Paneldebatt under Järva röstar.

Hur mår Järvas föreningsliv? Det var ämnet för första paneldebatten under eventet Järva röstar, som ägde rum under lördagen i Folkets Husby.
– Föreningslivet mår som människorna mår, konstaterade Ari Karim, representant för föreningen Ort till Ort.

I samtalet deltog förutom Ari Karim, Fardosa Omar, verksamhetsledare Rinkeby Folkets Hus, Mohammed Said, Husbyrådet och Hyresgästföreningen och Lisa Kings, samhällsforskare på Södertörns Högskola. Moderator för kvällen var Eleni Terzitane.

Pandemins påverkan genomsyrade samtalet. Restriktionerna gällande mindre folksamlingar hade direkta konsekvenser på föreningslivet, då färre järvabor hade möjligheten att delta i olika aktiviteter. En del aktiviteter ersattes med digitala event eller utomhusaktiviteter, men det har ökat arbetsbördan. Dessutom har föreningsstödet minskat från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Detta har bidragit till en negativ effekt på arbetskvalitén som föreningarna skulle vilja bestå civilsamhället med.

Vi har mer att göra, men med mindre resurser

– Vi har mer att göra, men med mindre resurser. Om vi hade fått mer stöd skulle vi kunna leverera ännu bättre, sade Fardosa Omar.

På grund av pandemin har Rinkeby Folkets Hus inte kunnat hyra ut lokaler och förlorat intäkter, inte kunnat erbjuda lika många aktiviteter samtidigt som behoven varit större. Aktiviteter som läxhjälp förblir lika aktuell, men har påverkats av att utomstående läxhjälpare inte har kunnat delta.

Corona har även bidragit till att initiativ som Flagga Gult skapats. En kampanj som gick ut på att järvabor kunde hänga ut en gul flagga på balkongen för att visa på att stöd behövs för att kunna betala hyran och bo kvar till följd av pandemin.

Folk kände sig inte hörda

– Folk kände sig inte hörda, sade Ari Karim.

Många har förlorat sina arbeten och hade svårt att sätta mat på bordet till sina familjer. Ort till Ort skapades också som en följd av detta. Det har varit extra svårt att nå ut till folk eftersom den fysiska kontakten minskat. Men ändå nås människor via dörrknackning och en stor del organisering har skett.

När panelen tillfrågas om vad för stöd de behöver av kommunen handlar det främst om resurser och meningsfull vägledning. Föreningsrepresentanterna efterfrågar proaktivitet från lokalpolitikerna så att det sker en dialog mellan båda parter för att få insikter och förståelse för deras roll och behov. Föreningarna upplever även att man tävlar om samma pott pengar, det gör att de lokala föreningarna har svårt att få utrymme.

– Det är de som skriker högst som får mest uppmärksamhet, konstaterade Fardosa Omar.

Lisa Kings menar att den upplevda dåliga kommunikationen beror på att kommunen utgår ifrån hur det brukade vara. Men läget är idag förändrat.
– Vi har ett mer segregerat civilsamhälle idag, sade hon. 

En långsiktig finansiering skulle leda till stabilitet och bättre kvalité

Föreningsstödet är idag kortsiktigt och det har gjort det svårt för föreningarna att planera sin verksamhet. 

– Det är en osäkerhet, säger Mohammed Said. 

Alla representanter underströk att en långsiktig finansiering skulle leda till stabilitet och bättre kvalité i arbetet.

När panelen tillfrågas hur valet kan påverka deras föreningar talas det om handlingar och inte bara ord.

– Politikerna borde besöka oss även efter valet, sade Fardosa Omar. 

Maryan Bouraleh

Järva Röstar är ett initiativ som skapats för att främja en dialog kring viktiga frågor inför valet 2022. En gång i månaden ända fram till valet kommer olika debatter och samtal anordnas i Järva. Bakom arrangemanget står Folket Husby, Folkets Hus Rinkeby, ABF Stockholm och Rädda Barnen.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Nu flyttar polisen in i nya polishuset i Rinkeby

Efter flera förseningar så är polishuset i Rinkeby klart. Idag, den 1 juni, flyttar de första poliserna in. I september ska alla vara på plats och då  öppnar reception och passexpedition för allmänheten.

Aktörer från Järva drar igång ny idétävling

Idétävlingen För-orten har dragit igång. Anordnarna bakom tävlingen är Womenisa, BLING, Bk Bussenhus och Atletico Rinkeby. Tävlingen utgörs av två kategorier – en för kvinnor och en för samhället.

Stillastående rulltrappor orsakar hissträngsel i Rinkeby

Alla rulltrappor står stilla på Rinkebys tunnelbanestation och resenärerna tvingas tränga ihop sig i hissen. Men SL anser inte att det är en fråga som berör corona och trafik. 

Nej, Olga Tokarczuk kommer inte till Rinkeby

Eleverna får genomföra sin traditionella Nobelfest i Rinkeby utan någon pristagare i litteratur. Peter Handke blev inte inbjuden och Olga Tokarczuk har tackat nej.