Ett av Zalandos lager

Slutreplik av den socialdemokratiske riksdagsledamoten Anders Österberg i debatten om Zalando-lagret, där Ingram Micro som driver lagret tidigare besvarat kritiken.

Under de år som jag har varit politiskt aktiv har jag alltför många gånger fått se och höra hur folk från Järva blir utnyttjade i arbetslivet. Att företag utnyttjar anställda i jakten på vinster är varken en nyhet eller hemlighet.

Otrygga anställningar används som en strategi för att pressa ner villkoren på arbetsmarknaden

I Sverige, och i världen, används otrygga anställningar som en strategi för att pressa ner villkoren på arbetsmarknaden. Därför tar jag de uppgifter som framkommit i flera stora svenska tidningar på allvar vad gäller förhållandena på just Ingram Micro i Brunna.  

Det gläder mig att Ingram Micro svarar på mitt inlägg och bjuder in mig på verksamhetsbesök. Jag ser fram emot att lära mig mer om verksamheten och själv få prata med de anställda. 

Vi lever i en tid då gig-företag genomför en global offensiv mot rättvisa arbetsvillkor

Men det strukturella problemet kvarstår. Vi lever i en tid då gig-företag genomför en global offensiv mot rättvisa arbetsvillkor. Vittnesmål om ohållbara arbetsvillkor på svenska arbetsplatser ska ses i ljuset av den utvecklingen. Politiken måste ha ögonen på detta och agera för att hindra globala arbetsgivare från att vrida klockan hundra år tillbaka i tiden.  

Jag kommer tillsammans med facket att fortsätta kämpa för att normen på svensk arbetsmarknad ska vara fasta heltidsanställningar och allmän visstid. Så kallad hyvling ska också avskaffas. Det innebär att arbetsdagen inte ska kunna delas upp för att på så sätt minska lönekostnaderna.   

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Alla barn och unga ska ha samma chans att utvecklas och ta del av samhället. Den målsättningen kan bara bli verklighet i ett jämlikt samhälle – och en grundläggande förutsättning för det är rättvisa arbetsvillkor. 

Anders Österberg (S), riksdagsledamot från Järva

Reds. anm.: Observera att bilden inte föreställer lagret i Brunna.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hopplöst att brevväxla med skatteverket

Jag är en mamma som kom till Sverige under sent 1990-tal från Somalia. Jag gillar det svenska systemet, uppskattar det verkligen, och just därför blir jag så frustrerad när myndigheter som skatteverket inte tar hänsyn till människor med svenska som andra språk.

Moderaterna måste sluta svartmåla förorten och satsa istället

Ett moderat oppositionsråd i Sundbyberg har föreslagit att den ännu inte öppna bron mellan Ursvik och Rinkeby ska kameraövervakas, för att kriminaliteten i Rinkeby inte ska ta sig till Ursvik. Det är inte bara ett dumt förslag, det är också kränkande mot Rinkebyborna och det bidrar till ökad stigmatisering av förorten.

Clara Lindblom borde välkomna Hembla i Sveriges Allmännytta

Genom Hemblas och andra privata bostadsbolags associerade medlemskap i Sveriges Allmännytta kan vi tillsammans driva på för ett ökat socialt ansvarstagande i branschen. Ännu närmare samverkan mellan privata och allmännyttiga bolag kommer att gynna hyresgästerna och stadsdelarna där bolagen finns. Medlemskapet är inte ett kvitto på att man historiskt gjort allting rätt. Avstamp tas i att bolagen uppfyller kraven för medlemskap och den ambition de har framåt.

Stöd hyresgäster som drabbats av coronaviruset

I kristider framstår orättvisor tydligt. Coronapandemin har förändrat vår tillvaro. Livet begränsas, jobb försvinner och ekonomin raseras. Regeringen måste ge ekonomiskt stöd till hyresgäster som inte kan betala hyran.