Nyhetsbyrån Järva har ställt en rad frågor till de båda stadsdelsdirektörerna i Järva, Fredrik Jurdell och Susanne Leinsköld, om hur de tillfälliga bostäderna ska fördelas. De skickar ett gemensat svar som gäller för både Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. 

De inleder med att påpeka att de nu arbetar i ”en mycket extrem situation” och måste hitta lösningar på problem där de inte kan använda de vanliga regelverken. Det innebär att förutsättningarna snabbt kan ändras och innan svaren kan bli konkreta, måste de komma på hur de ska säkerställa att de som flyttar in i en tillfällig bostad inte riskerar att smittas, eller smitta andra.

Hur kommer det att fungera, rent konkret, när det gäller tillfälliga boenden? Hur ser själva processen ut?

Spånga-Tensta SDF och Rinkeby-Kista SDF kommer tillsammans med stadsledningskontoret att under de närmsta dagarna arbeta fram en process utifrån de förutsättningar som gavs i och med gårdagens beslut i krisledningsnämnden. Det som är klart är att bolotsar, med placering på de respektive medborgarkontoren, kommer att vara vägen in för de personer som själva uppfattar att de har ett behov av evakueringsboende.

Vem bedömer vilka som ska få tillgång till lägenhet?

Bolotsarna ansvarar för bedömningen, bedömningsgrunderna tas fram inom de närmsta dagarna.

Vilka kriterier kommer att användas vid bedömningen? Vilka får plats?

Eftersom åtgärden är akut i syfte att rädda liv är utgångspunkten att alla med behov, som är införstådda med förutsättningarna och dessutom konstaterat smittfria, ska beredas en plats.

Är det tomma lägenheter, eller är de möblerade?

Det kommer att vara en grundmöblering i lägenheterna.

Hur många lägenheter finns att tillgå?

Det är i nuläget inte möjligt att uppskatta hur många som kommer att komma ifråga för evakueringsboende och det går därför inte att ange en siffra. Utgångspunkten är att alla med behov, med förutsättningarna uppfyllda, ska få plats.

Hur lång tid beräknas det ta från ansökan till flytt?

Detta beror på omständigheterna i varje enskilt fall, men utgångspunkten är att det ska gå mycket fort.

Eftersom Spånga-Tensta uppmanar boende att INTE gå personligen till Medborgarkontoret, hur ska de få tag i rätt tjänsteman?

Medborgarkontoren i Tensta, Rinkeby och Husby är öppna och tillgängliga för alla på samma villkor som gäller i övriga samhället: riskgrupper ska vara mycket restriktiva med sociala kontakter, övriga ska inte gå ut någonstans om man har symptom. I den process som nu pågår inom förvaltningarna diskuteras också hur det praktiskt ska kunna lösas med de kontakter som måste tas med riskgrupper.

Vid behov av ekonomiskt stöd för detta hänvisas till stadsdelsnämnden och ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2§ socialtjänstlagen

Ska de som får tillfälligt boende betala hyran själva?

Enligt det beslut som krisledningsnämnden fattade igår ska hyran betalas av den enskilde. Vid behov av ekonomiskt stöd för detta hänvisas till stadsdelsnämnden och ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2§ socialtjänstlagen. Från stadsdelsnämndens sida hanterar vi dessa ansökningar på samma sätt som vanligt, vi gör en individuell bedömning av rätten till bistånd.

Susanne Leinsköld och Fredrik Jurdell svarade på frågorna från Nyhetsbyrån Järva.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hästa Gårds framtid nu i Peabs händer  

Stockholms stads enda kvarvarande jordbruk, Hästa Gård i Akalla, har nu övertagits…

Här kan du rösta i Järva:

Den 9 september är det val. Viktiga val till riksdag, landsting och…

Nattalie vill att vi börjar prata om det osynliga våldet

Nattalie Ström Bunpuckdee från Hjulsta är programledare i UR:s satsning på att uppmärksamma våld i nära relationer mellan unga. – Det är ett jättebra initiativ och jag är stolt över att ha varit en del av det.

Trappan i Tensta centrum klar tidigast i höst

Trappan i Tensta centrum var bara borta en dag i mitten av april. Den plats där Tenstaborna äter lunch, solar, sitter och pratar är fortfarande under ombyggnad.