För ett par dagar sedan publicerade Madonna ett inlägg om Coronaviruset på sitt Instagramkonto som blev viralt. Hon satt naken i ett badkar fyllt med rosenblad och berättade om hur Coronaviruset har gjort oss mer jämlika, eftersom viruset kan drabba vem som helst, oavsett om du är rik eller fattig. I slutet av inlägget avslutar hon med att säga att vi alla sitter i samma båt, och om skeppet sjunker, så drunknar vi alla.

Mantrat om att Covid-19 hotar hela mänskligheten och är ett hot mot allas hälsa, utan undantag, har varit ett återkommande tema. Inte bara inom populärkulturen, men också bland förtroendevalda politiker och företrädare för Myndighetssverige. Men nyheten om de sex svensksomalier som hade gått bort till följd av Coronaviruset sätter fingret på någonting helt annat. Det vill säga att pandemin faktiskt är ett större problem för vissa utsatta grupper.

Dessa uttalanden förstärker bara den koloniala föreställningen om svensksomalier som analfabeter och obildade.

Men spekulationerna om offrens läs- och skrivkunnighet som en orsak till deras död är inte bara häpnadsväckande utan också ett sätt att skuldbelägga offren och deras anhöriga. Dessa uttalanden förstärker bara den koloniala föreställningen om svensksomalier som analfabeter och obildade. Vi vet absolut ingenting om offrens kunskaper kring Covid-19 och bör därför heller inte spekulera kring det. Det är dessutom naivt att tro att några översatta broschyrer om Coronaviruset på somaliska eller arabiska skulle ha förhindrat deras död. Och om vi vänder på frågan: Är det inte ett större problem att alla dessa individer som kan läsa och skriva, envist går emot de angivna rekommendationerna från regeringen, genom att åka skidor i fjällen efter att ha varit på skidsemester i norra Italien för några veckor sedan?  

Vad som istället borde diskuteras är hur det kommer sig att vi inte har en särskild beredskap som är anpassad till de grupper som är särskilt utsatta. Sverige är världsbäst när det kommer till förebyggande arbete. Det finns en rad olika former av folkhälsosatsningar som sker kontinuerligt och över en lång period för att främja en god folkhälsa. Exempelvis finns Generation Pep som syftar till att skapa en folkrörelse för en mer jämlik hälsa för barn och unga. Liknande satsningar mot rökning, alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa av olika slag har gjorts och görs hela tiden. Men den politiska viljan att främja vissa gruppers folkhälsa – exempelvis nyanlända, hemlösa eller ensamstående mammor – lyser med sin frånvaro och därmed tillsätts inga särskilda resurser för att handskas med dessa typer av utmaningar. Istället har vi sett att vården för landets minoriteter skiljer sig så till den grad att det skiljer hela 18 år i förväntad livslängd mellan dem som bor i Danderyd och dem som bor i Vårby gård.

I alla samhällen som är byggda på tydliga ojämlika rashierarkier och klasskillnader så kommer utfallet vara olika när en kris uppstår.

Detta leder till att utsatta grupper måste förhålla sig till rekommendationer som egentligen är anpassade efter en vit medelklass. Det är inte alla som har möjlighet att jobba hemifrån från sin dator. Det är heller inte alla som har möjlighet att sitta i självkarantän i sin fullt utrustade sommarstuga i Värmland. När man pratar om att eventuellt stänga ner landets grundskolor så är utgångspunkten att varje barn har ett eget rum med en egen dator. Förutsättningarna ser inte likadana ut för alla och därför måste staten förse de utsatta medborgarna en möjlighet att skydda sig för att hålla sig friska.

I alla samhällen som är byggda på tydliga rashierarkier och klasskillnader så kommer utfallet vara olika när en kris uppstår. Oavsett om krisen är ett inbördeskrig, en naturkatastrof eller en pandemi. Därför är det oerhört viktigt att staten anpassar rekommendationerna efter de utsatta gruppernas behov, och att man prioriterar deras välmående. Det är så man räddar liv.

Rashid Musa
Bild: Johan Resele
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

M vill att Järva blir en visiteringszon

Moderatledaren säger att han vill att Järva ska bli en visiteringszon, det vill säga ett område där människor får visiteras utan brottsmisstanke. Det tycker han därför att Järva kallas i folkmun för särskilt utsatt. Jag är inte säker på om Järva uppfyller kriterierna för detta, men jag vet att Akallabor är som folk är mest men att andelen låginkomsttagare och utrikesfödda är hög.

Vem blir liberalernas nya partiledare?

Under valkampanjen till Europaparlamentet reste jag från norr till söder, från Umeå…

Vänsterpartiet: De styrande politikerna måste satsa på Järva

För några veckor sedan sköts en pojke till döds i Tensta och ytterligare två skadades. Sorgen efter skjutningen var påtaglig i hela området och många samlades till en minnesstund för att hedra den omkomna pojken och för att lufta sin frustration kring våldet som aldrig verkar ta slut. Vi är många som sedan länge känner att det görs för lite för att bryta våldet.

Trappan i Rinkeby visar att Stockholm inte är för alla

De nuvarande byggherrarna saknar vision för 20 procent av stadens invånare. Det märks på de begränsade möjligheter som personer med en funktionsnedsättning har på våra gator. Men det krävdes en trappa i Rinkeby för att det skulle bli uppenbart att staden inte längre hyser några höga förhoppningar om att staden ska vara till för alla