”Tänk, alla miljoner som satsats här, och så lite har hänt”. Så sade en av mina bästa vänner, som arbetade i över ett decennium i en av förvaltningarna i Järva, när vi träffades senast. ”Vart har pengarna tagit vägen?” Den frågan är det flera som har ställt. Och många gånger.

En av alla satsningar var Demokratipengarna 2017. Då gick 6.6 miljoner till Spånga-Tensta och 10 miljoner till Rinkeby-Kista. Men i Spånga-Tensta gick bara 830 000 till organisationer som arbetade med lokala demokratiprojekt. Resten verkade ha använts till löner, lokalhyror, kontorsmaterial och annat som borde vara ordinarie verksamhet. Är det någon som vet hur pengarna användes i Rinkeby-Kista?

Dessutom verkar förvaltningarna få pengar ”över” med jämna mellanrum och skickar tillbaka pengar till staden centralt. Varför det? Senaste handlade det om föreningsbidragen i Rinkeby-Kista. Av de 1,6 miljoner som anslagits till föreningsbidrag användes bara 565 000. Det borde betraktas som tjänstefel.

Det var 22 föreningar som hade ansökt om föreningsbidrag och endast fem (!) fick pengar. Det kan bara betyda att förvaltningen har gjort ansökningsförfarandet så pass obegripligt att föreningslivet har gett upp. Av dem som fick stålar fanns scouterna (har aldrig träffat en enda scout under min tid som lokalreporter i Järva) och Naturskyddsföreningen (aldrig träffat dem heller). Däremot har jag träffat otaliga föreningar, som inte fått en spänn.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs mer: https://staging.nyhetsbyranjarva.se/rapport-fran-decembermotet-i-rinkeby-kistas-stadsdelsnamnd/

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Erik Helmerson har ingen koll alls

Polisen är inte ”ortens fiende” slår Erik Helmerson i Dagens Nyheter fast i en krönika för några veckor sedan. Som om han har någon koll.

Ingenting förändras av sig själv

Tillbaka igen efter semestern. Det var en en välbehövlig vila, som inte…

Vad är det som är så svårt att fatta?

Jag är en av dem som en gång läste och lyssnade på…

Vi är ingen populär yrkeskår någonstans

”Tycker du att det blivit svårare att fotografera människor?” Min kollega som gjort en vända ute i Järva undrar. Han tyckte att folk blev griniga när han tog fram kameran. Nej, jag tycker inte att det har blivit svårare. Inte ens särskilt svårt. Men visst, Järvaborna gillar inte journalister särskilt mycket. Men vi är inte någon populär yrkeskår någonstans.