Happy Hilmarsdottir, grundskolechef i Stockholm, kontaktade Nyhetsbyrån Järva för att kommentera den anmälan till Skolinspektionen som föräldrar till barn i Hjulsta grundskola skickat in.

 – Jag tycker att det är bra och ser positivt på att föräldrarna engagerar sig. Jag tar till mig deras oro och tar det på allvar. Vi ska ha ett möte med föräldrarna i nästa vecka. Jag vill verkligen poängtera att jag är glad för det här engagemanget. Alla elever har rätt till en god utbildning och rätt till lugn och ro på skolan.

Varför svarar du, och inte grundskoledirektör Lee Orberson eller utbildningsdirektör Lena Holmdahl på föräldrarnas brev? Brevet skickades ju till dem.
 – Jag kan inte riktigt svara på det. Lee Orberson har ju svarat lärarna.

I två år har Helene Hodges varit rektor för Hjulsta grundskola.
– Ja, hon har redan påbörjat ett utvecklingsarbete i skolan.

Vad har hon gjort?
– Hon har fått ett uppdrag att förbättra skolan och utveckla verksamheten så att fler når målen och får det stödinsatser de behöver. I anmälan beskrivs situationen förenklat, det är en komplicerad process.

Happy Hilmarsdottir var tidigare grundskolechef i område 5, men är sedan en tid tillbaka grundskolechef för området där Hjulsta grundskola ingår.
– Jag har bara haft det här jobbet i två månader, men jag har redan besökt skolan fyra gånger. Det är mitt uppdrag att reda ut det här. Vi måste göra rätt saker, det som upplevs som konstruktivt.

Du var där på några korta besök och tyckte att allt verkade okej?
– Nej, jag tycker att det är mycket som är bra, men allt är inte okej. Jag har ätit i matsalen och det det var lugnt och trevligt. Jag har besökt alla årskurser från förskoleklass till sexan och jag har sett mycket väl fungerande undervisning och mycket som var bra. Men det betyder inte att allting är bra. Jag måste sätta mig in i situationen.

Men 80 procent av lärarna och övrig personal har krävt att skolledningen ska entledigas. Föräldrar till mer än hälften av skolans elever har inget förtroende för rektorn och skolledningen. Vad mer behöver du veta?
– Det pågår arbete, men jag kan inte gå ut i pressen och precisera det. Jag tar det här på allvar och jag välkomnar deras engagemang. Vi kommer se till att det som behövs ska göras. Skolan kommer att få det stöd som den behöver.

Kommer skolledningen sitta kvar?
– Jag har förtroende för rektorn.

Varför det?
– Jag har inga fler kommentarer till det.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Allvar och skratt när Unity & Cultivation bjuder på mat

En kväll varje månad är det Mat & Prat i Folkets Husby.…

”Jag hade inte haft något emot att vara kvar”

Fredrik Jurdell slutar som stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta. – Ja, staden är som den är. Stadsledningen tänker att jag ska göra mera nytta på socialförvaltningen.

Eleverna gör skyddsvisir till Huddinge sjukhus

– Aj! Evagelia Efthimoglou slog sig på tummen. Eleverna i årskurs 7 på Enbacksskolan i Tensta tillverkar skyddsvisir till Huddinge sjukhus under lektionerna i träslöjd.

Nu är det gratis provtagning i Tensta och Husby

Känner du dig förkyld? Kan det vara covid-19? Nu kan du testa dig i Tensta och Husby. En buss från Region Stockholm tar hand om dig. Du behöver inte boka tid, men ta med legitimation. Det kostar ingenting.