Ett öppet samtal anordnades i Folkets Husby om hur våldet i samhället påverkar oss. En viktig fråga var satsningen på unga.
 – Hopplösheten som brer ut sig är destruktivt både för individer och samhälle, sade Emma Ström.

Syftet med samtalet, som anordnades av Unity & Cultivation, Förorten Mot Våld och Folkets Husby, var att utifrån olika erfarenheter diskutera mående i relation till det dödliga våldet och strukturellt våld. 

 – Sverige är det OECD-land där det ekonomiska klyftorna ökar mest. Det påverkar hela samhället. Att lägga de problemen som uppstår i ojämlikhetens kölvatten på dem som blir drabbade är djupt orättvist.  Enskilda individer och grupper får bära skuld för strukturella problem, sade Emma Ström, talesperson för Förorten Mot Våld.

Människor som bor i Järva vill se sina barn gå i bra skolor, få goda betyg för att sedan kunna få ett arbete. Som det ser ut nu så klarar bara runt 50 procent av eleverna i åk 9 godkända betyg.

Vi behöver se satsningar på barn och unga

 – Det är inte ett misslyckande för de enskilda eleverna och föräldrarna, utan ett samhälleligt misslyckande. Vi behöver se satsningar på barn och unga i våra områden, sade Emma Ström.

De närvarande påpekade att det behövs fler lärare, inte större klasser, mer personal och utökade öppettider på biblioteken. Mer stöd till föreningar som satsar på barn och unga. Istället för att i detta läge verkligen satsa på barn och unga, görs stora nedskärningar som kommer att bli dyrt för samhället i längden. 

En av de frågor som lyftes var bristen på stöd till människor som drabbats av det dödliga våldet. De behöver omgående hjälp och gärna på naturliga mötesplatser där människor träffas, såsom moskéer, fritidsgårdar och Folkens hus. Psykologer och terapeuter borde komma dit och ge stöd. 

Stigmatiseringen i media är tung att bära

På mötet konstaterades också att det påverkar människors mående negativt att hela tiden behöva försvara sin ort. Många känner sig också otrygga när fler och fler ordningsvakter patrullerar gatorna.
 – Stigmatiseringen av vissa bostadsområden och grupper i media, och i den politiska debatten, är tung att bära. Trygghetsbegreppet har kidnappats av en politisk retorik om hårdare tag och fler poliser. Men trygghet handlar om frihet från våld och diskriminering, sade Emma Ström.

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Somaliska akademiker visar olika vägar efter studenten

Strålande väder var det när Somaliska Akademiker Stockholm hade studentfest med grill och gäster i Rinkeby. Temat var Student 2020 och tillsammans med Rinkeby Folkets Hus och Studier&Arbete ville man inspirera och informera unga att studera vidare. 

Rapport från Norra Järva Stadsdelsråds årsmöte

På Norra Järva Stadsdelsråds årsmöte konstaterades att ortens folk befinner sig under extrem press. Förutom alla våra vanliga problem i ett alltmer ojämlikt och segregerat samhälle har vi och våra grannar drabbats mycket hårdare än andra av både coronapandemins dödlighet och den ekonomiska kris som den har fördjupat.

Regeringen ger grönt ljus för utomhusaktiviteter

Regeringen har godkänt all aktivitet utomhus som sker med avstånd. Det är ett mycket viktigt besked för Järva. Därför kan bland annat Rinkeby Run nu anordna en rad utomhusaktiviteter som skid- och skridskoåkning. 

Sista veckan med organiserad spontanfotboll i Rinkeby

På Rinkeby bollplan har AIF Kista organiserat spontanfotboll varje dag sedan 18 juni, men på söndag den 11 juli tar det slut. – Jag är ledsen, våra resurser är slut. Vi räcker inte till, säger Said Ali.