Anders Cardell

Det har nog aldrig funnits ett tydligare exempel på hur man medvetet arbetar för att undergräva och slå sönder möjligheterna till lokal social mobilisering, än det nämndens moderate ordförande visar prov på i relationen till Folkets Husby.

Husby är vida känt för de boendes förmåga att mobilisera och organisera det lokala civilsamhället. Förutom att det stärkt och gynnat boende lokalt har det ytterst varit till stor förmån för samhället i stort. Kampen för jämlikhet, egenmakt och ökad delaktighet genom olika former av civil organisering i Husby, har lett till fantastiska resultat på flera olika sätt.

Folkets Husby är en naturlig utgångspunkt för gemenskap, civil organisering och social mobilisering

Folkets Husby är en naturlig utgångspunkt för gemenskap, civil organisering och olika former av social mobilisering. Inom ramen för verksamheten finns bland annat en digital studio där det produceras podcast, film och musik i syfte att fler berättelser och perspektiv från Järva ska ges möjlighet att både formuleras och ta plats. Det sker regelbundna träffar mellan olika lokala intressegrupper som samlas i Folkets Husby utifrån olika gemensamma frågor i syfte att förbättra boendes livsvillkor. Det finns etablerade kontakter mellan flera utbildningsinstitutioner och företrädare för det lokala civilsamhället inom ramen för verksamheten som bedrivs.

Det har startats olika former av stödverksamhet kopplat till covid med utgångspunkt från Husby och Folkets Husby. Det sker föreläsningar kring ämnen som är relevanta och avgörande såsom psykisk ohälsa, utbildning och samhällsnyttigt ledarskap.

Det pågår flera olika verksamheter som riktar sig mot föräldrar och kvinnor (en grupp som politiker ofta säger sig vilja stödja), verksamheten omfattar en inkubator som fungerar som en plattform för ungas organisering med målet att stärka egenmakt, erbjuda fysiska arbetsrum och ge verktyg till föreningsutveckling, samhällsengagemang, entreprenörskap och kritiskt tänkande.

Där äger fredagsbön rum, söndagsgudstjänster, juridisk rådgivning, pensionärsträffar och kvinnogrupper samlas

Verksamheten fungerar som en central social träffpunkt och hem för ett 50-tal medlemsföreningar där fredagsbön äger rum, söndagsgudstjänster, juridisk rådgivning, pensionärsträffar och kvinnogrupper samlas i generations-, kunskaps- och intresse- överbryggande möten. Det har skapats fadderskapsprogram på initiativ av ett 20-tal unga vuxna, där äldre ungdomar som växt ur ungdomsgården engagerar sig i yngre tonåringars liv i läsårslånga intervaller. Det finns drop-in verksamhet där boende kan få hjälp med hur man startar förening, organiserar sig, söker bidrag för ett arrangemang eller få stöd i boendefrågor.

Man har startat en demokratiskola i samverkan med ABF Stockholm, Rinkeby Folkets Hus och Interpeace där privatpersoner utbildas till demokratiambassadörer där ett 30-tal workshops genomförts av boende för deras kretsar. Man arrangerar och faciliterar medborgardialoger och lokala stormöten där man genom samverkan kan nå ut till grupper som i vanliga fall är svåra att nå.

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats som drivs på boendes initiativ, till skillnad från många andra verksamheter där deltagare ofta tilldelas en roll som kund eller besökare.

Det är tydligt att Ole-Jörgen Persson inte har något som helst intresse av att värna järvabornas intressen

Verksamheten fungerar i övrigt som en bro över till verksamheter som sträcker sig långt utanför det lokala, i syfte att öka möjligheter till att bredda de boendes sociala överbryggande kapital.

Betraktar man detta beslut i ljuset av det som tidigare hänt, med bland annat Reactor, är det tydligt att Ole-Jörgen Persson inte har något som helst intresse av att värna järvabornas intressen.

Vi kommer säkerligen se fler exempel där man väljer att köpa tjänster från externa aktörer som är intresserade av att sälja tjänster, istället för att lägga pengarna på att stödja lokala initiativ.

Anders Cardell
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Våldet i Gallerian visar att ingenting har förändrats

För snart sex år sedan var jag första journalisten på plats när kravallerna startade i Husby – ordningsvakternas ingripande mot Anas Ali, Sakariye Matas, Yonis Muse och Muad Suleiman i Kista Galleria visar vad som har ändrats under tiden. 

Frågor en alldeles vanlig måndag

”Vi verkar ha ett stort behov av möten och gemenskap här i orten. Och vi har en hel del fina områden att vara på tillsammans. En fika på Folkets Husby kan också vara givande”

Barnen undrar när coronan tar slut

”När är corona slut egentligen?” Barnen undrar. Alla undrar och tiden bara går. Vänner får barn, fyller år, gör slut med sin partner och förlorar nära anhöriga utan att det går att träffas och krama varandra. Snart har det gått ett år sedan man sågs på grund av restriktioner.

Ett helt område går ner på knä

Mohamed Nuur, som efter sex år som ordförande för S i Tensta nu lämnar sitt uppdrag, har skrivit ner sina tankar efter den senaste dödsskjutningen.