Den nya trappan i Rinkeby centrum är inte tillgänglig för alla. Därför föreslog socialdemokraterna i Stockholms stad i trygghetsutskottet ”att det ska vara ett grundkrav att ha med tillgänglighetsperspektivet i ansökan till trygghetsutskottet för att projekt ska kunna beviljas medel.”

Nyhetsbyrån Järva skrev om invigningen av den nya trappan vid Skårbygränd, alldeles utanför Rinkeby centrum. Då uppmärksammades det faktum att trappan inte var tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Trafikborgarrådet Daniel Helldén, MP, svarade då ”Men de kan ju åka runt” och  pekade ut vägen längs Rinkebystråket och den på andra sidan centrum.

Kritiken lät inte vänta på sig. Funktionsrätt Stockholms stad tyckte att trappan visar att Stockholm inte är till för alla. Och Avraam Lazaridis, vice ordförande i Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor, tyckte hela bygget var ”bortkastade pengar”.

Stadsdirektören nöjd med trappan i Rinkeby

Socialdemokraternas förslag i trygghetsutskottet var att principerna för om pengar ska delas ut till trygghetssatsningar ska kompletteras med ett ”tillgänglighetsperspektiv”. Och att mallen för ansökningar ska förändras därefter. Alltså, projekt för att öka tryggheten, som inte är tillgängliga för alla, ska inte få några pengar.

Men stadsdirektören Magdalena Bossom är nöjd med trappan i Rinkeby och anser inte att något misstag har gjorts. Trappan var ”en åtgärd av många” och stadsdirektören skriver i ett utlåtande att projektet kan ha bidragit till att tillgängliggöra platsen för fler ”även om just trappans konstruktion och placering inte tillät detta”.

’Stadens svar är knas’

Anna Qvarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad, tycker att ”stadens svar är knas”.
– Tillgänglighetsprogrammet är inget som ”med fördel” kan användas och helt sonika väljas bort. Det är ett dokument klubbat i kommunfullmäktige som ska tillämpas av stadens samtliga verksamheter i såväl planering som utförande.

Anna Quarnström menar att dokumentet är själva grunden för stadens arbete för att säkerställa att staden uppfyller sin del av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Att stadsdirektör och biträdande stadsdirektör svarar som de gör är därför något uppseendeväckande och oroande. Det är också oroande att ett trygghetsutskott som beviljar medel för trygghet inte beaktar funktionshinderperspektivet alls vid tilldelning av medel.

Personer med funktionsnedsättning är den grupp som är mest orolig för att utsättas för brott

 – Staden har i de två senaste trygghetsmätningarna konstaterat att personer med funktionsnedsättning (även i Rinkeby-Kista) är den grupp medborgare som är mest orolig för att utsättas för brott och faktiskt utsätts för brott. Ändå är målgruppen alltså inte prioriterad eller ens beaktad som en del av trygghetsutskottets arbete, säger Anna Quarnström.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Man hittad död i Tensta

En man hittades död i en lägenhet i Tensta på måndagseftermiddagen. Polisen grep senare en person misstänkt för mord.

Järvabadet öppnar på måndag

Den 17 maj öppnar Stockholms fem uppvärmda utomhusbassänger för allmänheten, bland dessa ingår Järvabadet. Dessutom tillåts all organiserad idrottsverksamhet i stadens anläggningar.

”Jag har väntat på min tur”

Så blev det Avram Lazaridis tur att vaccinera sig. Han har bokat tid på mässan i Kista. – Nej, jag tvekade aldrig att vaccinera mig. Jag läser mycket och håller mig informerad.

Nyhetsbyrån Järva får Katarina Taikon-priset

Nyhetsbyrån Järva har tilldelats Katarina Taikon-priset. Priset uppmärksammar och belönar människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad.