Nyhetsbyrån Järva har ställt en rad frågor till de båda stadsdelsdirektörerna i Järva, Fredrik Jurdell och Susanne Leinsköld, om hur de tillfälliga bostäderna ska fördelas. De skickar ett gemensat svar som gäller för både Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. 

De inleder med att påpeka att de nu arbetar i ”en mycket extrem situation” och måste hitta lösningar på problem där de inte kan använda de vanliga regelverken. Det innebär att förutsättningarna snabbt kan ändras och innan svaren kan bli konkreta, måste de komma på hur de ska säkerställa att de som flyttar in i en tillfällig bostad inte riskerar att smittas, eller smitta andra.

Hur kommer det att fungera, rent konkret, när det gäller tillfälliga boenden? Hur ser själva processen ut?

Spånga-Tensta SDF och Rinkeby-Kista SDF kommer tillsammans med stadsledningskontoret att under de närmsta dagarna arbeta fram en process utifrån de förutsättningar som gavs i och med gårdagens beslut i krisledningsnämnden. Det som är klart är att bolotsar, med placering på de respektive medborgarkontoren, kommer att vara vägen in för de personer som själva uppfattar att de har ett behov av evakueringsboende.

Vem bedömer vilka som ska få tillgång till lägenhet?

Bolotsarna ansvarar för bedömningen, bedömningsgrunderna tas fram inom de närmsta dagarna.

Vilka kriterier kommer att användas vid bedömningen? Vilka får plats?

Eftersom åtgärden är akut i syfte att rädda liv är utgångspunkten att alla med behov, som är införstådda med förutsättningarna och dessutom konstaterat smittfria, ska beredas en plats.

Är det tomma lägenheter, eller är de möblerade?

Det kommer att vara en grundmöblering i lägenheterna.

Hur många lägenheter finns att tillgå?

Det är i nuläget inte möjligt att uppskatta hur många som kommer att komma ifråga för evakueringsboende och det går därför inte att ange en siffra. Utgångspunkten är att alla med behov, med förutsättningarna uppfyllda, ska få plats.

Hur lång tid beräknas det ta från ansökan till flytt?

Detta beror på omständigheterna i varje enskilt fall, men utgångspunkten är att det ska gå mycket fort.

Eftersom Spånga-Tensta uppmanar boende att INTE gå personligen till Medborgarkontoret, hur ska de få tag i rätt tjänsteman?

Medborgarkontoren i Tensta, Rinkeby och Husby är öppna och tillgängliga för alla på samma villkor som gäller i övriga samhället: riskgrupper ska vara mycket restriktiva med sociala kontakter, övriga ska inte gå ut någonstans om man har symptom. I den process som nu pågår inom förvaltningarna diskuteras också hur det praktiskt ska kunna lösas med de kontakter som måste tas med riskgrupper.

Vid behov av ekonomiskt stöd för detta hänvisas till stadsdelsnämnden och ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2§ socialtjänstlagen

Ska de som får tillfälligt boende betala hyran själva?

Enligt det beslut som krisledningsnämnden fattade igår ska hyran betalas av den enskilde. Vid behov av ekonomiskt stöd för detta hänvisas till stadsdelsnämnden och ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2§ socialtjänstlagen. Från stadsdelsnämndens sida hanterar vi dessa ansökningar på samma sätt som vanligt, vi gör en individuell bedömning av rätten till bistånd.

Susanne Leinsköld och Fredrik Jurdell svarade på frågorna från Nyhetsbyrån Järva.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Nu stänger Erikshjälpen i Spånga sin second hand-butik

I slutet av september stänger Erikshjälpen i Spånga för gott. Nästa 70 personer, som på olika sätt varit sysselsatta där, blir utan arbete. – Det är en stor förlust för området, säger Dine Malmsten, en av alla de Järvabor som brukar handla där.

Järva röstar!

Dagen före valet var det slutspurt i valarbetet i Järva. Biblioteket stängde…

Knyt kontakter i Ungdomens hus

På onsdag är det fullt fart i Ungdomens hus i Rinkeby.  – Tanken är att den arbetskraftsreserv som finns i Järva ska möta sina framtida arbetsgivare här, säger Mohamed Saleeban, ordförande i Shanta IF, och den drivande bakom Kompetensdagen den 5 juni.

Järvaveckan: Jimmie Åkesson ställer in

Jimmie Åkesson skulle hålla tal på Järvaveckan ikväll, men har nu lämnat återbud.