Awad Hersi satt som ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd när beslutet om Järvas nya begravningsplats fattades.
– Det är inte ofta som partierna håller med varandra, men just i den här frågan finns en stor enighet, säger Awad Hersi.

Han är väl medveten om kritiken mot begravningsplatsens placering och understryker vikten av att värna om Järvafältet som rekreationsområde.
– Järvafältet är mitt andra hem. Det är där jag springer när jag behöver rensa huvudet. Men fältet är väldigt utsatt och har exploaterats enormt de senaste åren. Det som har övertygat mig om att det här är en bra lösning är att begravningsplatsen kan bidra till att bevara grönområdet.

Awad Hersi menar att Stockholms stad har gjort en gedigen utredning och kommit fram till en bra lösning. Samtidigt kritiserar han bygget av Förbifart Stockholm och erkänner att det finns ett demokratiskt problem som gör att Järvaområdet drabbas så hårt av olika projekt.
– Alla förhatliga saker, oavsett om det är motorvägar eller transporter med farligt gods som tillåts här på E18 men inte på södra sidan av stan, hamnar där det är praktiskt genomförbart. Det beror på lagen om minsta motståndskraft. Kanske är det så att människor här har större problem i sin vardag. Kanske är det för att de saknar insyn i de demokratiska processerna.

Han tror inte att de 10 000 namnunderskrifterna mot bygget av begravningsplatsen kommer från boende i området.
– De som driver discgolfparken är starka individer, men de bor inte själva i Järva. Jag kan förstå att de vill ha den kvar och tanken var från början att hitta en lösning där det fanns plats för båda två, men det gick inte, Då tycker jag det är rimligt att ge företräde åt en begravningsplats. Det är en primär skyldighet av kommunen att tillhandahålla begravningsplatser. Det är en av få rättigheter man har som kommunmedlem oavsett inkomst. Däremot har kommunen ingen skyldighet att tillhandahålla discgolfparker.

Att det skulle finnas problem med att anlägga gravar på kullarna som är uppbyggda av sopor och schaktmassor är ingenting som Awad Hersi är orolig för.
– Jag har lusläst miljökonsekvensbeskrivningen, det har inte framkommit några betänkligheter från de experter som har undersökt området. Däremot vet jag att det är många lekmän som har uttalat sig.

Anna Nygård

Fakta:
Begravningsplatsen skapas norr om Tensta, i sydöstra hörnet av Järvafältet, och kan rymma totalt cirka 20 000 gravar, varav cirka 9 000 kistgravar, minneslundar, en servicebyggnad och två ceremonibyggnader. En ökad befolkning i Stockholm gör att behovet av gravplatser ökar. Visionen är att den nya begravningsplatsen ska få samma strategiska betydelse som Skogskyrkogården har för södra delen av staden.
De nya begravningsplatsen blir religiöst obunden, för avlidna från alla trossamfund.

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Järvabor vidare i entreprenörstävlingen Shift

Den järvabaserade organisationen BLING Startup har tillsammans med nyhetssajten Breakit initierat entreprenörstävlingen Shift för ett mer inkluderande näringsliv. Över 1000 entreprenörer anmälde sig till tävlingen och 400 av dem har gått vidare – flera är från Järva.

Parken som politikerna inte vill prata om

Beslutet är taget. Stockholms stad ska anlägga en begravningsplats nedanför Granholmstoppen på Järvafältet. Men vad som kommer hända med discgolfparken som ligger där idag är fortfarande oklart.

Judiska Församlingen fördömer Koranbränningar

– Vi vill ta detta tillfälle i akt att uttrycka vårt stöd och vår solidaritet med Stockholms muslimska befolkning. Judiska Församlingen i Stockholm uttalar sig om Koranbränningarna som planeras äga rum i olika Stockholmsförorter under helgen.

Nu öppnar äldreboenden för besök igen

Efter ett halvår hävs besöksförbudet på landets äldreboenden idag. – Jag tycker att det är jättebra, för man kan inte bo på ett vård- och omsorgsboende utan att träffa sina nära och kära, säger Eva Ingstrand som är enhetschef på Kista vård- och omsorgsboende.