Ett öppet samtal anordnades i Folkets Husby om hur våldet i samhället påverkar oss. En viktig fråga var satsningen på unga.
 – Hopplösheten som brer ut sig är destruktivt både för individer och samhälle, sade Emma Ström.

Syftet med samtalet, som anordnades av Unity & Cultivation, Förorten Mot Våld och Folkets Husby, var att utifrån olika erfarenheter diskutera mående i relation till det dödliga våldet och strukturellt våld. 

 – Sverige är det OECD-land där det ekonomiska klyftorna ökar mest. Det påverkar hela samhället. Att lägga de problemen som uppstår i ojämlikhetens kölvatten på dem som blir drabbade är djupt orättvist.  Enskilda individer och grupper får bära skuld för strukturella problem, sade Emma Ström, talesperson för Förorten Mot Våld.

Människor som bor i Järva vill se sina barn gå i bra skolor, få goda betyg för att sedan kunna få ett arbete. Som det ser ut nu så klarar bara runt 50 procent av eleverna i åk 9 godkända betyg.

Vi behöver se satsningar på barn och unga

 – Det är inte ett misslyckande för de enskilda eleverna och föräldrarna, utan ett samhälleligt misslyckande. Vi behöver se satsningar på barn och unga i våra områden, sade Emma Ström.

De närvarande påpekade att det behövs fler lärare, inte större klasser, mer personal och utökade öppettider på biblioteken. Mer stöd till föreningar som satsar på barn och unga. Istället för att i detta läge verkligen satsa på barn och unga, görs stora nedskärningar som kommer att bli dyrt för samhället i längden. 

En av de frågor som lyftes var bristen på stöd till människor som drabbats av det dödliga våldet. De behöver omgående hjälp och gärna på naturliga mötesplatser där människor träffas, såsom moskéer, fritidsgårdar och Folkens hus. Psykologer och terapeuter borde komma dit och ge stöd. 

Stigmatiseringen i media är tung att bära

På mötet konstaterades också att det påverkar människors mående negativt att hela tiden behöva försvara sin ort. Många känner sig också otrygga när fler och fler ordningsvakter patrullerar gatorna.
 – Stigmatiseringen av vissa bostadsområden och grupper i media, och i den politiska debatten, är tung att bära. Trygghetsbegreppet har kidnappats av en politisk retorik om hårdare tag och fler poliser. Men trygghet handlar om frihet från våld och diskriminering, sade Emma Ström.

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Gårdsfest mot Hembla i Husby

Ort till ort bjöd in till gårdsfest med grill och fiskdamm på Nidarosgatan i Husby i helgen.  – Det var en bra dag där hyresgäster visade sitt stöd för kommunalisering av Hembla, säger Ilhan Kellecioglu som var en av arrangörerna.

Nyhetsbyrån Järva får stöd av nybildad ideell förening

Nyligen bildades en ideell stödförening till Nyhetsbyrån Järva.  – Vi är många med koppling till Järva som på olika sätt vill stödja nyhetsbyrån, säger Ulf Brändström, föreningens nyvalda ordförande.

Kvinnogrupp och hälsa på dagordningen

I lördags var det uppstartsmöten i Järva Folkets Park på Eggeby gård. En grupp kvinnor samlades för att diskutera bildandet av en kvinnogrupp och samtidigt innehållet i vårens Hälsodag.

Som Uniteds fotbollsläger fortsätter hela juli

Tack vare företaget Egen assistans kan Som Uniteds populära fotbollsläger på Knutby BP fortsätta hela juli månad. – Nu kan vi ersätta våra unga ledare och alla barn har något roligt att göra, säger Mohamed Sheikhdon, en av de ansvariga inom Som United.