Alliansens sjukvårdspolitik i Stockholm ger vårdbolagen rätt att välja bort områden där behoven är som störst.

Under tolv år har den moderatstyrda majoriteten i Stockholm läns landsting avvecklat vår gemensamma välfärd, istället för att utveckla den. Man har privatiserat och flyttat bort våra landstingsdrivna verksamheter. Vi socialdemokrater vill minska folkhälsoklyftan och uppnå en mer jämlik vård för alla Järvabor. Utan hänsyn till vilken typ av vård som behövs har det införts 37 vårdvalsmarknader. Vårdbolagen har fått fri etableringsrätt. Vårdföretagarna har etablerat sig framför allt i centrala delar av Stockholm, där invånarna mår som bäst, istället för där behoven är som störst. Samtidigt tycker patienter vid 7 av 10 vårdcentraler i Stockholms län att det har blivit svårare att få hjälp.

Folkhälsoklyftorna visar tydligt att Järvaborna påverkas av den moderatstyrda alliansens sätt att styra sjukvården. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm.

Sjukdomar som lungsjukdomen KOL och diabetes ökar i Järva. Depression och ångest ökar påtagligt i länet, främst bland kvinnor i socialt utsatta områden. Idag har 8 procent av Järvas treåringar karies i tänderna. På Kungsholmen är det mindre än 1 procent.

Landstingspolitiker måste se hur folkhälsan ser ut i verkligen. Det ska inte spela någon roll var vi bor, har för bakgrund eller vilken samhällsklass vi tillhör. Får vi Socialdemokrater förtroendet att leda Stockholms läns landsting i valet den 9 september kommer resurserna att användas för en jämlik vård för alla som bor i Stockholm idag.

Vården ska bli mer tillgänglig, samordnas och vara efter behov.
Vårdcentralerna skall arbeta mer uppsökande. Hälsomottagningarna ska öppnas igen för att bedriva ett förebyggande arbete.
Mottagningar för barn och ungas psykiska hälsa ska fördelas över hela länet.
Vi ska stoppa nedläggningen av förlossningen på gamla Karolinska sjukhuset. 3000 förlossningsplatser ska räddas.

Galina Monsalves Leal, ledamot Stockholms län landsting (S)
Esme Guler Järva, kandiderar till Stockholm Kommunfullmäktige (S)
Tara Twana, Stockholm Stad, ledamot Stockholms län landsting (S)
Anna Jonazon, Järva, gruppledare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (S)
Shuta Bari, aktiv Socialdemokrat i Hässelby.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Så många nyanser i oktober

Några kilometer runt Järvafältet kan få blodomloppet att sjunga. Oktober har alltid varit en favoritmånad. Sommarens action är över och nu finns en lugnare tid i väntan på mörkare dygn.

En ensam plugg och grannsolidaritet i Husby

Ett och annat har man lärt sig under pandemin. Som att tjacka käk på nätet och få hem rubbet en gång i veckan i stället för att släpa sig fördärvad med tunga kassar var och varannan dag.

M vill att Järva blir en visiteringszon

Moderatledaren säger att han vill att Järva ska bli en visiteringszon, det vill säga ett område där människor får visiteras utan brottsmisstanke. Det tycker han därför att Järva kallas i folkmun för särskilt utsatt. Jag är inte säker på om Järva uppfyller kriterierna för detta, men jag vet att Akallabor är som folk är mest men att andelen låginkomsttagare och utrikesfödda är hög.

Tenstakyrkan skulle kunna göra skillnad

Några funderingar från en Tenstabo, som med jämna mellanrum passerar kyrkan mitt i Tensta. Har våra olika institutioner ett ansvar för området de verkar i?