På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade vi i Vänsterpartiet lagt ett förslag om att införa ett rapporteringssystem när ordningsvakter ingriper mot minderåriga.
Vi lämnade in skrivelsen redan i januari, efter misshandeln i Kista galleria, men förvaltningen svarade att det ansvaret inte ligger på förvaltningen utan på polisen.
Vi valde då att lägga eget förslag till beslut om att införa rapporteringssystem, och att förvaltningen ska kontakta Securitas för att införa ett rapporteringssystem.
”Tre personer avvisade från biblioteket för ordningsstörning”.
Jag förklarade att jag hade begärt ut väktarnas rapporter till polisen efter händelsen i gallerian. Rapporterna är undermåliga och de berörda ordningsvakterna skrev endast ”Tre personer avvisade från biblioteket för ordningsstörning”. Ingripandet filmades och blev uppmärksammat och hårt kritiserat, bland annat kallade Rädda barnen händelsen för barnmisshandel. Men i rapporten stod inget om det, inte heller om pojkarnas ålder eller att de hade avvisats med fysisk kraft.
 
Det är ett allvarligt problem om vi förlitar oss på en privat ordningsmakt som gör bristfälliga rapporter till polisen. Har en ordningsvakt använt våld mot ett barn, som dessutom är så ung som 12 år, borde det rimligtvis framgå i avrapporteringen. Det är upprörande att det inte gör det i det här fallet och det visar på bristerna i systemet med ordningsvakter.
Detta borde beröra samtliga politiker, oavsett block eller parti.
Vi anser att detta är ett fall som borde beröra samtliga politiker i nämnden, oavsett block eller parti. Men i omröstningen valde s att lägga ner sin röst och övriga partier röstade emot vårt förslag. Sd:s stol stod tom.
Veronica Stiernborg, V.s ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Det behövs en Lex Hembla och en ny bostadspolitik

Av de hyreshus som byggdes av Stockholms kommunägda Svenska Bostäder (SB) i Husby i mitten av 1970-talet ägs i dag drygt hälften av SB och de övriga av Vonoviaägda Hembla. Detta efter en spekulationskarusell med åtta ägarbyten sedan de först såldes ut 1998, varav fem under de senaste tio åren.

Svar till ”En orolig mamma som satt i publiken”

Ett inlägg från liberalernas Åsa Nilsson Söderström har kommit med anledning av insändaren om mötet i Tensta träff den 16 augusti:

Skrota utredningen om marknadshyror!

Inom kort presenterar regeringen utredningen om marknadshyror. Vi i Järva som är hårt drabbade av  coronaviruset som sprider sig i trångbodda familjer kräver att utredningen omedelbart stoppas i papperskorgen.

Slut med rabatter för dem som väljer att införa marknadshyra

I Stockholm kommer en renodlad marknadshyra att slå hårt mot vanligt folk. I Stockholm finns det redan stor bostadssegregation och en bostadsbrist. Därför kommer vi, när vi tar makten 2022 i Stockholm, att ta bort den kraftigt subventionerade marken för företag som ansluter sig till den nya marknadshyresättningen.