Ett förslag till fortsättning av Ungdomens Hus Rinkeby och Reactor i Husby ska behandlas av stadsdelsnämnden på torsdag. Förslaget som presenteras är så ofullständigt att vi socialdemokrater inte kan ta ställning till det.

Som underlag för förslaget har en konsultutredning gjorts. Där ingår en enkätundersökning som sänts till de ungdomar som i våras sökte sommarjobb genom stadsdelsförvaltningen. Men det står ingenting om man frågat de ungdomar som har besökt Ungdomens Hus eller Reactor. Hänvisning görs till forskning och där redovisas en rapport samt erfarenheter från andra ungdomsverksamheter i landet. Det känns tunt som underlag från forskningen för att utforma förslaget till den nya verksamheten.

Ingenting finns om vilka resurser som finns i form av pengar och personal

Ingenting finns om vilka resurser som finns i form av pengar och personal framöver. När ska den nya verksamheten vara öppen? Hur ska samarbetet med andra aktörer i området se ut? Vad gäller samverkan med civilsamhället sägs att ”i en förlängning ska föreningslivet” involveras. Det låter som dåliga förutsättningar för förankring av förslaget hos ungdomarna och övriga boende i stadsdelen.

Det finns ingen redovisning av vilka lokaler som ska användas framöver eller vilka krav på utformning som ska ställas på dem för att man ska kunna bedriva en fullödig verksamhet.

Det finns ingen redovisning av vilka lokaler som ska användas

För det fortsatta utvecklingsarbetet ska ungdomar bjudas in till fokusgrupper. Men inget redovisas om hur de ska väljas ut eller bjudas in.

Den nuvarande mobila verksamheten ska upphöra från 31 januari, då också den nuvarande personalen måste sluta. Den nya verksamheten ska startas senast 31 maj. Vilken personal ska hålla i verksamheten fram tills det nya är klart?

Elvir Kazinic (S)
Vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Flytten av biblioteket är ett hugg i Tenstas hjärta

Sedan tre år har Tensta gymnasium stått tomt och ingen vet vad som ska hända med Tensta Träff. Bara biblioteket har hållit ställningarna och erbjudit ett vardagsrum för trångbodda tenstabor som vill läsa, låna och studera. 

Det finns redan cykelbanor mellan Kista och Akalla

Kan inte låta bli att kommentera Viktor Arnells insändare om Förbifartsbygget som bedrivs utan hänsyn till gående och cyklister. För samtidigt ser jag i en av reklamtidningarna att stan tänker bygga gång- och cykelbana längs Norgegatan.

Vad tänker politikerna göra?

Vad tänker politikerna göra för ungdomarna? Särskilt för de ungdomar som står…

Någonstans ansvarar vi alla för vårt agerande

Jag tittar på presskonferenserna kl. 14:00, nyheterna på kvällen och undviker teve i övrigt. Jag har lärt mig uppskatta streaming-tjänsterna där jag tar in andra intryck, positiva eller negativa. Jag kommunicerar med de jag älskar varje dag. Jag tröstar eller blir tröstad.