inte på väg mot den framtiden, och om den blågröna majoriteten inte börjar planera för fler boenden så kommer hemlösheten i Stockholm att öka och många kommer tvingas flytta runt i tillfälliga boendelösningar, även barnfamiljer. Och så ska inga barn tvingas växa upp.

Vi hoppas därför innerligt att den blågröna majoriteten på allvar tar tag i denna fråga så att Stockholm kan bli en stad där alla stockholmare, nya och gamla, har rätt till en trygg bostad.

Alexandra Mattson Åkerström (V), vice ordförande i socialnämnden Stockholms stad
Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och ledamot i arbetsmarknadsnämnden Stockholms stad
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Svar till ”En orolig mamma som satt i publiken”

Ett inlägg från liberalernas Åsa Nilsson Söderström har kommit med anledning av insändaren om mötet i Tensta träff den 16 augusti:

Hur ska vi kunna lita på polisen?

I filmerna som spreds efter polisens ingripande i Rinkeby i tisdags kväll syns hur två poliser måttar slag efter slag mot en person som ligger på marken. Med tvåhandsgrepp på batongerna för att få extra kraft fortsätter poliserna slå efter att personen liggandes sträcker upp sina händer och försöker värja sig från våldet.

”Pandemin är ett större problem för utsatta grupper”

För ett par dagar sedan publicerade Madonna ett inlägg om Coronaviruset på sitt Instagramkonto som blev viralt. Hon satt naken i ett badkar fyllt med rosenblad och berättade om hur Coronaviruset har gjort oss mer jämlika, eftersom viruset kan drabba vem som helst, oavsett om du är rik eller fattig. I slutet av inlägget avslutar hon med att säga att vi alla sitter i samma båt, och om skeppet sjunker, så drunknar vi alla.

Farligt om vi förlitar oss på en privat ordningsmakt

På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade vi i Vänsterpartiet lagt ett förslag om att införa ett rapporteringssystem när ordningsvakter ingriper mot minderåriga.