Nyhetsbyrån Järva har begärt att få veta hur dödligheten slår i Stockholms olika stadsdelar. Men Region Stockholm avslog begäran om utlämnande av allmän handling. Nyhetsbyrån Järva överklagar beslutet till kammarrätten.

Nyhetsbyrån Järva (NBJ) har bett Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att lämna ut statistik över de avlidna av Covid- 19 fördelat på stadsdelarna i Stockholm. En förfrågan lämnadens in till region Stockholm den 8 april och den 14 april 2020 meddelades beslutet att Region Stockholm inte lämnar ut handlingarna.

Region Stockholm motiverade sitt beslut att inte lämna ut handlingarna om antal döda per stadsdelsområde med att de skyddar enskildas hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, och därför beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att sekretessbelägga handlingen.

Nyhetsbyrån Järva håller inte med Region Stockholms bedömning och överklagade beslutet till kammarrätten

Nyhetsbyrån Järva håller inte med Region Stockholms bedömning och överklagade beslutet till kammarrätten i Stockholm. NBJ anser att statistiken är anonymiserad och att det inte går att identifiera vem eller vilka statistiken gäller. Det finns redan statistik över små kommuner i Stockholms län som befolkningsmässigt är mindre än vissa stadsdelar i Stockholm. Nyhetsbyrån Järva tycker också att det är märkligt att släppa statistik över födelseland och nationalitet, men inte antal döda per stadsdelsområde.

Nyhetsbyrån Järva vill att statistik över avlidna per stadsdelsnämnd ska offentliggöras. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut ska överprövas av kammarrätten i Stockholm.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

När Sara tog på sig slöja fick hon inte arbeta på vaktbolaget

När Sara valde att börja bära slöja fick hon inte längre arbeta som trygghetsvärd i tunnelbanan. En arbetsmiljöfråga, hävdar vaktbolaget Rapid där hon är anställd. – Det är löjligt. De låtsas att de bryr sig om mig, men de diskriminerar mig, säger Sara.

Mer om ungdomshuset Reactor

Besiktningen som gjordes av ungdomshuset Reactor visar att bara en del av…

”Vill du ha en kopp kaffe?”

När jag går genom Husby centrum på lördagens eftermiddag så ropar några killar efter mig: – Vill du ha en kopp kaffe? Eller kanske några dadlar? Det är ungdomar från Husby moské, som bjuder på något att äta eller dricka.

”Att läsa och bli läst”

Den litterära kursen ”Att läsa och bli läst” anordnas för andra året i rad i Tensta konsthall, och temat för i år är ”motstånd”. Kursen drar igång på onsdag nästa vecka, men än finns det platser kvar.