Alliansens sjukvårdspolitik i Stockholm ger vårdbolagen rätt att välja bort områden där behoven är som störst.

Under tolv år har den moderatstyrda majoriteten i Stockholm läns landsting avvecklat vår gemensamma välfärd, istället för att utveckla den. Man har privatiserat och flyttat bort våra landstingsdrivna verksamheter. Vi socialdemokrater vill minska folkhälsoklyftan och uppnå en mer jämlik vård för alla Järvabor. Utan hänsyn till vilken typ av vård som behövs har det införts 37 vårdvalsmarknader. Vårdbolagen har fått fri etableringsrätt. Vårdföretagarna har etablerat sig framför allt i centrala delar av Stockholm, där invånarna mår som bäst, istället för där behoven är som störst. Samtidigt tycker patienter vid 7 av 10 vårdcentraler i Stockholms län att det har blivit svårare att få hjälp.

Folkhälsoklyftorna visar tydligt att Järvaborna påverkas av den moderatstyrda alliansens sätt att styra sjukvården. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm.

Sjukdomar som lungsjukdomen KOL och diabetes ökar i Järva. Depression och ångest ökar påtagligt i länet, främst bland kvinnor i socialt utsatta områden. Idag har 8 procent av Järvas treåringar karies i tänderna. På Kungsholmen är det mindre än 1 procent.

Landstingspolitiker måste se hur folkhälsan ser ut i verkligen. Det ska inte spela någon roll var vi bor, har för bakgrund eller vilken samhällsklass vi tillhör. Får vi Socialdemokrater förtroendet att leda Stockholms läns landsting i valet den 9 september kommer resurserna att användas för en jämlik vård för alla som bor i Stockholm idag.

Vården ska bli mer tillgänglig, samordnas och vara efter behov.
Vårdcentralerna skall arbeta mer uppsökande. Hälsomottagningarna ska öppnas igen för att bedriva ett förebyggande arbete.
Mottagningar för barn och ungas psykiska hälsa ska fördelas över hela länet.
Vi ska stoppa nedläggningen av förlossningen på gamla Karolinska sjukhuset. 3000 förlossningsplatser ska räddas.

Galina Monsalves Leal, ledamot Stockholms län landsting (S)
Esme Guler Järva, kandiderar till Stockholm Kommunfullmäktige (S)
Tara Twana, Stockholm Stad, ledamot Stockholms län landsting (S)
Anna Jonazon, Järva, gruppledare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (S)
Shuta Bari, aktiv Socialdemokrat i Hässelby.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Föräldrar skriver öppet brev till Ole-Jörgen Persson, M

I kväll har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sammanträde. Före pandemin hade allmänheten möjlighet att ställa frågor, men nu sker mötena bakom stängda dörrar. Därför har Mohamed Hagi Farah från föreningen Järva Föräldraalliansen istället skrivit ett öppet brev till nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M.

Hyreschock – inom en snar framtid

Jag vänder mig i skrivande stund inte bara till Sveriges hyresgäster, utan till alla. Vi, folket som bor i Sverige, inne i stan, runt omkring i förorterna, ute på landsbygden. Jag vänder mig till alla, oavsett vilket parti vi sympatiserar för. Vi som lever i landet Sverige, vi som arbetar här, vi som bidrar, vi som bygger Sverige.

Inte bara Hjulsta grundskola

Jag läste om problemen i Hjulstaskolan som ni skrivit om och hur föräldrar, och även lärare, kämpar för en bättre skola, men att de möter motstånd på grund av en problematisk ledning. Därför vill jag uppmärksamma er på en liknande problematik på Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby (även Rinkebyskolan).

Utsikt från mitt köksfönster

Den här rubriken har väntat på sin text flera dagar. Meningen var att jag skulle vädra min besvikelse över att grannar inte hade börjat använda den nyrenoverade lekplatsen eller innetorget som mitt köksfönster vetter mot.