Efter tolv år, och flera upprivna beslut, föreslår den blågröna majoriteten att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ska flytta tillbaka till Tensta. Den här gången är det Tensta Servicehus, som ska renoveras och byggas om för att passa förvaltningens behov.

 Sedan 2007 har Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning haft sitt kontor i Lunda industriområde. Förvaltningen flyttade från Tensta centrum, eftersom den gamla fastigheten innehöll asbets och därför revs. Först fattades ett beslut om ett nytt förvaltningshus i Tensta centrum, men det beslutet revs upp. Likadant beslutet att förvaltningen skulle flytta till gamla Kämpingeskolan.

 – De tidigare besluten har vi varit tvungna att riva upp, eftersom de ekonomiska kalkylerna inte har varit försvarbara. Men det här kommer att bli av, säger ordföranden i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Ole-Jörgen Persson, M.

Att bygga nytt är inte realistiskt

Att bygga nytt är inte realistiskt, det blir för dyrt. menar stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell. Därför har de tittat på de befintliga lokaler som står tomma i Tensta. 

 – Tensta gymnasium är på 14000 kvadrat, och alldeles för stort.  I så fall skulle vi behöva en aktör till. Då återstår bara Tensta servicehus, alla andra idéer kräver nyproduktion.

Tensta servicehus består av fyra huskroppar och en lägre byggnad. Förvaltningen ska enligt planerna ta över ett av husen, det som ligger närmast Hagstråket, och den lägre fastigheten. Idag är ett av de fyra husen renoverat och där finns ett vård- och omsorgsboende. I de övriga husen finns gruppboenden av olika slag och SHIS Bostäder för nyanlända. 

 – De nyanlända har bott där i två år vid årsskiftet, det blir en förlängning med ett år, men sedan måste de flytta. Det är samma regler som gäller för hela landet, säger Fredrik Jurdell.

 Stadsdelsdirektören redovisar de ekonomiska kalkylerna för förslaget; Kämpingeskolan skulle bli alldeles för dyrt, att bo kvar i Lunda blir inte heller billigt, eftersom lokalerna måste renoveras. Den totala årshyran av servicehuset, efter renovering och ombyggnad, beräknas bli 10,2 miljoner. 

 – Håller inte kalkylerna lovar jag att hoppa i Bällstaån, säger Fredrik Jurdell.

Vi ska vara i Tensta centrum

För renoveringen och ombyggnaden av servicehuset får de tillfälligt byggnadslov, som gäller i 15 år. Men vad händer sedan? Fredrik Jurdell ser inte det som ett problem.

 – Vi ska vara i Tensta centrum, och servicehuset ligger i Tensta centrum. När det tillfälliga byggnadslovet går ut om drygt 15 år kan hela Tensta centrum se annorlunda ut, säger han.

I huset som förvaltningen planerar att flytta in i, var det meningen att det skulle bli äldreboende.

 – Men Aleris bygger flera privata projekt i stadsdelen, så behoven blir inte lika stora som man trodde tidigare, säger Fredrik Jurdell.

Enligt planerna kommer flytten ske sommaren 2022

Enligt planerna kommer flytten ske sommaren 2022, men kontraktet i Lunda går ut redan årsskiftet 2021/2022. 

 – Vi hoppas naturligtvis kunna förhandla med bostadsbolaget och lösa det, säger Fredrik Jurdell.

Ett inriktningsbeslut fattas, om förslaget antas, på nämndmötet den 28 november. Sedan måste Micasa, det allmännyttiga bostadsbolag som äger Tensta servicehus, fatta ett styrelsebeslut i början på december. Beslutet måste även förankras i stadshuset och genomförandebeslut förmodas tas våren 2020.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Avtalet med Riddarens vårdcentral i Akalla sägs upp

Region Stockholm säger upp vårdavtalen med tre vårdcentraler. Det handlar om Riddarens vårdcentral i Akalla, och motsvarande vårdcentraler i Märsta och Tyresö. Anledningen är allvarliga brister i hur ekonomin har skötts och även hur läkemedel hanterats.

Efter översvämningarna – undvik att bada

Efter skyfallen den senaste veckan avråder Stockholms stad från bad vid stadens badplatser tills provsvar om vattenkvaliteten har kommit. 

Nyhetsbyrån Järva får Katarina Taikon-priset

Nyhetsbyrån Järva har tilldelats Katarina Taikon-priset. Priset uppmärksammar och belönar människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad.

Vad händer med moskén i Husby?

Enligt detaljplanen ska fastigheten där moskén finns idag rivas och istället ska det byggas bostäder. Men vart ska Husby Islamiska Kultur Center ta vägen?  – Vi har mejlat överallt, men får inga svar, säger Omar Sayed, kassör i församlingen.