Ulla Thorslund

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund hoppas att flytten av ungdomshuset Reactor ska bli ett lyft för verksamheten. Trots allt.
– Vi stänger inte, utan vi flyttar några hundra meter. Men vi kan vara självkritiska, det finns många delar som kunde ha skötts mycket, mycket bättre.

Du har sagt att fastigheten är uttjänt, men när beslutet fattades i september, då var inte besiktningen ens gjord.
Att byggnaden var i dåligt skick visste vi sedan tidigare, inte minst medarbetarna har påtalat bristerna i arbetsmiljön med icke fungerande uppvärmning och ventilation.

Varför har inte underhållet av lokalerna skötts bättre? Är det inte er skyldighet att se till att bristerna blir åtgärdade?
­– Det är Fastighetskontoret som står för de stora delarna av renoveringen och de sade nej. Jag vet, att förre ordföranden i nämnden talade med staden centralt om Reactor, men han fick nej uppifrån. Vi har frågat om vi kunde riva alternativt bygga till och/eller nytt, men det fick vi inte heller.

En renovering av byggnaden beräknas kosta runt fem miljoner, det är i sådana här sammanhang inte särskilt mycket. Förvaltningen skulle bara stå för en del av kostnaderna. Vad är det egentliga skälet till att Reactor flyttas?
– Det är klart att det finns flera anledningar. Vi har fått många klagomål från fastighetsägare om att hyresgästerna i närheten klagar på väsen och narkotikahandel. Ungdomsgården är för dem mellan 16 och 19 år, men många äldre går dit. Vi vet att det förekommit narkotikaförsäljning utanför. Läget inbjuder till sådan verksamhet. I centrum finns kameror, där har försäljningen minskat.

 Är hyresavtalet uppsagt?
– Ja, i samband med att personalen klagade på lokalerna sades avtalet upp för att visa för Fastighetskontoret att lokalernas skicka inte var okej.

När skedde det?
– Jag tror att det var vid årsskiftet.

Hur kom det sig att inte alla ledamöter i stadsdelsnämnden förstod när beslutet om Reactors flytt togs? Måste inte beslutsunderlaget vara tydligt, inte bara för ledamöterna utan även för allmänheten?
 – Det är ett gränsfall, skulle jag vilja säga. När man lägger ned en verksamhet, då är det ett nämndbeslut. Men en flytt av verksamheter, då är det ett verkställighetsbeslut som förvaltningen fattar.

Hur tycker du att förvaltningen har skött frågan om Reactor? Finns det anledning till självkritik?
– Vi kan säkert dra lärdom av den här processen. Det finns ett starkt engagemang för Reactor och jag tror inte att det enbart handlar om byggnaden utan också om verksamheten som sådan. Nu behöver vi ta vara på det engagemanget när verksamheten ska ta plats i andra lokaler.

Men hur ska det gå till? När ni först har kört över ungdomarna och fattat beslut utan att de varit involverade.
– Jag förstår att det blir svårt. Beslutet att flytta verksamheten är en pusselbit i  förvaltningens lokalplanering i stort och i de besluten har inte ungdomarna involverats. Men nu gäller det att utforma den framtida verksamheten så att den blir så bra som möjligt för våra besökare 16-19 år. Då är det viktigt att  planeringen sker i samarbete mellan medarbetarna och ungdomarna.

Kerstin Gustafsson Figueroa

https://staging.nyhetsbyranjarva.se/mer-om-ungdomshuset-reactor/

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Spånga-Tensta: Fördelningen av föreningsbidragen 2019

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta fördelar 1,8 miljoner i föreningsbidrag, om förvaltningens förslag antas vid stadsdelsnämndens möte på torsdagskvällen. Det är mindre pengar än förra året, men tre gånger så mycket som i Rinkeby-Kista.

Varför stängdes akuten i Tensta?

Inga lediga läkartider att boka och akuten är stängd. Tenstaborna är missnöjda med vårdcentralen. Därför intervjuade Nyhetsbyrån Järva verksamhetschefen Karina Hanaeus.

Svenska Journalistförbundet i möte med Nyhetsbyrån Järva

Igår höll Nyhetsbyrån Järva ett möte i Rinkeby som initierades av Svenska Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. Vi berättade hur Nyhetsbyrån Järva arbetar och har utvecklats.

På Bridge är de redo att fira eid

Bridge är en plats där entreprenörerna får möjlighet att ställa ut sina varor i Kista Galleria. Under ramadan har försäljningen tagit fart och företagarna ser fram mot eidfirandet.