Till nämndmötet den 26 september i Rinkeby-Kista har ett medborgarförslag lämnats in. Möjligheten att skriva direkt till politiker och tjänstemän används inte så ofta och därför bjöd Folkets Husby in till workshop om hur man skriver medborgarförslag.

Ett tiotal personer kom och Isar Turan, föreståndare på Medborgarkontoret i Husby, informerade om vad som gäller rent formellt.

Varje invånare kan skriva och lämna in ett förslag – ensam eller tillsammans med andra – i brev eller sms. Förslaget kan lämnas in på stadsdelskontoret eller på nämndmötena. Den som inte klarar av att skriva det själv kan få hjälp på medborgarkontoret, men medborgarkontoret får inte lägga sig i frågan.

Ett medborgarförslag bör vara kortfattat och tydligt

Ett medborgarförslag bör vara kortfattat och tydligt. Det finns ingen särskild blankett för detta. Det måste alltid vara undertecknat med namn och ha uppgifter på adress, telefon och eventuell mejladress.

Varje medborgarförslag registreras och försvinner aldrig, men det kan ta lång tid att få någon reaktion på förslaget, eller beslut i frågan. Det kan bara behandlas av de myndigheter som har beslutanderätt på det aktuella området. Det kan handla om veckor eller år.

Medborgarförslaget till nästa nämndmöte handlar om att det borde finnas fler sittplatser i parkerna. Och dessutom behövs fler återvinningsstationer, anser medborgaren som skrivit förslaget.

Inga Harnesk

Nästa möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är den 26.9.

Och samma kväll i Spånga-Tensta.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Anders Österberg (S) vill ser fler kulturinstitutioner i Järva

Anders Österberg, riksdagsledamot (S) vill se Historiska muséet, Kungliga Operan, dansakademin och motsvarande statligt finansierade kulturinstitutioner bygga filialer i Järva och andra områden där det råder underskott på professionell kulturell verksamhet.

Handlarna är redo inför ramadan

På ramadans första dag arbetar han som vanligt i charkdisken inne i livsmedelsbutiken Matvärlden i Tensta. – Det är perfekt att fasta, säger Youssef Mahabi. Jag mår så bra.

Seger för Husby Arbetarcentrum

Restaurang Rotana i Sollentuna backar efter att Husby Arbetarcentrum satt den i blockad. Striden gäller en anställd vid namn Mohamed som inte fått lön och inte heller sjuklön efter en arbetsplatsolycka. Blockaden gav utdelning och Mohamed får nu kompensation för den uteblivna lönen.

Nu lagas bron över Rinkebystråket

Efter tre och en halv månad har nu arbetet med att reparera Femte Rinkebybron över Rinkebystråket inletts. Gångbron beräknas vara klar att använda om en månad.