Till Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) och finansborgarrådet Anna König Järlmyr (M).

Hotellrum kan rädda liv i Järva. Att erbjuda tomma hotellrum som tillfälliga skyddsboenden åt äldre Järvabor i trångbodda familjer skulle kunna rädda många liv bland dem som i dag är utsatta för den mest extrema smittorisken.

“Stormen är här. Vi vet inte hur stark den kommer att bli, men vi är mitt uppe i den”, förklarade Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i förra veckan. Region Stockholms sjukvårdsråd Anna Starbrink (L) har också bekräftat en allvarlig smittspridning på Järva med en tydlig överrepresentation av coronafall.

Det är i Järvas stadsdelar som stormens epicentrum ligger

Idag vet vi att det är i Järvas stadsdelar Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta som stormens epicentrum i Stockholm ligger. Här fanns redan i förra veckan 130 av Stockholmsregionens då nästan 1000 kända fall.

Vi har, när detta skrivs hört talas om 8-10 döda, bara i den svensk-somaliska gruppen, men vet att det här drabbar trångbodda i alla etniska grupper.

Få Järvabor har varit på skidsemester i alperna. Ändå är det här som viruset slår allra hårdast, där skillnaden i livslängd mellan lågavlönade i till exempel Rinkeby och höginkomsttagare i Danderyd var 18 år redan före coronaviruset. Här finns många äldre som bor mycket trångt tillsammans med yngre barn och släktingar. Dessa har också jobb som buss- och taxiförare, butikspersonal och anställda i vård och omsorg, som inte kan jobba hemifrån. Risken är hög att de yrkesarbetande smittas och samtidigt har de barn som riskerar att dra hem smitta från skolor och förskolor.

Skillnaderna visar sig i allt från inkomst och bostad till hälsa, liv eller död

Skillnadernas Stockholm hette en rapport från Stockholms stad 2015. Och de här växande skillnaderna visar sig i allt från inkomst och bostad till hälsa, liv eller död. Nu handlar det om att hitta nya sätt att skydda trångbodda och särskilt sårbara äldre som bor ihop med yngre släktingar och barnbarn.

Myndigheterna har satt upp 6000 affischer på många språk där vi rekommenderas att tvätta händerna och de äldre att stanna hemma. Men att vi är utsatta för en allvarlig smittorisk vet vi redan. Och att stanna hemma är ingen lösning om man bor utan eget rum hos släktingar med barn.

Många hotellrum står tomma på grund av virusets hårda slag mot besöksnäringen

Många hotellrum står tomma på grund av virusets hårda slag mot besöksnäringen. Det har väckt den goda idén att kunna använda dessa som tillfälliga skyddsboenden för gamla som bor i trångbodda hushåll. Detta har redan föreslagits av riksdagsledamoten Anders Österberg (S) från Akalla, en av initiativtagarna till den nystartade Järvahjälpen, och av Awad Hersi, tidigare ordförande i Spånga-Tensta. Även oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) har ställt sig positiv. Nu måste de styrande i stadshuset lägga prestigen åt sidan.

Nu måste Stockholm stad agera

Folkhälsoforskaren Bi Puranen har berättat om hur man förr i tiden jobbade med att begränsa smittspridningen av tbc genom att tillfälligt isolera barnen i drabbade familjer. Nu måste Stockholm stad agera på en gång för att på ett liknande sätt erbjuda platser där de mest sårbara äldre kan isoleras.

Vi måste skydda de äldre som inte kan stanna i trångbodda hem om de ska kunna isoleras. Låt oss därför kräva av Stockholms stad att de erbjuder tillfällig plats för dessa i hotell under 1, 2 eller 3 månader och tecknar bra avtal som i första hand kan erbjuda ett 100-tal sådana skyddsboenden. Det skulle också vara ett sätt att avlasta sjukvården från många fler allvarligt sjuka och samtidigt minska arbetslösheten i besöksnäringen.

Mohammed Hagi Farah, boende i Rinkeby
Arne Johansson, boende i Husby
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

M vill att Järva blir en visiteringszon

Moderatledaren säger att han vill att Järva ska bli en visiteringszon, det vill säga ett område där människor får visiteras utan brottsmisstanke. Det tycker han därför att Järva kallas i folkmun för särskilt utsatt. Jag är inte säker på om Järva uppfyller kriterierna för detta, men jag vet att Akallabor är som folk är mest men att andelen låginkomsttagare och utrikesfödda är hög.

Vi vill ha en plan för trygg och tillgänglig sjukvård

I fjorton år har Moderaterna styrt över sjukvården i Region Stockholm. Stora delar av vården har privatiserats och vård utanför Stockholms innerstad har i många fall tvingats lägga ner. Det behövs en generalplan för trygg och tillgänglig sjukvård.

Clara Lindblom borde välkomna Hembla i Sveriges Allmännytta

Genom Hemblas och andra privata bostadsbolags associerade medlemskap i Sveriges Allmännytta kan vi tillsammans driva på för ett ökat socialt ansvarstagande i branschen. Ännu närmare samverkan mellan privata och allmännyttiga bolag kommer att gynna hyresgästerna och stadsdelarna där bolagen finns. Medlemskapet är inte ett kvitto på att man historiskt gjort allting rätt. Avstamp tas i att bolagen uppfyller kraven för medlemskap och den ambition de har framåt.

Hopplöst att brevväxla med skatteverket

Jag är en mamma som kom till Sverige under sent 1990-tal från Somalia. Jag gillar det svenska systemet, uppskattar det verkligen, och just därför blir jag så frustrerad när myndigheter som skatteverket inte tar hänsyn till människor med svenska som andra språk.