Föräldrar på möte i aulan på Rinkebyskolan.

Polisen bjöd in till möte i Rinkebyskolan igår kväll för att diskutera hur föräldrar och myndigheter bäst kan samarbeta mot skjutningarna i området.
– Det finns en stor sorg, det är många som har dödats, och det är viktigt att ni vet vilken hjälp ni kan få av oss, sade områdespolisen Martin Marmgren, som ledde mötet.

Mötet inleddes med att de närvarande representanterna för polisen, fältarna, Familjehuset, Framtid Stockholm och Sociala insatsgruppen i Spånga-Tensta presenterade sig.
– På tidigare möten har det blivit mycket prat från oss, men idag ska det bli mer tid för frågor, sade Martin Marmgren.

I aulan satt ett 20-tal föräldrar och frågor fanns det många.
– Vad gör jag om jag märker att min son börjat röka på, frågade en förälder.

Martin Marmgren svarade:
– Vi ser jättegärna att ni har ett sådant förtroende för oss att ni bjuder hem oss för att prata. Finns det misstanke om missbruk, kan vi ta ett urinprov för att se om det stämmer. Det är viktigt att man som förälder inte känner skam, utan känner att samhället vill ens bästa. Vi rapporterar sedan till socialtjänsten.

Polisen försäkrade att ’socialen tar inga barn’

Just socialtjänstens arbete kom upp till diskussion. Polisen Rissa Seidou försäkrade att ”socialen tar inga barn”, utan att det är ett rykte som inte är sant.
– Polisen griper inte heller dig som förälder om du vägrar din son något, Det är svårt att bygga förtroende när sådana rykten sprids.

En mamma i publiken reagerade.
– Det stämmer inte. Du ska inte stå där och säga att socialen inte tar några barn, det gör de dagligen. 

– Jag säger bara att det är en lång utredning innan de gör det. Det är en sista utväg, svarade Rissa Seidou.

En mamma sade att ”det är något som inte stämmer”, eftersom inga brott i området klaras upp.
– Vi mammor tycker att polisen har misslyckats. Det är för lätt för unga att begå brott, trots att vi har polishuset i Rinkeby. Om ett barn begår ett brott, vad gör ni? Vilken hjälp kan vi få?

Socialtjänsten här har otroligt dåligt rykte

Martin Marmgren svarade att det är polisens ansvar att utreda brott, och att ett brott ska få konsekvenser.
– Är barnet över 15, då får det något slags dom. Är barnet yngre, då gör vi en orosanmälan till socialtjänsten och de bedömer vilken sorts stöd som behövs. Om barnet är under 15 år görs ingen polisutredning.

Mamman var inte nöjd med svaret.
– Vad är det då för vits att kontakta polisen? Och varför kontaktar ni socialtjänsten på en gång? Det vill inte vi föräldrar. Socialtjänsten här har otroligt dåligt rykte.

Martin Marmgren konstaterade att det är en av anledningarna till att samverkan i området inte fungerat bra.
– Men vi måste anmäla till socialtjänsten. Det är min bestämda uppfattning att inga barn tas på lösa grunder. Enbart i extrema fall tas barn om hand mot föräldrarnas vilja.

En pappa i publiken sade att det är svårt att veta vilka ens barn umgås med.
– Hur ska vi veta vilka kompisar de har? Det är jobbigt när området är osäkert. Hur ska vi kunna ingripa innan det är för sent?

Martin Marmgren sade att det är viktigt att bygga ett nätverk av vuxna runt barnen.
– Lär känna dina barns kompisars föräldrar, prata med varandra och stötta varandra.

– Ta kontakt med oss, sade en av fältarna. Vi har bättre koll på vad ungdomarna gör och med vilka de umgås.

Ungdomens Hus har varit stängt i nästan två år

Fritidssysselsättning är superviktigt, påpekade Frank Carlsson, den tredje av de närvarande poliserna. En förälder konstaterade:
– Ja, det är viktigt, men Ungdomens Hus har varit stängt i nästan två år. Här bor vi trångt, unga har ingenstans att ta vägen. Vi behöver en ungdomsgård snabbt!

En mamma begärde ordet. Hon närmade sig en fråga som inte riktigt kom upp denna kväll, nämligen det faktum att många unga, särskilt unga killar, känner sig trakasserade av polisen. Hon sade att de ungas egna upplevelser måste tas på allvar. Hon berättade om rasistiska kommentarer som unga hör i möte med poliser.
– Vi måste bemöta er med respekt, men ungdomarna måste också bemötas med respekt, sade hon.

Martin Marmgren svarade:
– Ja, det är något vi jobbar mycket med här, det är viktigt för att bygga förtroende.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Solidaritet i form av matlådor

Coronapandemin har drabbat Järva hårt. Många har förlorat vänner och anhöriga, och även arbete och inkomst. Men tack vare ett samarbete med Rädda Barnen kan Rinkeby Folkets Hus och Folkets Husby dela ut matlådor till dem som behöver varje vardagskväll. 

BKB Bussenhus ställer in höstens träningar

BK Bussenhus kommer inte bedriva någon pojk- och ungdomsverksamhet i Tensta höst och på obestämd tid. Orsaken är den senaste tidens skjutningar.

Två gripna efter misstänkta mordförsök i Kista

På påskafton skedde två misstänkta mordförsök i Kista. Först hittades en ung man med allvarliga skador i ett bostadsområde nära centrum. Och sedan anträffades en man med svåra stickskador i Kista galleria.

Allmänhetens frågestund tillbaka i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Gårdagens möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inleddes med en frågestund för allmänheten. Det var första gången sedan nämndmötena blev digitala på grund av pandemin som boende i stadsdelen fick ställa sina frågor till politikerna via videolänk. – Rent tekniskt fungerade det bra, konstaterade nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M), nästan lite häpet.