Hur kunde Järva begravningsplats hamna i en deponi med sopor, gifter och avfall? Ingenstans i världen har man varit dum nog att prova det. Kyrkogårdsförvaltningens experiment fortsätter att dra ut på tiden och kan bara sluta som fiasko. Men lösningen är nära. Lyssna på järvaborna, välj plan och ren jord så blir begravningsplatsen både färdig och värdig.

För det första vill ju ingen bli begravd i en soptipp, och för det andra medför byggande i gamla deponier stora problem. Stockholms pensionerade tippexpert Frank Lange kallar den planerade begravningsplatsen i Granholmstippen på Järva ”en teknisk och ekonomisk katastrof”. 

Nu lär hela projektet sluta på över 2 miljarder

Redan 2013 sa kyrkogårdsdirektören Mats Larsson till DN ”Det blev mer komplicerat än vi någonsin hade trott”. Då hade den beräknade kostnaden ökat till 200 miljoner. Nu lär hela projektet sluta på över 2 miljarder kronor. Bara den första av 4 etapper ska kosta 413 miljoner – en siffra som aldrig kommer att hålla när spaden sätts i jorden och problemen börjar på allvar.

Pengarna går inte till en fin begravningsplats. Nej, miljonerna kommer att slukas av en gigantisk och miljöskadlig hantering av förorenade jord- och stenmassor. Två rapporter som kyrkogårdsförvaltningen inte har velat lämna ut (Geoteknik 2016 och Markmiljö 2018) pekar på flera stora olösta problem. De dokumenten fick politikerna inte se innan de fattade beslut.

Hur kan detta fiasko få fortsätta trots spräckta tidsramar och kostnadskalkyler? Trots att det finns enklare, snabbare och billigare lösningar bredvid – på ren och plan mark? Till exempel den plats närmare Akallalänken som stadsbyggnadsnämnden pekade ut i start-PM 2008. Om man hållit sig där hade begravningsplatsen blivit klar senast 2013-2014.

Men några tjänstemän fick syn på den läckra kullen med den vackra parken och bestämde att lägga begravningsplatsen där istället. De fintade politikerna med en arkitekttävling 2009, och utan att järvaborna fick en chans att tycka till landade begravningsplatsen i populära Järva DiscGolfPark – på ytan lik Skogskyrkogården men under ytan en smutsig, giftig tipp.

Det handlar om ett prestigeprojekt. Då spelar järvabornas bästa, miljöproblem eller pengar ingen roll

Det handlar om ett prestigeprojekt. Då spelar järvabornas bästa, miljöproblem eller pengar ingen roll. Många är lurade. De som väntar på en värdig begravningsplats är lurade. De som tror att de ska få behålla en underbar park är lurade. Politikerna lurar både oss och sig själva. Och ingen synar kyrkogårdsförvaltningen trots 11 förlorade år.

Deras första upphandling misslyckades och blev ett år försenad när företaget Frijo överklagade att NCC fick kontraktet. Ändå har förvaltningen inte sökt bygglov i tid till byggstart, inte ens för byggbodarna!

Processen har försenats, men inte av protesterna utan av platsens alla problem och kyrkogårdsförvaltningens egen bristande kompetens. Och det kan bara bli värre om NCC får börja gräva. Projektet innebär en utdragen misshandel av järvabornas närmiljö i tiotals år.

Vi har frågat hur gravområdena ska skyddas från olja som läcker ner från tippen, och mot rörelser i marken eftersom tippen har rasat och fortfarande är instabil. Förvaltningen svarar ”Vi får se”. Kanske måste kistgravarna anläggas i jättelika jordfyllda betongbassänger. Värdigt? Nej! Dyrt? Mycket!

Fakta kommer att visa hur mycket snabbare, billigare och bättre en begravningsplats kan byggas bredvid tippen

Tid och pengar har slösats bort, men mycket mer tid och pengar finns kvar att vinna. Det är dags att stoppa stadens ansvarslösa experiment i Järva! Nu måste Granholmstippen jämföras med en annan placering i närheten innan det är försent.

Passa på medan kyrkogårdsförvaltningen funderar över sina bygglovsansökningar.

Fakta kommer att visa hur mycket snabbare, billigare och bättre en begravningsplats kan byggas bredvid tippen. Låt den ligga vid nya lugna lokalgatan Akallalänken och bli granne med Sveriges mest inspirerande landskaps- och aktivitetspark. Varför vill staden tvinga på oss sitt dåliga förslag som de valt själva i slutna rum, när järvaborna har en lösning som både ger en värdig viloplats för de döda och en värdefull park för de levande?

Tewodros Zakariya Abdi
Sundos Khadim
Björn Erdal
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Sverige måste stå upp för Etiopiens damm

Anders Österberg (s) menar att Egypten agerar som att de har större rätt till Nilen än något annat land och att USA:s medlingsförsök är orättvist.

Afrofobin är ett utbrett fenomen i vårt samhälle

Afrofobin har sina rötter i den transatlantiska slavhandeln och en forskarrapport visar att afrofobin fortsätter även idag i vårt samhälle.

Varför ska Järvaborna betala för andras bilåkande?


En motorvägsramp rakt igenom Igelbäckens kulturreservat. Det kan snart bli verklighet om Trafikverket och de styrande i Stockholm får som de vill. Men förslaget är helt oacceptabelt för klimatet, kulturreservatet och de boende i Järvaområdet.

Mer språk- och kultursatsning i det förebyggande!

Dödlighet, skador och lidande där narkotika är inblandat är något vi hör om i princip dagligen. Det drabbar enskilda, närstående och samhället i stort. Att förebyggande arbete är viktigt för att minska detta är välkänt. Det lyfts hela tiden som en av flera lösningar för ett av vår tids svåraste samhällsproblem. Alla vet att det vore det bästa, problemet är bara att frågan inte prioriteras i praktiken.