Järvabadet

I Stockholm finns mängder med barn som inte kan simma. Statistiken visar att drunkningsolyckorna ökar i landet och Svenska Livräddningssällskapet vädjar om att fler ska bedriva simskolor.

Förra året var det mer än 200 personer som dog av drunkning, hälften av dem är barn under 15 år. I det nyöppnade Järvabadet var det flera drunkningstillbud med barn under förra sommaren, tack och lov ledde ingen av dem till döden. 

Unga Örnar i Stockholm vill göra en samhällsinsats och lära barn på Järva att simma. Vi vet att barn i Järvaområdet har sämre simkunnighet än andra barn. Vi har kunniga simskollärare och kontakt med barn som inte är simkunniga. Men för denna samhällsinsats vill Stockholm stad att Unga Örnar ska betala 14.000 kronor i bassänghyra.

Vi tror att det är viktigt att en simskola på Järva är gratis

Vi tror att det är viktigt att en simskola på Järva är gratis för att nå den målgrupp vi verkligen vill nå. Våra simskollärare är ideella ledare och vi är villiga att anpassa våra tider till när det passar Järvabadet. 

Unga Örnar har ingen stark ekonomi utan ska vi kunna finansiera en simskola måste föreningen söka bidrag av stadsdelen. Så i slutänden kommer staden att betala Unga Örnars simskola med sina egna pengar. 

Kanske bättre att låta Unga örnar göra den där samhällsinsatsen utan att behöva betala för den?

Unga Örnar i Husby
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ideella krafter i Järva samarbetar mot corona

Vi i Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) har arbetat hårt de senaste veckorna för att sprida information om hur man ska skydda sig mot coronaviruset.  Vi har särskilt vänt oss till äldre och människor med knappa kunskaper i svenska språket. I det arbetet vill vi samarbeta närmare med myndigheterna.

Vi beklagar sorgen innerligt

Det finns inga ord till familjerna som mist sitt barn, vi beklagar sorgen ni får utstå. Det är fruktansvärt att en ung människa aldrig får bli vuxen och vi vill uttrycka vår förtvivlan över att ert barn, syskon, vän och släkting inte får bli vuxen och leva sitt eget liv. Vi beklagar sorgen innerligt. 

Det är dags att rusta upp Människans träd

Panayotis Hatzipavlis har skrivit till berörda förvaltningar och makthavare om att Tenstas sista varumärke, väggmålningen Människans träd, behöver restaureras.

Öppet brev om våldet till inrikesminister Damberg

Det har varit många föräldrar som har mist sina barn på grund av skjutningar i Järva. Sedan i somras har det dödliga våldet återigen ökat.