Inbrott hos Tech Tensta. Bild: Panayotis Hatzipavlis

”Tech Tensta ägnar sig inte åt tech”, skriver Michael Steger i en insändare, sedan han läst en artikel om att tech-fritidsgårdens besökare använder gårdens 3D-skrivare för att producera ansiktsskydd till vård och omsorg.

Nej, att tillverka ansiktsskydd är inte spjutspetsteknik. Men vi pratar om en fritidsgårdsverksamhet, riktad till tonåringar, en verksamhet där de får börja upptäcka det häftiga med teknik, utforska och testa vad de kan göra själva – en fritidsgård som har teknikutveckling och teknikens roll i samhället i fokus, istället för biljardbord och dataspel som är så vanliga på många andra gårdar.

En fritidsgård som har teknikutveckling i fokus, istället för biljardbord och dataspel

Idén kläcktes redan 2015, efter ett gediget arbete av en grupp feriearbetande ungdomar, som kartlade ambitionerna hos industrin och ungdomars drömmar och tankar om framtiden, de gjorde studiebesök, workshops och intervjuer. Stockholms stad beviljade centrala medel för att tech-fritidsgården skulle bli verklighet i Tensta, och flera företag gick tidigt med i projektet med en uttalad vilja att bidra till ett bättre Järva.  Men flera bakslag gjorde att starten dröjde, vilket vi bara kan beklaga.

Det sker samarbeten med  teknikföretag som Ericsson, Skanska och Google

Tech Tensta erbjuder programmeringskurser, studiebesök hos företag, mentorsprogram och läxläsning i matte, no och teknik.  Det sker samarbeten med  teknikföretag som Ericsson, Skanska och Google. Ungdomarna på Tech Tensta har bidragit till en ljusinstallation i Hjulsta. Vi hör om ungdomar som genom fritidsgårdens verksamhet fått bra sommarjobb hos teknikföretag.

Självklart kan och ska verksamheten på techgården utvecklas

Vi i den grönblå majoriteten delar skribentens syn på teknik som en fantastisk möjlighet, och det är därför vi är angelägna om att gården ska finnas kvar när projekttiden löper ut vid årsskiftet. Teknikens frontlinje flyttas hela tiden. Självklart kan och ska verksamheten på techgården utvecklas med den, i samverkan med ungdomarna själva, företag, högskolor och universitet.

Och att ungdomar nu under coronakrisen kan utnyttja fritidsgårdens tekniska resurser för att bidra till att minska smittspridningen är väl ganska fantastiskt!

Sus Andersson, ordförande (mp) Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd, för den grönblå majoriteten i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ska Husbybadets rivas? I så fall varför?

År 1999 firade Husbyborna en av sina segrar. Efter tjugu år med namnlistor, uppvaktningar, möten och demonstrationer hade det badkar med skylten HUSBYBADET, som badhusgruppen ställt ut på tomten och som var en del av del av manifestationerna, ersatts med ett riktigt badhus.

Foderbrist i landet – vem tar ansvar för Hästa Gård?

Mycket allvarligt att höskörden på dessa 185 hektar står och torkar bort,…

Föräldrar skriver öppet brev till Ole-Jörgen Persson, M

I kväll har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sammanträde. Före pandemin hade allmänheten möjlighet att ställa frågor, men nu sker mötena bakom stängda dörrar. Därför har Mohamed Hagi Farah från föreningen Järva Föräldraalliansen istället skrivit ett öppet brev till nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M.

Islamofobi och antisemitism är SD:s grundvalar

SD:s partisekreterare Rickard Jomshofs uttalande mot islam och muslimer i programmet Sverige möts i SVT har väckt starka reaktioner. I programmet, som är en direktsänd debatt, kallade han islam för en avskyvärd religion. Det är inte första gången, och sannolikt inte heller sista, som Jomshof och hans partikollegor uttalat sig kränkande och med hatiska kommentarer mot islam. SD:s chefsideolog Mattias Karlsson har till och med jämfört Koranen med Hitlers bok ”Mein Kampf”.