Linton Kennegard
Linton Kennegard
– Polisen har för stort utrymme att använda våld utan att det betraktas som övervåld. Domstolarna har ett ansvar att visa att det finns en gräns även för poliser.
Linton Kennegard är jurist och en av grundarna till sidan snutkoll.se. 
 
– Vi har ett allt kargare samhällsklimat och när det gäller inskränkningar av mänskliga rättigheter så är det polisen som utför handlingarna. Kontrollen måste finnas där.
 
Linton Kennegard konstaterar att diskussionen om polisen är polariserad; ena sidan anser att polisen alltid har rätt och andra sidan hatar polis och ordningsmakt.
 
Sociala och polisiära lösningar står inte i motsättning mot varandra.
 
– Jag anser att ordning och säkerhet måste byggas nerifrån och upp. Det går inte att reparera social otrygghet med repression. Sociala och polisiära lösningar står inte i motsättning mot varandra.
 
Sidan snutkoll.se bildades av Institutet för Demokrati och Säkerhet, IDS, för att öka medborgarnas möjlighet att anmäla polisen när de missbrukar sina befogenheter. IDS är jurister, studenter och människorättsaktivister som anser att både statens institutioner och civilsamhället ska präglas av demokrati och öppenhet. Eftersom polisen under vissa omständigheter har befogenhet att använda våld mot alla i samhället, är viktigt att de inte missbrukar sin ställning.
 
– Det finns juridiska möjligheter att hålla staten ansvarig, som inte riktigt används. Det vanliga är att man polisanmäler, och även skickar in en JO-anmälan, som inte leder någonvart, säger Linton Kennegard.
 
Därför vill snutkoll.se utbilda allmänheten om vilka rättigheter som finns.
 
Därför vill snutkoll.se utbilda allmänheten om vilka rättigheter som finns, för att på så sätt förebygga olagligt våld från polisens sida.
 
– Det första steget, om något händer, handlar om att säkra bevisning. Oftast står flera polisers samordnade vittnesmål mot några få vittnen vilket leder till ett stort bevisövertag. Det blir väldigt ojämlikt. Det är viktigt att samla in bevis och prata med folk på plats. Det bästa är att filma med mobilkameran.
 
Därför har IDS startat projektet ”Lillasyster”. Där man i samarbete med en professionell filmare lär ut kameraarbete, vad man får filma, när man får filma och hur man gör det tryggt och säkert.
 
– Om anmälan leder vidare hamnar ärendet i åklagarkammaren. Då kan du ha rätt till målsägandebiträde, en jurist som staten betalar för.
 
Och om fallet läggs ned, kan en JO-anmälan ändå grunda ett skadeståndsanspråk. 
– Man kan också driva ett enskilt åtal även om åklagare lägger ned, men då riskerar man att behöva betala rättegångskostnaderna. Innan man går vidare bör man kontakta en jurist, säger Linton Kennegard.
 
Det är också möjligt att stämma staten civilrättsligt.
 
Det är också möjligt att stämma staten civilrättsligt. Men där tar den enskilde en risk att själv få betala kostnaderna.
– Det har, mig veterligen, hänt att man vunnit ett sådant fall på 1980-talet, och fått skadestånd. Men det är något som inte prövas idag.
 
Snutkoll.se bildades 2016 och länge diskuterade man själva namnet. Snutkoll, var det verkligen lämpligt? Linton Kennegard förklarar varför det blev som det blev.
 
– Vårt primära mål är att vara legitima hos unga människor, och då är det viktigt med ett namn som tydligt visar att det inte är ett myndighetsinitiativ.
 
Kerstin Gustafsson Figueroa

Imorgon intervjuar vi Niclas Andersson, polischef i Järva. Har du egna erfarenheter av kontakt med ordningsmakten, mejla till: redaktionen@nyhetsbyranjarva.se

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Kvinnorna som sparkades från Hjulsta grundskola: ”Det handlar om rasism”

Hur kunde Hjulsta grundskola gå från en välfungerande skola och arbetsplats med gott rykte, till den konflikthärd som Nyhetsbyrån Järva rapporterat om de senaste månaderna? De tre kvinnorna som avskedades efter påstådda matstölder berättar sin version av det som hänt.

Enbacksskolan satsar på podcast

– Vi ser att det här arbetet har väckt intresse, engagemang och entusiasm hos eleverna, säger Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta. Skolan har redan en skolradio och satsar från och med i år även på en podcast.

Läkaren ser strukturer och politik bakom pandemin

Läkaren Roya Hakimnia befann sig mitt i coronapandemins första våg när den sköljde in över Järva och fick ambulanserna att gå i skytteltrafik. – Vi ska inte vara nöjda, jag tycker att det här är en skandal i modern tid och de ansvariga bör ställas till svars.

”Jag kom direkt till Tensta och här har jag stannat”

Det är en av de där riktigt heta sommardagarna. Fahyma Alnablsi drar sin dramaten från sin arbetsplats på Tensta konsthall, ner genom Nydalsparken och under motorlederna ut på Järvafältet. – Där nere ligger Tensta fritidsträdgårdar sedan mer än 40 år tillbaka. Dit ska vi.