Den 9 mars släppte Region Stockholm den senaste lägesrapporten om covid-19. Där konstateras det att antalet nya fall, antalet vårdade och antalet avlidna har ökat. Man har även kunnat identifiera nya fall av de muterade virusvarianterna från Storbritannien, Sydafrika och Brasilien. 

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge i Region Stockholm. Stabsläge innebär en förhöjd beredskap inom sjukvården. Det finns normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Antal vårdade

Akutsjukhuset i Stockholms län har en fortsatt ansträngd situation. Den 9 mars rapporterades akutsjukhusen ha 361 patienter med covid-19, utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård. Det är 15 fler än i den senaste lägesrapporten 5 mars. Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård i april 2020.
Det är smittökning på drygt fem procent mellan vecka 8 och vecka 9. I dessa är inte eventuella sportlovsfall inräknade, utan kommer att visa sig inom ett par veckor.

Nya fall

Lägesrapporten visade att under hela vecka 9 konstaterades 6 678 nya fall av covid-19, och under vecka 8 konstaterades 6 336 nya fall. Sedan pandemins början har 164 697 fall av covid-19 konstaterats i Stockholms län.

Muterade virusvarianter

Vad gäller muterade covid-19 virus har Region Stockholm till och med den 8 mars 2021 identifierat 261 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 19 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 2 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar fortsatt alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige, med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Avlidna

Fyra ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 5 mars. Sedan pandemins början har 3 913 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 596 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det ska dock konstateras att det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning

Under vecka 9 har det analyserats 49 986 tester för pågående covid-19. Av dessa var 14,0 procent positiva, vilket innebär en ökning i andel från föregående vecka.

Under vecka 9 genomfördes 9 237 antikroppstester varav 39,5 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en lägre andel positiva provsvar jämfört med veckan innan.

Vaccination mot covid-19

Antalet levererade doser till vårdgivarna låg den 9 mars på 206 455 stycken, och totalt är antalet registrerade vaccinationer 162 590. I Spånga-Tensta är det 40,5% av invånarna som vaccinerat sig mot covid-19 och i Rinkeby-Kista är det 40,1%.

Även bland dessa siffror finns det en eftersläpning i inrapporteringen. Det är alltså fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i rapporteringen.

Källa: Region Stockholm
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Här sitter kameror i Rinkeby

Det finns totalt 16 kameror, på nio ställen, runt Rinkeby centrum, som staden hoppas ska öka tryggheten. Skårbygränd, Norra och Södra Rinkebygången, Rinkeby torg, Rinkebyplan och Norra Stadsparksgången är övervakade.

Alexander Mahmoud bor inte på Södermalm

DNs fotograf och skribent Alexander Mahmoud var först ut som gästföreläsare på Nyhetsbyrån Järvas kurs i lokaljournalistik på Kista Folkhögskola. Han berättade om sina erfarenheter i branschen, om Husby och gav kursdeltagarna några råd.

Indiska i Kista Galleria stänger

Indiska i Kista Galleria stänger. Tisdag den 9 oktober har de öppet…

Larm om skottlossning i Kista Galleria idag

Polisen fick 13.46 larm om en misstänkt skottlossning i Kista Galleria. I nuläget är det oklart om någon har skadats, skriver polisen på sin hemsida. Gallerian utrymdes och samtliga ingångar spärrades av.