Det har blivit svårare för media att få ut uppgifter från myndigheter och kommuner i samband med bevakningen av pandemin. Nyhetsbyrån Järva begärde ut uppgifter om antal avlidna per stadsdel i Stockholm, och fick först avslag. Beslutet överklagades och kammarrätten ger nu Nyhetsbyrån Järva rätt och tillrättavisar Region Stockholm.

Kammarrätten i Stockholm ger Nyhetsbyrån Järva rätt när det gäller offentliggörandet av att antalet avlidna personer i covid-19. Sådana uppgifter är offentliga handlingar, även om antalet avlidna är färre än 10 personer per stadsdel i Stockholm.

Alla begärda uppgifter om antal avlidna ska lämnas ut

Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och förklarar att även begärda uppgifter om antalet avlidna till följd av covid-19 per stadsdel där antalet varit mindre än tio ska lämnas ut till Nyhetsbyrån Järva. Kammarrätten ska lämna ut handlingarna enligt domen.

Nyhetsbyrån Järva var en av de första som rapporterade om den snabba spridningen av covid-19 i Järva. Ambulanserna gick i skytteltrafik och allt fler oroliga anhöriga kontaktade tidningen. Nyhetsbyrån Järva kontaktade Smittskydd Stockholm och bad att få ut uppgifter om antal smittade och avlidna av coronavirus (och även åldersfördelning) i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Region Stockholm avslog Nyhetsbyrån Järvas begäran om att lämna ut allmänna handlingar.

Nyhetsbyrån Järva var inte nöjd med HSN:s beslut och begärde sekretessprövning av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Region Stockholm:s avslagsbeslut och att sekretessen skulle hävas. Nyhetsbyrån Järva ansåg uppgifterna om antal av covid- 19 var allmänna handlingar och skyddas av offentlighetsprincipen.

Efter vår begäran omprövades det tidigare avslagsbeslutet och HSN valde att lyfta sekretessen och släppte uppgifter om antal avlidna per stadsdel i Stockholm, men behöll sekretessen angående de stadsdelar som hade färre än 10 avlidna i covid-19.

Det är HSN:s ansvar att lämna ut allmänna handlingarna om antal avlidna

Kammarrätten biföll delvis överklagandet. Det är Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar att lämna ut allmänna handlingarna om antal avlidna i Stockholm, men kammarrätten avslog begäran om att lämna ut uppgifter om i vilket åldersspann de avlidna var och vilken genomsnittsålder de hade. Avslaget gällde inte att handlingarna inte var offentliga utan att uppgifterna inte fanns att tillgå och att handlingar inte var förvarade hos myndigheten i lagens mening och att det skulle krävas mer än en rutinmässig insats för att kunna sammanställa begärda uppgifter.

Kammarrätten skriver i domen att nämndens sammanställning över fall av covid-19 i Region Stockholm t.o.m. den 22 april 2020, vari antalet avlidna personer per kommun och stadsdel ingår, innehåller inte uppgifter om någon enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Uppgifterna omfattas därför inte av sekretess enligt lagens mening.

Kammarrättens dom får överklagas senast den 16 juli.

Awad Hersi
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Söndagspromenader över Järvafältet avslutas med fika

Efter succén med Internationella kvinnodagen har några av Järvas kvinnoföreningar börjat med Söndagspromenader från Akalla, Tensta och Rinkeby.

Explosion i Kista igår kväll

En kraftig explosion hördes från en pizzeria i ett bostadshus i Kista på tisdagskvällen. Inga personer skadades. 

Igår avgjordes finalen i Tensta Rinkeby Grass Run

Under söndagen avgjordes det sista loppet i Tensta Rinkeby Grass Run, TRGR. Finalen resulterade i två vinnare som bägge fick stryk, men försprånget räckte för att ta hem vinstpotten på 10 000 kronor.

Nyhetsbyrån Järva – todobbaadkii ina dhaafay

Vecka 35. Efter ett uppehåll under juli och semestermånaden, så fortsätter nu Fatuma Abdullahi Mohamed med sina uppskattade nyhetssammanfattningar på somaliska. Hon rapporterar om pandemins utveckling och om vad Nyhetsbyrån Järva har rapporterat om under veckan som gått.