Finns det extremism i Rinkeby-Kista? Påverkar världens konflikter radikaliseringen?
– Svaret är ja på båda frågorna, sade Samir Ahmed, samordnare för medborgarvärdarna i Rinkeby-Kista och med i styrgruppen mot våldsbejakande extremism i stadsdelen.

– Det är väldigt viktigt att lyssna på våra ungdomar och att alla föreningar samarbetar i den här frågan. Det måste finnas ett förtroende mellan civilsamhälle och förvaltning och polis, sade Samir Ahmed.
Diskussionen på mötet i Rinkeby Folkets Hus handlade både om våldsbejakande religiös extremism och kriminalitet i mer traditionell bemärkelse.

– Alla dessa våldsbejakande rörelser finns i samhället, men de ser olika ut och är utspridda i olika delar i Stockholm Stad, sade Kajsa Björnson, preventionssamordnare i stadsdelen.
Hon menade att religiös radikalisering är en lång process, som tar tid.
– Vi har inte så mycket erfarenhet att luta oss mot, utan vi behöver att alla hjälps åt i samhället för att se tecken på radikalisering.

De tecken som föräldrar borde vara uppmärksamma på, oavsett om det handlar om kriminalitet eller våldsbejakande extremism, är om deras barn byter vänner, klädkod, tatuerar sig med särskilda symboler. När det gäller radikal islamism, så handlar det ofta om kontakter över nätet.

– De som frivilligt vill förändra sina liv, får hjälp av lotsar som stöttar och motiverar. All hjälp i alla åldrar är individuellt anpassad, sade Maria Andersson, biträdande enhetschef för Sociala insatsgruppen (SIG) i Rinkeby-Kista. De som har en kriminell livsstil eller stödjer en våldsbejakande extremism kan få hjälp.

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Före detta elever om Hjulsta Grundskola

– Att våra småsyskon inte känner någon skollust alls och att 80 procent av skolpersonalen gått emot skolledning säger mycket, säger Kafia Nur. Före detta elever från Hjulsta Grundskola är ännu en röst som genom en namninsamling gör uppror mot skolans ledning.

Poesipiloterna – Saber, Khalid, Rayan och Ali

De här fyra killar i årskurs 8 på Enbacksskolan, Saber, Khalid, Rayan och Ali, vill genom poesiläsning vara förebilder och sprida läsglädje! Dikterna kommer från Mona Monasars diktsamling ”Modersmål” som de läste i klassen.

Nya lättnader väntas nästa vecka

Nästa vecka ikraft träder steg 3 i regeringens plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19. Vilka lättnader blir det och när väntas det sista steget träda i kraft?

Nämndmötena i Tensta tillfälligt tillbaka på Tensta Träff

Under de senaste två åren har platsen för nämndmötena i Tensta varierat; ibland på Hjulsta grundskola, men oftast i (det numera nedlagda) servicehusets lokaler. Nu har nämnden tillfälligt flyttat tillbaka till Tensta Träff.