Några funderingar från en Tenstabo, som med jämna mellanrum passerar kyrkan mitt i Tensta. Har våra olika institutioner ett ansvar för området de verkar i?

Tenstakyrkan uppstod ur ett engagemang för det nybyggda Tensta om jag förstått det hela rätt. Tensta Gospel Choir, TGC, har under många år danat nya artister.

Arvet kring Tenstakyrkan är tungt törs jag påstå. Men hur ser det ut idag?Jag frågade ordföranden i församlingen om de hade några sportlovsaktiviteter och svaret var lite undvikande nej.

Tenstakyrkan har en tämligen ny pastor vilket rimligen borde innebära en nyfikenhet och nytändning. Som ny är det inte ovanligt att vi är nyfikna och vetgiriga.

Varför skriver jag om Tenstakyrkan? Finns det en parallell till majoritetssamhällets förmåga att inkludera människor från andra kulturer?

Varför skriver jag om Tenstakyrkan? Finns det en parallell till majoritetssamhällets förmåga att inkludera människor från andra kulturer?

Att vara Tenstakyrkan mitt i Tensta och inte direkt spegla samhället runt omkring, är inte det slöseri med resurser och framförallt humankapital?

Men alla vet att kyrkorna har det tufft att locka besökare, eller? När Tenstakyrkans två hyresgäster har sina gudstjänster är det oftast knökfullt. Och många ungdomar söker sig till Hillsong, där det inte bara är knökfullt utan det är, säg 95 procent ungdomar. Ni vet, de där som inte går i kyrkan längre…

I en tid av stor osäkerhet kring Tensta träff blir åtminstone jag förbryllad över att Tenstakyrkan inte ens verkar fundera över sin roll i civilsamhället. Är det då deras ansvar?

Varför heter TGC just Tensta och inte något annat? Jag gissar att Tensta tillför en dimension till Tensta Gospel Choir. Och så tror jag det är med namnet Tenstakyrkan.

I en humanistisk värld känns det angeläget att se institutioner som Tenstakyrkan ta ett naturligt ansvar både för sin egen mission, men även för det område de verkar i.

För Tenstakyrkan skulle kunna göra stor skillnad. Speciellt i ett område som Tensta där många människor rör sig och det finns en stor mix av olika människor som speglar Sverige av idag, ett mångkulturellt Sverige.

Michael Steger, samhällsvetare & Tenstabo
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Det är dags att rusta upp Människans träd

Panayotis Hatzipavlis har skrivit till berörda förvaltningar och makthavare om att Tenstas sista varumärke, väggmålningen Människans träd, behöver restaureras.

Vi bor i ett utsatt område

Vi är utsatta för stigma och diskriminering av en allt maktfullkomligare elit i Stockholms stadshus. En elit som företräder den övre medelklassen i Stockholms rikare stadsdelar.

Moderaterna sitter i Spånga och säljer ut Tensta

Protesterna att sälja ut Tensta Träff kommer upp vid Spånga-Tensta stadsdelsnämnds slutna möte den 27 maj. Men var hålls mötet? Och vilka fattar besluten om Tensta framtid?

Pensionärerna i Akalla överges av stadsdels-förvaltningen

Populär verksamhet för seniorer i Akalla kommer inte längre få stöd av stadsdelsförvaltningen. Sievert Balkeståhl som tycker beslutet är bisarrt hoppas att fler ska engagera sig i frågan.