Föräldrarna till barnen i Hjulsta grundskola är förtvivlade. De anser att skolan har allvarliga brister både vad gäller undervisning, tillsyn och säkerhet.
Det nybildade föräldrarådet har anmält skolan till Skolinspektionen och kräver att skolledningen omedelbart byts ut.

Hjulsta grundskola är en F-9-skola, som länge haft det tufft. Bara hälften av skolans sjätteklassare nådde kunskapskravet 2019, och endast 37 procent av niorna. Men i år verkar situationen ha förvärrats ytterligare. De första fyra veckorna efter skolstart saknades både klasslistor och schema för undervisningen. Ena matsalen stängdes utan att föräldrarna informerades. Nu äter sexåringar tillsammans med niondeklassare alldeles för sent på dagen. Föräldrar som påtalat problemen uppmanas göra matlåda.

Skolan tillhör oss, den finansieras med våra skattepengar

I lördags samlades oroliga och upprörda föräldrar i Blå Huset i Tensta.
– Jag fick en chock när jag märkte hur dåligt det fungerade i skolan. Jag är uppvuxen här i Sverige och jag vet hur det kan vara. Jag vet också vilka bestämmelser som ska gälla i skolan. Det här man gör mot våra barn är kriminellt, sade en pappa.

Det nystartade Föräldrarådet kräver att skolledningen byts ut och att utbildningsförvaltningen tar över budgetansvaret för skolan.
– Skolan tillhör oss, den finansieras med våra skattepengar.

”’Byt skola om det inte passar dig'”

När föräldrar riktat kritik mot skolledningen har de fått ”byt skola om det inte passar dig” som svar.
– Men jag vill inte flytta mitt barn till en annan skola. Vi bor nära Hjulsta grundskola, varför ska jag förlora minst en timme om dagen för att skjutsa mitt barn någon annanstans?

Under mötet var vittnesmålen om skolans brister åtskilliga.
– Min dotter har flera diagnoser och vi har intyg från flera läkare som säger att hon behöver en extra resurs. Men rektorn tycker inte att det är nödvändigt.

Föräldrarna berättade om underbemanning och upprepade incidenter som inte rapporterats.
– Det enda barnen gör på fritids är ”att sova och titta på film”. Inget annat.

En mamma var förtvivlad över hur hennes dotter har förändrats sedan äldre barn varit dumma mot henne och ingen personal ingripit.
– Min dotter hade sådan stor självkänsla, men nu vill hon inte gå på fritids. Det är hjärtskärande att se.

Även lärarna och övrig personal på skolan är bekymrade. Den 24 mars skrev 80 procent av skolans personal ett brev till de ansvariga i Stockholms stad, grundskoledirektör Lee Orberson och utbildningsdirektör Lena Holmdahl. De skrev:
”Vi vill informera om grunderna för vårt bristande förtroende samt ett önskemål om rektorns omedelbara entledigande från sitt uppdrag”.

Lee Orberson svarade lärarna att han som grundskoledirektör inte kan ”lägga sig i enskilda personalärenden.”

Utbildningsdirektören har sedan dess inte hörts av

Utbildningsdirektören Lena Holmdahl svarade att hon skulle återkomma, men har sedan dess inte hörts av.

Brevet skickades också till de olika fackförbunden, men ingen respons.

Skolans skyddsombud skickade en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ingen åtgärd.

Även skolans elevhälsoteam har skrivit till de ansvariga i Stockholms stad. ”Vi anser inte att skolan efterlever sina skyldigheter enligt skollagen och Barnkonventionen.”

Lee Orberson svarade att ”rektorn i första hand ansvarar för verksamheten” och han hoppades att skolpsykologen, skolsköterskan och specialpedagogen ”tillsammans med rektorn” skulle åstadkomma en förändring.

Det första föräldramötet samlade sju personer, nästa 25 och i lördags var det runt 60 oroliga föräldrar som träffades i Blå Huset i Tensta. Nu har 85 föräldrar skrivit under brevet de skickat till Skolinspektionen och de ansvariga i Stockholms stad.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Bjud in till fest

Studenterna som flyttat in i studentskrapan i Tensta centrum syns inte till.…

Town Hall Meeting imorgon med dem som styr Stockholm

Global Village anordnar ett digitalt Town Hall Meeting med den politiska majoritetens borgarråd imorgon, tisdag, kl. 18-20. Hur kan Stockholm blir mer jämlikt? Vilka frågor tycker du är viktiga? Miljön? Skolan? Arbetslösheten? Äldreomsorgen? Välkommen att diskutera utvecklingen med dem som styr Stockholms stad.

Fler sommarjobb än före pandemin i Stockholm

Hittills är 8 096 feriejobb klara för 2021 i Stockholm stad. Det är fler jobb än vad som kunde erbjudas 2019, året innan pandemin. Detta speglas även i Järva där fler ungdomar kommer att få fler jobb än förväntat.

Husby modell för bostadskrisen

Husby har blivit något av en minimodell där man kan följa den bostadskris som sprider sig världen över. Hit vallfärdar folk som ser rätten till en bostad som en mänsklig rättighet. Nu fick stadsdelen besök av Raquel Rolnik, som tidigare var FN:s särskilda bostadsrapportör.