Vi i Husby socialdemokratiska förening har starkt reagerat mot den nya majoritetens beslut i Stadshuset där den grönblå majoriteten öppnat upp för att hyresrätter kan omvandlas till bostadsrätter för att säljas till hyresgästerna. Och även för att hyresrätter kan säljas till privata värdar. 

I Järva är det stadsdelarna Rinkeby och Husby som kommer att drabbas och detta skapar en osäkerhet hos de boende om vad som komma skall och när. Vi ser en växande oro och otrygghetskänsla inför risken att våra hem blir en affär som inte alla har råd med. Detta har redan lett till att boende känner en rädsla för att vara tvungna att lämna sitt hem, sin bostad och sin väl inbodda hemmiljö.  Vi anser att detta är fel väg att gå eftersom vi anser att boendet är en social rättighet. 

Med tanke på att vi alla är väl medvetna om, att vi har en ökande bostadsbrist och trångboddhet med en hel buss människor som varje dag flyttar in i vår stad, så måste bostadsbristen byggas bort. Men hela staden måste ta sitt ansvar. Stockholm behöver framförallt fler hyresrätter, inte färre! Av den anledningen ska våra hyresrätter definitivt inte säljas ut. Vi är för en blandad stad, vilket innebär att det även måste byggas hyresrätter i områden som Bromma, Stureby och innerstaden och inte bara bostadsrätter i förorter med övervägande andel hyresrätter. 

Vart ska Husbyborna ta vägen om vår allmännytta säljs?

Vi vill se en dialog mellan de boende och ansvariga politiker i vår stad innan besluten blir verklighet.

Galina Monsalves  Leal​​, ordförande i Husby (S)
Kyllikki Iroegbu, vice ordförande i Husby (S).

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Tenstakyrkan skulle kunna göra skillnad

Några funderingar från en Tenstabo, som med jämna mellanrum passerar kyrkan mitt i Tensta. Har våra olika institutioner ett ansvar för området de verkar i?

Utsikt från mitt köksfönster

Den här rubriken har väntat på sin text flera dagar. Meningen var att jag skulle vädra min besvikelse över att grannar inte hade börjat använda den nyrenoverade lekplatsen eller innetorget som mitt köksfönster vetter mot.

Rinkeby-Kista ska inte ägna sig åt social dumpning

De  senaste dagarna har vi kunnat läsa hur en man blivit uppmanad att säga upp sig från jobbet och blivit flyttad med sina barn till ett ställe långt utanför Stockholm.

”Nej, det blir inte bättre för våldsutsatta, Dennis Wedin”

Igår gick både Moderaterna och Miljöpartiet i Stockholm ut och sa att det nu skulle bli lättare för våldsutsatta att få förtur i bostadskön. Men det är inte sant.