Vi i Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) har arbetat hårt de senaste veckorna för att sprida information om hur man ska skydda sig mot coronaviruset.  Vi har särskilt vänt oss till äldre och människor med knappa kunskaper i svenska språket. I det arbetet vill vi samarbeta närmare med myndigheterna.

De senaste dagarna har det varit en stor nyhet i medierna att sex av de döda stockholmarna bodde i järvaområdet och är av somaliskt ursprung. Vi har inte fått detta bekräftat, men vi ser det som ett allvarligt sekretessbrott från vården. Polisen och medierna är mycket försiktiga med att ange härkomst för grova brottslingar. Varför är det då okej för vården att sprida uppgifter om ursprung för dödsoffren för coronaviruset? Detta har upprört många järvabor och har orsakat en oerhörd näthat mot somalier i sociala medier.

Vi beklagar djupt sorgen som drabbat familjer

Vi beklagar djupt sorgen som drabbat familjer och närstående. I dessa svåra tider är det viktigt att vi som samhällsmedborgare och medmänniskor ställer upp och hjälper varandra och inte sprider missvisande information.

Medierna har snabbt hittat en förklaring till dödsfallen och ser det främst som en klassmarkör som beror på trångboddhet och andra sociala faktorer. Detta trots att man från den offentliggjorda informationen inte kan säkerställa vilka faktiska omständigheter som finns bakom de enskilda dödsfallen. Medierna diskuterar inte ålder eller underliggande sjuklighet utan enbart bostadsort och etnicitet. Detta upprör många boende i området.

När coronaviruset först kom till Sverige kom det hit med hemvändande alpturister och myndigheterna spårade noga hur smittan spreds vidare. Nu är det ett faktum att spridningen är stor just på Järvafältet, men spårningen av hur individerna har smittats har upphört.

Här bor många av alla de vardagshjältar som får samhället att gå runt

Här bor många av alla de vardagshjältar som får samhället att gå runt varje dag. Väldigt många från området arbetar i högriskyrken som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom vården och äldrevården, men också som taxichaufförer och bussförare liksom städare och restauranganställda. Alla dessa yrkesgrupper riskerar dagligen att möta viruset i sina jobb och löper därmed stor risk att bli smittade. Vi är övertygade om att det har bidragit till det höga sjuktalet i området, men detta förhållande tas inte heller i beaktande i diskussionerna i medierna.

Vi, som är unga följer dagligen nyhetsförmedlingen om regeringens arbete och myndigheternas information, vilket många av de äldre inte har möjlighet att göra. Först nu tycks myndigheterna börja förstå att krisinformation behöver ges på andra språk än svenska och i viss mån engelska. Vi är medvetna om att ni alla gör ett stort och viktigt jobb för att sprida kunskap och hindra att smittan sprids i samhället.  Vi är tacksamma för det, men nu vill vi föreslå att myndigheterna samarbetar med oss i syfte att skydda ALLA medborgare, oavsett bakgrund.

Somaliska Ungdomsförbundet har 17 medlemsorganisationer från Boden till Malmö, på Järvafältet och i södra Stockholm. Vi och våra samarbetsorganisationer arbetar ständigt och hårt för att informationen om de restriktioner och råd som utfärdas av våra myndigheter ska nå ut i hela samhället. Detta måste gälla även för dem som har svårt att förstå information på svenska eller som inte på egen hand kan ta del av den information som förmedlas i allt snabbare takt på TV och i olika digitala plattformar

Vi förstår och når de etniska grupper, som ni har svårt att nå

Ni har kunskaper och distributionskanaler, men vi förstår och når de olika etniska grupper i samhället som ni har svårt att nå. Ett exempel är att det för många familjer är helt obegripligt och oansvarigt att man ska isolera sina äldre.

Stockholms stad har ny tryckt 600 affischer på olika språk och det är en bra början men helt otillräckligt. Vi uppmanar nu myndigheterna, regionen och staden att samarbeta med oss för att ta fram informationsmaterial på andra språk. Sedan ser vi till att budskapen når fram till dem som det är avsett för.

Så till sist – till alla er som går till jobbet varje dag och tar hand om andra, trots att ni själva löper stor risk att bli smittade – vill vi säga: TACK! Ni ger ordet solidaritet en ny mening.

För somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS)
Guleed Abdu, förbundssekreterare
Eufemia Lassebro, kommunikatör
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Den egentliga kritiken av Träningpoddens avsnitt 197

Den 22 november släppte Träningspodden, som leds av TV-profilen Jessica Almenäs och Lovisa Sandström, ett avsnitt där Jessica berättar om en basketmatch hon spelade i Husby. Där beskriver Jessica bland annat Järvas damlag som läskiga, aggressiva och hotfulla, men diskussionen slutar inte där. 

Nyhetsbyrån Järva får stöd av nybildad ideell förening

Nyligen bildades en ideell stödförening till Nyhetsbyrån Järva.  – Vi är många med koppling till Järva som på olika sätt vill stödja nyhetsbyrån, säger Ulf Brändström, föreningens nyvalda ordförande.

Rädda Barnen Västerort svarar på kritiken

Black Lives Matter Sverige har uppmärksammat att Rädda Barnen valt att gilla ett inlägg där boken Arnolds resa till Sydafrika nominerats till Adlibrispriset 2020 som ” Årets barnbok 0–6”. Boken har kritiserats eftersom den handlar om Sydafrika, men alla i boken är vita.

Träning för de mest inbitna

Får man tävla i löpning? Nej, det får man inte. Så till det 39:de Tensta Rinkeby Grass Run bjöd vi inte in några utomstående. Det var en träning över 5 km enbart för de mest inbitna.