Hopplöshet är lika farligt som att vara vanerökare. Det kan leda till hjärtinfarkt och psykisk ohälsa.  Många människor som bor i utsatta områden har ingen tillit till samhället och de lokala politikerna. Det är viktigt för hälsan att ha tillit både till sig själv och till andra.

Tillit och förtroende är ett samhälleligt smörjmedel

Tillit och förtroende är ett samhälleligt smörjmedel, mellan lokala politiker och civilsamhället. Den sociala tilliten är grunden för ett demokratiskt samhälle.

Många undrar varför civilsamhället inte gör något. Det är en bra fråga. Men hur kan det vara annorlunda när hälften av alla barn som går ut grundskolan inte har godkända betyg och inga förutsättningar för att börja på gymnasiet?

Hur ska det gå till när arbetslösheten i förorterna är tre gånger så hög som i resten av landet? När bostadsbristen är ett stort problem? När tjänstemän och människor som bor i orten inte har en bra dialog.

I ett demokratiskt samhälle måste alla känna att de har samma värde, oavsett kön, religiös tillhörighet, etniskt ursprung sexuell läggning eller funktionsvariation. Delaktighet och inflytande är en av de viktigaste förutsättningarna för hälsa.

Människor blir gradvis friskare ju rikare de är

Det är allmänt känt att människor blir gradvis friskare ju rikare de är och ju bättre utbildning de har. De rikaste och mest välutbildade är de friskaste, och sedan minskar hälsan successivt ner i hierarkin. Därför är det så viktigt med tidiga samhällsinsatser för barn och unga.

Och på tal om rökning. Jag är en mamma som bor i ett utsatt område där många unga röker, framför allt vattenpipa. Forskningen visar att rökning är 2-3 gånger mer vanligt i socioekonomiskt utsatt områden jämfört med rika områden. Som mamma det gör ont att se att unga i skolåldern börjar röka så tidig. Det som stör mig mest är att de närliggande kioskerna inte kräver legitimation från minderåriga konsumenter, trots att det är lag på det.

Fatima Mohamed
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Du har ärvt flera miljoner av en avlägsen släkting…”

Jag får höra allt bra skvaller från min mamma. Den här gången gällde det en väninna som blivit uppringd och lurad på hela månadens pengar.

2020 är ett år som blottat bristerna i vårt samhälle

År 2020 kan nog bäst beskrivas med den latinska frasen annus horribilis – ett hemskt år. Ett år som har skakat om och blottat bristerna i vårt samhälle. 

Gick fel, men kom rätt och sjöng karaoke på finska

En vän som som  arbetar på Folkhögskolan i Kista hade berättat att det skulle bli karaoke i huset en dag. ”Du kanske ska gå dit och sjunga lite?” skämtade hon. Jag hade aldrig varit i närheten av karaoke, så det trodde jag inte.

Samhället måste enas mot pandemin – inte splittras

SVT och Aftonbladet har  skrivit att sex personer av de 15 som dog i sviterna av Cronaviruset är svensksomalier. Mediernas utpekande av somalier är stigmatiserande, generaliserande och fördomsfullt.