Nyhetsbyrån Järva har sammanställt ett urval av de frågor som besvarades i Stockholmsenkäten 2020. Temarapporterna genomförs i syfte att kartlägga ungdomars levnadsvanor i Stockholms stad. Hur många har blivit stoppade av polisen? Hur många är nöjda med sitt utseende? Hur många brukar delta i föreningsliv? Vi har tittat på hur det ser ut i stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

I september i år släppte Stockholms stad resultaten från undersökningen om ungdomars levnadsvanor i staden som genomförs vartannat år, alltså den så kallade Stockholmsenkäten. Där får ungdomar i årskurs nio och år två i gymnasiet svara på frågor uppdelade i områdena ”Brott och utsatthet för brott”, ”Droger och spel”, ”Psykisk hälsa” och ”Skola, fritid och föräldrar”.

Syftet med Stockholmsenkäten är att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer. Den syftar också till att ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteenden förändras över tid, samt att förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om ungas livsvillkor. Stockholmsenkäten ska också fungera som underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser för förebyggande insatser, men också för att mobilisera skolpersonal, föräldrar och elever i det förebyggande arbetet.

Undersökningens genomförs av 21 länskommuner tillsammans med Stockholms stad, genom enkät till grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 elever. Enkäten innehåller 103 frågor med tillhörande delfrågor och besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren.

Stockholmsenkäten 2020 besvarades under våren efter sportlovet. Nyhetsbyrån Järva har sammanställt ett urval av de frågor som besvarades i de tematiska rapporterna från 2020. Vi har valt att fokusera på resultaten som avser stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Frågorna som valdes ut till den här sammanställningen är både slumpmässigt, men också avsiktligt valda utifrån relevans för de frågor som vi tror intresserar vår läsarpublik. De fullständiga rapporterna finner du på Stockholms stads hemsida.

Antal svarande i årskurs 9 grundskolan

Rinkeby-Kista – 154 stycken pojkar och 144 stycken flickor
Spånga Tensta – 206 stycken pojkar och 161 stycken flickor

Antal svarande i gymnasiet år 2

Rinkeby-Kista – 65 stycken pojkar och 58 stycken flickor
Spånga Tensta – 94 stycken pojkar och 87 stycken flickor 

 

Kvantitativa resultat:

Elever som någon gång har åkt fast för polisen (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 23 procent, flickor 10 procent
Spånga Tensta – pojkar 18 procent, flickor 8 procent

Elever som någon gång har åkt fast för polisen (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 18 procent, flickor 11 procent
Spånga Tensta – pojkar 10 procent, flickor 1 procent

 

Elever som röker – dagligen eller ibland (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 10 procent, flickor 4 procent
Spånga Tensta – pojkar 8 procent, flickor 4 procent

Elever som röker – dagligen eller ibland (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 9 procent, flickor 25 procent
Spånga Tensta – pojkar 14 procent, flickor 20 procent

 

Elever som inte dricker alkohol (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 72 procent, flickor 78 procent
Spånga Tensta – pojkar 61 procent, flickor 71 procent

Elever som inte dricker alkohol (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 72 procent, flickor 78 procent
Spånga Tensta – pojkar 61 procent, flickor 71 procent

 

Elever som någon gång har använt narkotika  (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 14 procent, flickor 4 procent
Spånga Tensta – pojkar 13 procent, flickor 5 procent

Elever som någon gång har använt narkotika  (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 5 procent, flickor 18 procent
Spånga Tensta – pojkar 35 procent, flickor 16 procent

 

Elever som satsat pengar på spel – de senaste 12 månaderna (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 16 procent, flickor 4 procent
Spånga Tensta – pojkar 23 procent, flickor 4 procent

Elever som satsat pengar på spel – de senaste 12 månaderna (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 11 procent, flickor 2 procent
Spånga Tensta – pojkar 29 procent, flickor 2 procent

 

Elever som tycker att det är riktigt härligt att leva – ganska eller väldigt ofta (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 70 procent, flickor 61 procent
Spånga Tensta – pojkar 61 procent, flickor 58 procent

Elever som tycker att det är riktigt härligt att leva – ganska eller väldigt ofta (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 74 procent, flickor 57 procent
Spånga Tensta – pojkar 77 procent, flickor 64 procent

 

Elever som är nöjda med sitt utseende – oftast eller ganska ofta (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 71 procent, flickor 63 procent
Spånga Tensta – pojkar 72 procent, flickor 47 procent

Elever som är nöjda med sitt utseende – oftast eller ganska ofta (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 73 procent, flickor 69 procent
Spånga Tensta – pojkar 69 procent, flickor 65 procent

 

Elever som haft ”nervös mage” minst en gång i veckan – det senaste läsåret (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 21 procent, flickor 38 procent
Spånga Tensta – pojkar 24 procent, flickor 41 procent

Elever som haft ”nervös mage” minst en gång i veckan – det senaste läsåret (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 24 procent, flickor 40 procent
Spånga Tensta – pojkar 19 procent, flickor 30 procent

 

Elever som tycker att de inget duger till – ganska eller väldigt ofta (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 9 procent, flickor 22 procent
Spånga Tensta – pojkar 15 procent, flickor 29 procent

Elever som tycker att de inget duger till – ganska eller väldigt ofta (år 2 gymnasiet)

 Rinkeby-Kista – pojkar 9 procent, flickor 26 procent
Spånga Tensta – pojkar 8 procent, flickor 25 procent

 

Elever som trivs bra i skolan – mycket eller ganska bra (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 83 procent, flickor 84 procent
Spånga Tensta – pojkar 87 procent, flickor 88 procent

Elever som trivs bra i skolan – mycket eller ganska bra (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 87 procent, flickor 88 procent
Spånga Tensta – pojkar 91 procent, flickor 94 procent

 

Elever som känt sig mobbade eller trakasserade i skolan – det senaste läsåret (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 15 procent, flickor 17 procent
Spånga Tensta – pojkar 16 procent, flickor 26 procent

Elever som känt sig mobbade eller trakasserade i skolan – det senaste läsåret (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 8 procent, flickor 18 procent
Spånga Tensta – pojkar 7 procent, flickor 10 procent

 

Elever som brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt – ofta eller ibland (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 39 procent, flickor 25 procent
Spånga Tensta – pojkar 37 procent, flickor 21 procent

Elever som brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt – ofta eller ibland (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 31 procent, flickor 9 procent
Spånga Tensta – pojkar 17 procent, flickor 15 procent

 

Elever som brukar delta i föreningsliv – ofta eller ibland (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 55 procent, flickor 43 procent
Spånga Tensta – pojkar 64 procent, flickor 58 procent

Elever som brukar delta i föreningsliv – ofta eller ibland (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 60 procent, flickor 37 procent
Spånga Tensta – pojkar 65 procent, flickor 57 procent

 

Elever vars föräldrar alltid vet var eleverna är när de är ute med sina kamrater på kvällarna (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 65 procent, flickor 80 procent
Spånga Tensta – pojkar 58 procent, flickor 72 procent

Elever vars föräldrar alltid vet var eleverna är när de är ute med sina kamrater på kvällarna (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 68 procent, flickor 61 procent
Spånga Tensta – pojkar 60 procent, flickor 71 procent

 

Svag uppmärksamhet från föräldrar – Index mellan 0 och 100*  (åk 9)

Rinkeby-Kista – pojkar 25, flickor 23
Spånga Tensta – pojkar 24, flickor 20

Svag uppmärksamhet från föräldrar – Index mellan 0 och 100*  (år 2 gymnasiet)

Rinkeby-Kista – pojkar 22, flickor 30
Spånga Tensta – pojkar 20, flickor 16

*Indexvärde 100 avser högsta grad av svag uppmärksamhet från föräldrar. Index baseras på följande frågor: 85a. De ger mig beröm när jag gör något bra; 85c. De brukar uppmuntra och stötta mig; 85e. De märker när jag gör något bra.

 
Text: Eleni Terzitane
Bild: Alexander Assal
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Imam Hussein önskar alla muslimer Ramadan Kareem

Imorgon börjar ramadan, den heliga muslimska fastemånaden som är en av islams fem pelare. – I vanliga fall träffas vi i moskén när vi brutit fastan, men inte i år, säger imam Hussein Farah, som önskar alla Järvas muslimer Ramadan Kareem.

Det finns mycket kul att göra under sportlovet i Järva

I Järva är loven alltid fyllda med aktiviteter. Sportlovet 2020 är inget undantag. Välj mellan att delta på modekollo, måla muralmålning eller att gå på stand-up. Alla aktiviteter är gratis!

Ny plattform vill hitta förortens unga ledare

Höj Rösten och Löparakademin lanserar tillsammans plattformen Run for Office. Syftet med plattformen är att omvandla ungdomars samhällsintresse till handling för ett hållbart samhället och en starkare demokrati. Plattformen kommer att bestå av flera initiativ som planeras att rulla fram till valet 2022.

Kursen i lokaljournalistik fick besök av Anna Hjorth

Vårdfokus redaktionschef, Anna Hjorth, föreläste för deltagarna i Nyhetsbyrån Järvas kurs i lokaljournalistik om arbetet inom fackförbundspressen. – Fem miljoner människor i Sverige har ett jobb, men arbetsmarknaden är en underbevakad del av samhället.