Populär verksamhet för seniorer i Akalla kommer inte längre få stöd av stadsdelsförvaltningen. Sievert Balkeståhl som tycker beslutet är bisarrt hoppas att fler ska engagera sig i frågan.

Stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista har under många år drivit och finansierat ”Öppna Mötesplatser för seniorer 60+” i Husby och Akalla. Via dessa mötesplatser har flera lokala pensionärsföreningar uppmanats att tillsammans bilda en ideell förening som styrelse för mötesplatsen. Mötesplatsernas styrelse har tillförts ett verksamhetsstöd från SDF för att sedan driva, administrera och tillse att olika pensionärsorganisationer kunnat få tillträde till mötesplatsen och på olika sätt kunnat ta del av de resurser som tilldelats.

Gymmet har blivit en friskvårdssuccé med drygt 70 seniorer som haft fasta tider varje vecka

I Husby har mötesplatsen drivits ideellt på Oslogatan 16 och i Akalla på Sibeliusgången 20. I lokalerna på Sibeliusgången i Akalla har vi anskaffat bra möbler för grupparbeten/studiecirklar/bingo mm. Dessutom har vi i en intilliggande lokal inrett ett senior-gym med utrustning för individuell träning, till stor del med utrustning från PROs tidigare gym i Husby. Gymmet har blivit en friskvårdssuccé med drygt 70 seniorer som haft fasta tider varje vecka.

Vid Pensionärsrådets jullunch den 16e december (som hölls delvis digital i flera olika rum) fick vi en del information om budget och ekonomi för 2021.
Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning har mycket god ekonomi och gör ett stort överskott för 2020! En stor del av överskottet beror på de generösa statsbidrag som utbetalats till Stockholms kommun.

Vid mötet informerades vi också om att Förvaltningen nu helt lämnar Akalla då det inte längre finns något Vård- eller Omsorgsboende som drivs av SDF. Fastigheten på Sibeliusgången 20 har nu sålts av Micasa till det privata fastighetsbolaget Landia AB. Det innebär nu att samtliga av SDFs lokaler i Akalla skall avvecklas innan 1a mars 2021, alltså även pensionärsverksamhetens möteslokaler och gym.

Stadsdelsförvaltningen stöder inte längre någon verksamhet för pensionärer i Akalla

Det innebär att vi under pågående Coronaavstängning av lokalerna även skall ta hand om all inredning/möbler/husgeråd och utrymma lokalerna på Sibeliusgången 20. Förvaltningen kommer inte att erbjuda eller bekosta några lagerlokaler eller alternativa lokaler i Akalla! Trots pågående Coronaavstängning tvingas vi att arbeta med avveckling av lokalerna och inventering av alternativa lösningar för våra seniorer Akalla. Detta innebär också att Stadsdelsförvaltningen inte längre stöder någon verksamhet för pensionärer i Akalla!

Inom PROs Akallagrupp håller vi nu på att som bäst dammsuga Akalla på alternativa lösningar för att kunna fortsätta någon pensionärsverksamhet även utan stöd från SDF. Det känns trist att tvingas till detta då det hittills varit en mycket lyckas och aktiv verksamhet i lokalerna på Sibeliusgången 20. Seniorgymmet har varit en stor friskvårdssuccé där många äldre, speciellt damer, uttalat sin glädje över att kunna träna upp rörlighet och muskulatur på nytt.

Jag tror att min beskrivning av pensionärsverksamheten och bristen på stöd från SDF kan intressera och engagera fler seniorer för att kunna påverka förvaltningen och se det bisarra i att avveckla allt stöd till pensionärerna i stadsdelen Akalla.

Sievert Balkeståhl
Ordförande i Akalla-Husby Öppna Mötesplatser för seniorer, Pensionärsrådet Rinkeby-Kista och PRO Norra Järva
Foto: Berit Bengtsson
Leif Bengtsson på gymmet i Akalla.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Skrota utredningen om marknadshyror!

Inom kort presenterar regeringen utredningen om marknadshyror. Vi i Järva som är hårt drabbade av  coronaviruset som sprider sig i trångbodda familjer kräver att utredningen omedelbart stoppas i papperskorgen.

Afrofobin är ett utbrett fenomen i vårt samhälle

Afrofobin har sina rötter i den transatlantiska slavhandeln och en forskarrapport visar att afrofobin fortsätter även idag i vårt samhälle.

Eriksson – ta ditt ansvar!

När jag läser de svar som Thomas Eriksson (MP), ansvarigt regionråd för att bland annat rulltrappan i Rinkeby ska fungera, ger till Nyhetsbyrån Järva blir jag först förvånad. Sedan förbannad.

Valet ska inte stå mellan arbetslöshet eller gängkriminalitet

En fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Järvafältet har drabbats hårt av arbetslöshet i pandemins spår. Arbetslösheten får dock färre rubriker än gängkriminalitet. Måste valet stå mellan arbetslöshet eller gängkriminalitet?