Hopplöshet är lika farligt som att vara vanerökare. Det kan leda till hjärtinfarkt och psykisk ohälsa.  Många människor som bor i utsatta områden har ingen tillit till samhället och de lokala politikerna. Det är viktigt för hälsan att ha tillit både till sig själv och till andra.

Tillit och förtroende är ett samhälleligt smörjmedel

Tillit och förtroende är ett samhälleligt smörjmedel, mellan lokala politiker och civilsamhället. Den sociala tilliten är grunden för ett demokratiskt samhälle.

Många undrar varför civilsamhället inte gör något. Det är en bra fråga. Men hur kan det vara annorlunda när hälften av alla barn som går ut grundskolan inte har godkända betyg och inga förutsättningar för att börja på gymnasiet?

Hur ska det gå till när arbetslösheten i förorterna är tre gånger så hög som i resten av landet? När bostadsbristen är ett stort problem? När tjänstemän och människor som bor i orten inte har en bra dialog.

I ett demokratiskt samhälle måste alla känna att de har samma värde, oavsett kön, religiös tillhörighet, etniskt ursprung sexuell läggning eller funktionsvariation. Delaktighet och inflytande är en av de viktigaste förutsättningarna för hälsa.

Människor blir gradvis friskare ju rikare de är

Det är allmänt känt att människor blir gradvis friskare ju rikare de är och ju bättre utbildning de har. De rikaste och mest välutbildade är de friskaste, och sedan minskar hälsan successivt ner i hierarkin. Därför är det så viktigt med tidiga samhällsinsatser för barn och unga.

Och på tal om rökning. Jag är en mamma som bor i ett utsatt område där många unga röker, framför allt vattenpipa. Forskningen visar att rökning är 2-3 gånger mer vanligt i socioekonomiskt utsatt områden jämfört med rika områden. Som mamma det gör ont att se att unga i skolåldern börjar röka så tidig. Det som stör mig mest är att de närliggande kioskerna inte kräver legitimation från minderåriga konsumenter, trots att det är lag på det.

Fatima Mohamed
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Jag vill inte dö i covid-19!”

Till statsminister Stefan Löfven Jag har läst i Expressen den 9 april att patienter över 80 år inte ska få intensivvård (och således kommer att dö) under rådande pandemi. Och om spridningen blir värre kommer även de som är över 70 att offras.

Ordning och reda och kebaben är god i Tensta

Michael Steger skriver om Järvaveckan, bristen på kunskap om orten bland politiker och om ett möte Miljöpartiets riksdagsledamot Leila Ali Elmi.

”Järva ligger i Sverige, men ändå inte”

Varför är det svårt att minska hälsoklyftorna i samhället? Många har forskat om ojämlikhet när det gäller hälsan i Sverige och regeringen har tagit olika beslut om åtgärder. Men det händer ingenting. 

”Oplanerade och spontana möten kan ge så mycket”

”Vi ser inte varann! Behöver inte mötas? Får inte tillfälle att mötas…