Ett av Zalandos lager

Slutreplik av den socialdemokratiske riksdagsledamoten Anders Österberg i debatten om Zalando-lagret, där Ingram Micro som driver lagret tidigare besvarat kritiken.

Under de år som jag har varit politiskt aktiv har jag alltför många gånger fått se och höra hur folk från Järva blir utnyttjade i arbetslivet. Att företag utnyttjar anställda i jakten på vinster är varken en nyhet eller hemlighet.

Otrygga anställningar används som en strategi för att pressa ner villkoren på arbetsmarknaden

I Sverige, och i världen, används otrygga anställningar som en strategi för att pressa ner villkoren på arbetsmarknaden. Därför tar jag de uppgifter som framkommit i flera stora svenska tidningar på allvar vad gäller förhållandena på just Ingram Micro i Brunna.  

Det gläder mig att Ingram Micro svarar på mitt inlägg och bjuder in mig på verksamhetsbesök. Jag ser fram emot att lära mig mer om verksamheten och själv få prata med de anställda. 

Vi lever i en tid då gig-företag genomför en global offensiv mot rättvisa arbetsvillkor

Men det strukturella problemet kvarstår. Vi lever i en tid då gig-företag genomför en global offensiv mot rättvisa arbetsvillkor. Vittnesmål om ohållbara arbetsvillkor på svenska arbetsplatser ska ses i ljuset av den utvecklingen. Politiken måste ha ögonen på detta och agera för att hindra globala arbetsgivare från att vrida klockan hundra år tillbaka i tiden.  

Jag kommer tillsammans med facket att fortsätta kämpa för att normen på svensk arbetsmarknad ska vara fasta heltidsanställningar och allmän visstid. Så kallad hyvling ska också avskaffas. Det innebär att arbetsdagen inte ska kunna delas upp för att på så sätt minska lönekostnaderna.   

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Alla barn och unga ska ha samma chans att utvecklas och ta del av samhället. Den målsättningen kan bara bli verklighet i ett jämlikt samhälle – och en grundläggande förutsättning för det är rättvisa arbetsvillkor. 

Anders Österberg (S), riksdagsledamot från Järva

Reds. anm.: Observera att bilden inte föreställer lagret i Brunna.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Anlägg fler kolonilotter i Järva

Trots det växande intresset för växter och odling så har Stockholms stad inte tagit några direkta initiativ för att utöka odlingsmöjligheterna för alla hundratusentals stockholmare som bor i lägenhet och inte kan ägna sig åt odling i större skala. Det är synd och något som borde åtgärdas.

Debatten om Tech Tensta fortsätter

”Tech Tensta ägnar sig inte åt tech”, skriver Michael Steger i en insändare, sedan han läst en artikel om att tech-fritidsgårdens besökare använder gårdens 3D-skrivare för att producera ansiktsskydd till vård och omsorg.

”Jag ser ledarskap som en verktygslåda”

Mårten Westberg från Rinkeby Run skriver om sina erfarenheter av ledarskap och om metoden lågaffektivt bemötande, som nu diskuteras i debatten om pedagogiken i skolan.

Ska Husbybadets rivas? I så fall varför?

År 1999 firade Husbyborna en av sina segrar. Efter tjugu år med namnlistor, uppvaktningar, möten och demonstrationer hade det badkar med skylten HUSBYBADET, som badhusgruppen ställt ut på tomten och som var en del av del av manifestationerna, ersatts med ett riktigt badhus.