När Stockholms stads fullmäktige sammanträdde senast var föreningen Ort till ort från Husby där för att lämna en protestskrivelse till fastighets- och bostadsborgarrådet Dennis Wedin. Vad tänker Stockholms stad göra åt den katastrofala bostadssituationen i Husby, undrar husbyborna i sitt brev.

Det är ett växande problem att hyresvärdar låter husbestånd förfalla. Sedan Stockholm Stad sålde ett tusental lägenheter i Husby 1998 till ett privat bolag har lägenheterna bytt ägare åtta gånger och boendesituationen bara blivit sämre.

Hembla betraktas av många som en av Sveriges värsta hyresvärdar

”Eftersom lägenheterna hela tiden byter ägare och situationen blir värre så kräver vi att ni agerar för att något av de kommunala bolagen köper tillbaka lägenheterna”, skriver de boende från Husby.

Idag ägs lägenheterna av Vonovia, Sveriges största hyresvärd som går under namnet Hembla. Hembla betraktas av många som en av Sveriges värsta hyresvärdar. Vonovia har satt i system att renovera enstaka lägenheter kosmetiskt för att kunna höja hyran maximalt samtidigt som husen och gårdarna förfaller.

“Medan Svenska Bostäder betalade 187 kronor per uthyrbar kvadratmeter för underhåll i sitt totalbestånd, så betalade Hembla endast 78 kronor. Det är mindre än hälften av det kommunala bolagets underhållskostnader, samtidigt som Hembla specialiserat sig på fastigheter i stadsdelar från miljonprogrammet, varav många är i stort behov av just underhåll.”

I Göteborg köpte ett kommunalt bostadsbolag 890 lägenheter, som D.Carnegie& co. låtit förfalla

Det finns städer som har försökt ta itu med problemen på hyresmarknaden. I Berlin har de infört ett hyrestak för att skydda hyresgäster mot Vonovias chockhöjningar av hyrorna. Och i Göteborg köpte ett kommunalt bostadsbolag 890 lägenheter i Hammarkullen för en halv miljard kronor 2015. Säljaren var D. Carnegie & Co, samma fastighetsbolag som tidigare ägde lägenheterna i Husby. D. Carnegie & Co. hade låtit lägenheterna förfalla och till slut tvingades kommunen köpa tillbaka lägenheterna.

Vad tänker Stockholms stad göra åt bostadssituationen i Husby, undrar husbyborna i sitt brev. Vem är ytterst ansvarig för den katastrofala situationen för de boende i Hemblas lägenheter ? Vilket ansvar har staden utifrån gällande lagstiftning?

Läs hela skrivelsen här

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

P4 hade frukostseminarium om den lokala journalistiken

Sveriges Radio anordnade frukostseminarium på onsdagsmorgonen om lokal journalistik under rubriken Min lilla stad – om hur den lokala storstaden bevakas av medierna. Nyhetsbyrån Järvas chefredaktör Kerstin Gustafsson Figueroa var en i panelen.

Ont om p-platser vid Järvabadet

Järvabadet är dimensionerat för 3 000 besökare – per dag. Badet har planerats i 40 år och när det är klart finns det inte en enda parkeringsplats!? Så skrev Karin Ploen, ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för Fi, till Stockholms stad. Nyhetsbyrån Järvas reportrar gick till Järvabadet för att undersöka saken.

”Jag har en treårsplan, det tar tid att bygga en bra skola”

Nu är han på plats, Hjulsta grundskolas nya rektor. Bassem Jerbi tillträdde sin tjänst den 7 januari. – Det känns fantastiskt kul att vara här, det gör det verkligen.

Inga lättnader i restriktionerna den 3 maj

Idag vårdas omkring 2000 personer på grund av corona på sjukhus och av dem ligger 400 på intensivvårdsavdelning. Den höga smittspridningen och den hårda belastningen på sjukvården är anledningen till att alla restriktioner förlängs fram till åtminstone mitten av maj.