Ja, ingen har ju missat Ulf Kristerssons utspel i veckan. Moderatledaren sade i en intervju i Sveriges Radio att invandringen har blivit en belastning för Sverige, och att många av våra problem kan kopplas dit. Vi har 99 problem här i Sverige, men invandringen är inte en av dessa, Ulf Kristersson.

När jag läste om Kristerssons uttal häromdagen så for det runt många tankar i huvudet på mig. Många av dessa tankar fick jag även läsa i diverse debattartiklar och ledarsidor. Hur Kristerssons, och för den delen högerpartiernas, retorik och ställningstagande till invandringsfrågan och Sverigedemokraterna har förändrats. Hur likt uttalandet låter Jimmie Åkessons uttalande i februari om att invandringen utgör en kulturell belastning för Sverige, ett uttalande som Ulf Kristersson fördömde. Hur vi med invandrarbakgrund inte alls är en belastning för Sverige utan berikar Sverige. Hur vi med invandrarbakgrund inte ens ska behöva berika Sverige för att ha en självklar plats här.

Alla argumenten har lagts på bordet. Så vad mer finns kvar att säga? Det var då jag kom att tänka på att lista alla problem som fanns, finns och kommer att finnas med eller utan invandring. Känns vi då som en lika stor belastning? Eller är det så simpelt som att somliga röster i samhället förenklar komplexa problem genom att hitta syndabockar?

Här är i alla fall våra nittionio i obestämd ordning. Molon Labe!

 1. Covid-19
 2. Vaccinmotståndarna
 3. De stora bristerna i sjukvården
 4. Hotet om LSS
 5. Kostnaden för att bygga Nya Karolinska Solna
 6. Den dyra tandläkarvården
 7. Nedläggningen av BB Sollefteå
 8. Sjukvårdspersonalens låga löner
 9. Rasismen
 10. Den misslyckade integrationen
 11. Det polisiära övervåldet
 12. Övervåldet från övriga ordningsmakten
 13. Bristerna i äldreomsorgen
 14. Högerextremismen
 15. Islamofobin
 16. Antisemitismen
 17. Antiziganismen
 18. Samehatet
 19. Misogynismen
 20. Mäns våld mot kvinnor
 21. Homofobin
 22. Bifobin
 23. Transfobin
 24. Åldersdiskrimineringen
 25. Hatbrotten
 26. Machokulturen
 27. Arbetslösheten
 28. De internationella adoptionerna som ligger bakom att barn har stulits och sålts
 29. Friskolorna
 30. Betygsinflationen
 31. De allt sämre skolresultaten
 32. Det dödliga våldet i förorterna
 33. Fattigpensionärerna
 34. Januaripartiernas förslag att försämra LAS
 35. Klimatutmaningarna
 36. Koldioxidutsläppen
 37. Den ökade vattenbristen
 38. Den svenska vapenexporten
 39. Drogförsäljningen
 40. Drogmissbruket
 41. Tobaksmissbruket
 42. Spelmissbruket
 43. Alkoholismen
 44. Bostadsbristen
 45. Bostadssegregationen
 46. Bostadsgentrifieringen
 47. Hembla
 48. Trångboddheten
 49. Ockerhyrorna
 50. Renovräkningarna
 51. Hotet om marknadshyrorna
 52. Utförsäljningen av allmännyttan
 53. De nya amorteringskraven
 54. Hemlösheteten
 55. Tiggeriförbudet
 56. Barnfattigdomen
 57. Desinformationen
 58. Turkiet-avtalet som inkräktar på asylrätten
 59. Hotet om fascismen
 60. Nedmonteringen av välfärdssamhället
 61. Privatiseringarna
 62. Den ökande psykiska ohälsan
 63. SL:s årliga prishöjningar
 64. Korruptionen
 65. Ekobrotten
 66. Avskaffandet av värnskatten
 67. Trafficking
 68. Torskarna
 69. Straffsatsen
 70. Utanförskapet i förorten
 71. Utanförskapet i glesbygden
 72. Den bristande jämlikheten
 73. Den bristande jämställdheten
 74. Löneskillnaderna mellan könen
 75. Kapitalismen
 76. Globaliseringen
 77. De stora skillnaderna i livslängd mellan fattiga och rika stadsdelar i storstäderna
 78. Missförhållandena på djurparker
 79. Missförhållandena på slakterier
 80. Cancern
 81. Den ofrivilliga ensamheten bland äldre
 82. Nordiska motståndsrörelsen
 83. Klassföraktet
 84. Den allt sämre läsvanan bland unga
 85. Nedstängningarna av ungdomsverksamheter
 86. De skeva skönhetsidealen som skadar unga, framförallt unga kvinnor
 87. Mobbning
 88. Vuxenmobbning
 89. Nättroll
 90. Nedskärningarna för kulturen
 91. Suicid
 92. Rot- och rutavdragen
 93. Vinsterna i välfärden
 94. Pedofilin
 95. De dödliga arbetsplatsolyckorna
 96. De ökande klyftorna i samhället
 97. Sverigedemokraterna
 98. Riksdagspartierna som gullar med Sverigedemokraterna
 99. Maktmissbruket där giriga män är redo att kasta vem som helst under bussen för att uppnå en maktposition.
Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Om känslan att vara utanför och inte höra till

Hur blir våra liv efter detta? Nyhetsbyrån Järva ber oss alla att berätta om tankar och erfarenheter under dessa coronatider.

Alexander Bard fick som han ville

Förra helgen hände två saker som fick stort medialt utrymme. Allsvenskan drog igång efter ett långt coronaavbrott, och Alexander Bard la upp en tweet.

2020 är ett år som blottat bristerna i vårt samhälle

År 2020 kan nog bäst beskrivas med den latinska frasen annus horribilis – ett hemskt år. Ett år som har skakat om och blottat bristerna i vårt samhälle. 

Jag tänker på kejsarens nya kläder

Nyligen publicerades en rapport “Fakta för förändring” med Ahmed Abdirahman som avsändare, VD för stiftelsen The Global Village. VD är en person med exekutiv makt och anses ofta vara en viktig ledare för ett företag, och ofta den som formulerar den operativa ledningens mål och beslut. Men märks något av det i rapporten?