Inte bara marknadshyror hotar oss. Digitaliseringen kan göra så att vartannat jobb försvinner inom 20 år. Långt tills dess, men vi borde börja protestera i tid innan planerna gått för långt.

Teknik som kan göra äldre och funktionshindrade mer självständiga, och som underlättar för personalen, är bra Även teknik som underlättar tunga, smutsiga och farliga arbetsmoment inom industrin är bra. Men teknik som gör att det blir färre jobb på arbetsmarknaden leder till högre arbetslöshet bör inte införas. Robotar får inte leda till färre anställda eller utföra vård och omsorgsuppgifter. De kan få bädda, städa och tvätta om personalen inte hinner med detta.

Risken finns att arbetsgivare ser sin chans att ersätta jobb med teknik för att spara pengar

Inom hotell och restaurang, transport, handel finns det jobb som skulle kunna rationaliseras bort, men dessa jobb kan vara ett första jobb för unga och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Risken finns att arbetsgivare ser sin chans att ersätta jobb med teknik för att spara pengar. Detta har gjorts länge, men kan bli värre i framtiden.

Elektrifiering minskar koldioxidutsläppen förutsatt att elen är fossilfri. Ökad elanvändning kan göra det svårt att få den förnyelsebara elen att räcka till, och så blir följderna svårare av ett elavbrott. Det borde uppfinnas reservdrift med batterier som laddas upp vid drift, och som gör att hissar fungerar till biljetthallar, tåg och T-bana ska kunna gå till nästa station, kyl och frys ska kunna hålla maten kall upp till två dygn vid elavbrott.

Det faktum att samhället blir allt mer kontantlöst är ett problem för äldre, funktionshindrade, nyanlända, de som har svårt att hushålla med pengar turister och för barn att lära sig hantera pengar, samt vid elavbrott och teknikfel.

Allt detta borde vi också ta upp på möten och protestera mot när det hotar framtidens jobb eller försvårar för oss att klara elavbrott. Etiska problem finns också när AI kan göra robotar människolika.

Irene WesterbergPrint Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Eriksson – ta ditt ansvar!

När jag läser de svar som Thomas Eriksson (MP), ansvarigt regionråd för att bland annat rulltrappan i Rinkeby ska fungera, ger till Nyhetsbyrån Järva blir jag först förvånad. Sedan förbannad.

Tenstakyrkan skulle kunna göra skillnad

Några funderingar från en Tenstabo, som med jämna mellanrum passerar kyrkan mitt i Tensta. Har våra olika institutioner ett ansvar för området de verkar i?

Sälj inte ut Svenska bostäder – allmännyttan behövs

Katarina Luhr (MP) har påstått att endast elva av Stockholms stadsdelar uppfyller de blågröna kraven på ”dominerande” allmännytta för att komma i fråga för ombildningar. En av de stadsdelar som pekats ut är Husby.

Ställ upp för din ort! Flagga gult!

Som vi alla vet befinner sig många människor just nu i mycket svåra situationer på grund av corona-krisen och som alltid drabbas områden som Järva hårdast. Våra tankar går först och främst ut till alla som har förlorat sina nära i denna svåra tid.