Nu byts låsen på Järvas bommar för att stoppa buskörning på gångvägarna. Men satsningen riktar sig bara mot bilar, för mopeder och motorcyklar finns det fortfarande inga hinder.

Nu ska vägbommarna i Järva få nya digitala lås för att förhindra bilar att köra på gångbanorna. Endast utryckningsfordon som brandkår, polis och ambulans ska ha tillgång till nycklar. Övriga fordon som behöver passera av någon anledning kommer att få söka tillstånd och kan då beviljas tillfällig passage.

Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd var en av de som var med i Tensta på onsdagen när låsen skulle invigas.
– Om det är nånting jag vet att våra medborgare är förbannade på och tycker är genuint otäckt så är det buskörning. Det här är en del av arbetet med att sätta stopp för det, sade han.

Jag delar din uppfattning att polisen inte arbetar specifikt med detta

Vad gör ni långsiktigt för att hindra olovlig körning på gångvägar? Finns det några satsningar för att få Järvaborna att välja cykel och gång framför bil?

– Bommar är en del av den långsiktiga lösningen. Men det måste även till en attitydförändring. Man tar inte bilen och kör till fotbollsplanen eller kolonilotten, jag tycker att det är helt obegripligt att det finns folk som gör det. Det är allas ansvar att sluta köra bil på gångvägarna och även att säga åt de som gör det att låta bli.

Men är det inte polisens jobb snarare än allmänhetens? Kan du som politiker ställa krav på polisiära åtgärder som är särskilt riktade mot detta?

– Visst är det även polisens ansvar och jag delar din uppfattning att polisen inte arbetar specifikt med detta. De gör nog mer fartkontroller på vägarna och sånt vilket också är jätteviktigt. Jag kan inte ställa krav på polisen men jag kan ha önskemål om att polisen ska jobba mer med det här.

Bommarna är av standardmodell och utgör inget hinder för motorcyklar och mopeder

Inför invigningen talades det om ”nya digitala bommar” men det är i själva verket bara låsen som är nya. Bommarna är av standardmodell och utgör inget hinder för de motorcyklar och mopeder som är starkt bidragande till osäkerheten på gångstråken. 

Totalt finns det i Järva omkring 200 befintliga bommar som tillhör staden. Ett 40-tal av dessa har tillkommit under 2019-2020. Endast 30 bommar har hittills fått de digitala låsen för att testa systemet, men tanken är att alla låsen ska bytas ut under de kommande månaderna.

Fredrik Jurdell som är stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta kommenterar satsningen via mejl till Nyhetsbyrån Järva.
”Senare är våra förhoppningar att en del bommar kommer att kunna tas bort i och med att ytterområdena stängs av. Framför allt kommer många av de närmare 1000 fasta trafikhindren kunna plockas bort, vilket ökar framkomlighet för gångtrafikanter, barnvagnar och cyklister.”

Kostnaden för  de digitala låsen finansieras av Trygghetsfonden. De båda stadsdelarna har fått sammanlagt fått 11,4 miljoner kronor för att genomföra projektet. Pengarna går främst till de digitala låsen, men även till att uppdatera en del bommar för att de nya låsen ska fungera. 

Anna Nygård

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Stefan Lindström går i pension efter nästan 40 år

Stora förändringar för ungdomsverksamheten i Rinkeby-Kista, men Stefan Lindström kommer inte vara…

Buss 179, fredag morgon 07.38

Buss 179, från Rinkeby centrum i riktning mot Spånga, var fullsatt på fredagsmorgonen.  – Man borde faktiskt bötfälla region Stockholm för att de inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Mohamed Nuur.

”Dra inte undan mattan för oss!”

En del kom dit direkt från arbetet, andra med fulla matkassar och barnen i släptåg. Stolarna i Rinkebyskolans aula räckte inte till. Kvinnorna kom till årets sista möte i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd för att protestera mot att Kunskapshuset läggs ned.

Mer biltrafik på Järvafältet när E18 breddas

Mellan Hjulsta och Akalla pågår bygget av motorvägen Förbifart Stockholm för fullt. Men redan nu, nio år innan vägen ska vara klar, konstaterar Trafikverket att trafikmängderna blir för stora. Därför planeras nu för ännu större trafikplatser och motorvägar. Fram till 1 april kan du lämna synpunkter till Trafikverket.