Årets sista möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd var som vanligt välbesökt. Under det ordinarie nämndmötet var det fördelningen av föreningsbidrag som upptog stor del av både intresset och dagordningen.

Rinkebymodellen
Information från Familjehusets föräldrarådgivning inledde mötet. Åsa Edlund, enhetschef på Familjehuset i Rinkeby berättade om arbetet med hembesök hos nyblivna föräldrar. Verksamheten har varit mycket framgångsrik och nu startar liknande verksamhet i Husby och på flera andra ställen runt om i landet. Rinkebymodellen har också belönats med Stockholms stads Förnyelsepris..

Öppet sammanträde och frågor från allmänheten
Stig Nilsson och flera medlemmar från Verdandi inbjöd politiker och tjänstemän till en kraftsamling för en tryggare stadsdel. Det räcker inte med fler poliser och kameror, menade Stig Nilsson, utan det krävs samarbete mellan myndigheter och civilsamhälle.

Medborgarvärde Hagi Farah undrade om inte förvaltning och politiker i nämnden skulle kunna ha ett seriöst samtal med Förenad förorter om arrangemanget Ortens bästa poet. Detta med anledning av att tävlingen, som samlar tusentals ungdomar runt om i landet, nu lägger ned och arrangörerna ger stadsdelsförvaltningen en del av ansvaret. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund svarade att förvaltningen har stöttat arrangemanget med runt 120 000, när de upplät lokalerna i Ungdomens Hus utan betalning.

Ungdomens Hus har varit stängt sedan en tid tillbaka på grund av bristande säkerhet för personalen. Ulla Thorslund meddelade att Ungdomens Hus troligen öppnas igen på fredag den 21 december.

Hur blir det med sammanslagningen av stadsdelarna, undrade en av medborgarna. Ordföranden Benjamin Dousa meddelade att den nya majoriteten i Stockholms stadshus är överens om att frågan ska utredas under 2019.

Flytten av Reactor är ett tydligt odemokratiskt beslut, som visar att tjänstemännen kör över politikern, sade en ung man i publiken. Han höll ett kortare anförande där han anklagade förvaltningen för tjänstemannavälde och uppmanade flera namngivna personer att ”avgå”.
Efteråt sade Benjamin Dousa att sådana ”kapningar” av frågestunden inte skulle tillåtas i fortsättningen.

Efter fikapaus fortsatte nämndens möte. 

Frågan om den flyttade busshållplatsen i Kista, för bussarna 178 och 179, kom upp. Nämnden verkade överens om att hållplatsens nya position inte var lyckad.

Råttorna i stadsdelen behandlades. En ledamot föreslog att råttorna skulle steriliseras, så har visst London fått ner antalet råttor. Men Ulla Thorslund upplyste om att gift är inte tillåtet att användas i Sverige.

Under punkt 10 på dagordningen tog vänsterpartiets Niklas Thorén till orda. Han konstaterade att inget olagligt har skett i hanteringen av flytten av Reactor, men det har skötts på ett ”olämpligt” sätt. Till protokollet bifogades ett särskilt uttalande, där vänsterpartiet kräver på att beslutet skulle tas upp igen i stadsdelsnämnden.

Föreningsbidragen var kvällen stora fråga, men punkten avhandlades i snabb takt. Endast 22 föreningar i Rinkeby-Kista ansökte om föreningsbidrag och endast en förening kom in med en komplett ansökan. Efter begärd komplettering hade slutligen har 14 föreningar skickat in ansökningar. Endast fem föreningar beviljas föreningsstöd. Det är Verdandi (306 000), Norra Järvas scoutkår (60 000) Naturskyddsföreningen (100 000) Shanta IF (50 000) och Vasalunds IF (49 000).

Socialdemokraterna kritiserade det faktum att endast 565 000 kr har använts till föreningarna av de 1,6 miljoner som anslagits i stadsdelen till föreningsbidrag. Därför föreslog socialdemokraterna att resten av pengarna, 1 035 000 kr, skulle betalas ut i en ny omgång till våren. Förslaget röstades ned av den nya majoriteten.

Resten av dagordningen klubbades igenom i rekordfart. Efteråt väntade julbord för nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs också Reactor tvingas stänga – flyttar till Husby centrum

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Alla Järvas föreningar är välkomna att använda vårt kalendarium!

Alla föreningar är välkomna att anmäla möten, fester, demonstrationer, alla evenemang gratis till vårt Kalendarium.  Skriv kortfattat, skicka inte informationsblad, men gärna en länk (om ni har) till evenemanget.

Imorgon möts politikerna i Rinkeby-Kista

Imorgon torsdag den 29 oktober sammanträder Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Mötet är stängt för allmänheten men kommer att sändas live på nätet.

Ny konst av Järvas unga på Kista busstorg

Du som passerar Kista busstorg kommer till och med mars kunna ta del av en ljusinstallation som skapats av ungdomar i området.

Ska handlarna i Tensta centrum tvingas flytta?

Fem av företagarna i Tensta centrum har sagts upp och erbjudits ett sämre hyresavtal.  – Vi har arbetat här länge, sju dagar i veckan, och nu slänger de bara ut oss. Har vi inga rättigheter här i Sverige, undrar Mohammed Said Ibrahim.