Dine Malmsten är förbannad.

Dine Malmsten undrar varför nyponbuskarna, och även en del av träden, längs Hällbybacken är nedsågade.
 – Alla rosor är nedmejade. Rena skövlingen. Vad är det för åtgärd?

När Dine Malmsten går hemifrån, ner mot centrum, går hon längs Hällbybacken. En dag stod där några arbetare sågade ner nyponbuskarna.
– De sade att det handlade om tryggheten. Tror politikerna att de kommer till rätta med droghandeln på det här sättet?

Tror politikerna att de kommer till rätta med droghandeln på det här sättet?

Dine Malmsten värnar det gröna som finns i Rinkeby. Hon har reagerat förut på hur stadsdelens parkingenjörer sköter sina jobb. Hon, och många med henne, protesterade mot att flera träd sågades ner utanför ingången till Rinkeby centrum.
– Då var det för att övervakningskamerorna skulle få fri sikt. Det känns obehagligt, som om de jagar oss överallt. Nu är det inte bara väktare, kameror och drönare. De sågar ner all vegetation, precis som USA gjorde under Vietnamkriget.

Tänker de raka rent överallt nu?

Rinkeby är en förhållandevis grön stadsdel och Dine Malmsten vill veta vilka planer som finns för all växtlighet.
– Tänker de raka rent överallt nu? 

Nyhetsbyrån Järva ringde de ansvariga parkingenjörerna utan framgång. Men stadsdelens kommunikatör, Annika Fritsby, svarar i ett mejl:

”Vid den trygghetsvandring som genomfördes i Rinkeby sist framkom synpunkter ur trygghetssynpunkt att buskaget bidrar till dålig sikt och mörk känsla (otrygghet) kvällstid. Det var även invånare med som nattvandrar och som påtalade vid flera tillfällen under trygghetsvandringen att höga buskage i Rinkeby skapar en otrygghetskänsla. Buskarna hängde också över räcket som man ska kunna hålla sig i längs med gångbanan (tillgänglighetssynpunkt).”

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Chef sparkas i Spånga-Tensta

Turbulensen i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning fortsätter. Ytterligare en avdelningschef tvingas sluta den 1 mars. Denna gång sägs det vara på grund av felaktigt utbetalda löner.

Sommaröppet på Tensta konsthall

Tensta konsthall bjuder in till konstveranda och konstfredag där barn och vuxna kan få utlopp för sin kreativitet. Samt två utställningar: Den uppmärksammade The Invisible Enemy Should Not Exist (Room G) av Michael Rakowitz och nya Body to Body av Åsa Norberg och Jennie Sundén.

Tvätt med avjoniserat vatten är nu vetenskapligt testat

Tvättmaskinerna, som sägs tvätta rent utan tvättmedel, har nu testats experimentellt.  – Nej, vattnet är inte ultrarent och kan därför inte ha de fantastiska egenskaper som det påstås, säger forskaren David Wensbo Posaric.

Husbyrådets arbete går in i en ny fas – vill engagera flera

Husbyrådet vill bli husbybornas parlament, ett forum för att kunna påverka området de bor i. – Vi vill hitta nya vägar till inflytande och delaktighet. De vägar som finns idag räcker inte till, säger Atusa Rezai från Folkets Husby.