Lars Nylund är fastighetschef och den från Familjebostäder som svarar på frågor om vad som hände när tre tavlor i Rinkeby Folkets Hus censurerades.
 – Vi som hyresvärd ska inte göra bedömningar av konst eller hyresgästernas verksamhet.

Familjebostäder har förekommit i ofördelaktiga sammanhang, två gånger på kort tid, i Järva. Det gäller både censur av en konstutställning i Rinkeby Folkets Hus och avvisningar av hyresgäster på Rinkebystråket. På förekommen anledning sökte Nyhetsbyrån Järva svar hos Familjebostäders ledning och fick ett möte med fastighetschef Lars Nylund. 

 – Jag ansvarar för förvaltningen av Familjebostäders fastighetsbestånd i hela Stockholm. Vi har tio förvaltningsområden, Rinkeby och Tensta är två av dem. 

Hur ofta är du i Järva?

– Med jämna mellanrum, men vi har ju lokala förvaltare som är chefer över husvärdar och annan lokal personal.

De tre censurerade tavlorna.

I mitten av januari meddelade Familjebostäder i Rinkeby att tre målningar i en utställning i Folkets Hus skulle plockas ned. Enligt Familjebostäders personal var det på ”order från VD” (något som sedan dementerades i mejl). Kan du förklara vad det var som hände?

– Jag är ju ansvarig för det också och det var ett misstag, kort och gott. Vi rättade till det så fort det kom till vår kännedom. Vi som hyresvärd ska inte göra bedömningar av konst eller hyresgästernas verksamhet på det viset. Någonstans blev det fel i kommunikationen. Målningarna skulle inte ha tagits ned och det har inte heller varit någon information om att så skulle ske heller.

Men hur kunde missförståndet uppstå?

 – Jag vet inte. VD har inte beslutat något sådant och inte jag heller. Lite svårt att svara på hur missförstånd kan uppstå. Konst är sådant som berör och det ska det väl göra. Men hur det kan tolkas och bli så här, det vet jag inte. Det som är viktigt ur vårt perspektiv är att när vi såg att det blivit tokigt, då fixade vi det så fort vi bara kunde. 

Borde det här redas ut internt?

– Självklart så har vi internt haft samtal med de involverade. Hyresgästernas verksamhet är sådant som de styr över. Det gäller generellt och det har vi varit tydliga med.

Verksamhetschefen för Folkets Hus fick veta att hon hädanefter skulle vara tvungen att rapportera vilka utställningar, och vilken verksamhet, som planerades till Familjebostäder?

– Nej, så ska det inte vara. Det hyresgästerna gör i sina lokaler, så länge de håller sig inom lagens gränser, så är det de som råder över det. Det ska inte vi blanda oss i. En sak att intressera sig, men det är inte vi som bestämmer.

Har du sett utställningen själv?

 – Nej, det har jag inte gjort.

Nu till lokalhyrorna på Rinkebystråket. Flera företagare har varit tvungna att stänga ner sina verksamheter på grund av de höga hyrorna. Vad tycker du, är hyresnivåerna i Rinkeby rimliga?

– Vi är en av de största fastighetsägarna, om inte den största, i Rinkeby. Vi är i Rinkeby för att stanna och vi tar ansvar för Rinkeby. Rinkebystråket var en satsning som gjordes för att förbättra i Rinkeby. Men sedan starten så är det flera av företagarna som kämpat med låg omsättning och haft svårt att betala hyran. Vi har haft dialog med dem och genomfört flera typer av hyreslättnader. Men det har inte blivit som vi hade hoppats.

Men hur ska ni få Rinkebystråket att leva?

– Vi kommer att jobba framåt för att bredda utbudet och för att få in nya, och kanske andra verksamheter, än de de som har lämnat. Vi för nu en dialog med nya hyresgäster.

Vad är det för sorts verksamheter som har så pass hög omsättning och goda inkomster att de kan betala de här hyrorna?

– Jag vill inte ge några exempel på vilka vi förhandlar med, utan det får komma när det är klart. Det kan röra sig om allt från utbildning till vård och service av olika slag. Sådan verksamhet som Rinkebyborna har nytta av.

Nu senast stängde Tea House. Ägaren menar att han hade fått löfte om att ni skulle komma överens om en hyra, som stod i proportion till omsättningen. 

 – Utan att gå in på detaljer, så har vi försökt få en dialog med bolaget. Vi har bokat möten, men de har inte velat träffa oss av olika anledningar.

Men är hyresnivåerna rimliga? Hyrorna sägs vara högre i Rinkeby än på Östermalm.

– Vi kommer föra förhandlingar, både med befintliga hyresgäster och nya, för att komma överens om hyresnivåer som handlarna ser som långsiktiga och klarar av.

Familjebostäder gick med 189 miljoner i överskott första halvåret 2017. Varför kan inte hyrorna helt enkelt sänkas?

– Det här är inte våra pengar, utan allas pengar i Stockholm stad. Vi behöver satsa på det som är långsiktigt hållbart. Det vi gör nu är att vi ska förhandla hyrorna med hyresgäster som kan presentera rimliga kalkyler och sätta hyror som blir långsiktigt hållbara.

Jag antar, att ni hade likadana förhandlingar med de företagare som nu ger upp? 

– Ja, absolut. Det är uppenbart att det inte har blivit som vi och hyresgästerna har hoppats på. Nu gör vi därför en förändring som ska hålla långsiktigt. Vi har tillsammans med handlarna kämpat för att hitta en väg framåt, men vi har inte lyckats och nu måste vi se över det.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Polisen har ofta helt legala skäl att ingripa”

Niclas Andersson är lokalpolisområdeschef i Järva, eller enklare uttryckt, han är polischef. I 26 år har han varit polis och sedan nästan sju år tillbaka är han den högst ansvarige inom polisen i Järva.

I morgon drar Järvaveckan igång

Den 2 – 6 juni sänds Järvaveckan digitalt. I fjol ställdes Järvaveckan…

Grönt Initiativ vill förvalta jorden på Hästa Gård

Corona och klimatkrisen visar hur sårbart samhället är och att den inhemska matproduktionen måste öka. Hälften av vår mat produceras utomlands. Samtidigt ligger världens största urbana ekologiska jordbruk – Hästa Gård – outnyttjat mitt i Järva!

Allmänhetens frågestund tillbaka i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Gårdagens möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inleddes med en frågestund för allmänheten. Det var första gången sedan nämndmötena blev digitala på grund av pandemin som boende i stadsdelen fick ställa sina frågor till politikerna via videolänk. – Rent tekniskt fungerade det bra, konstaterade nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M), nästan lite häpet.