Sedan många år har det rått stort missnöje med situationen kring Kista busstorg, där det ligger under T-banestationen. Platsens utformning har varit och är fortsatt ogästvänlig och känns mycket otrygg.

Det är en plats som mest präglas av betong och mörker. Det finns ingen växtlighet där, och det förklaras sannolikt av att det inte finns några växter som skulle klara av bristen på ljus. Det gör inte heller vi människor som tvingas stå där vid olika årstider och olika tider på dygnet. Det finns heller ingen verksamhet vid torget som skulle kunna locka kunder, varför platsen är helt öde förutom de som måste stå där i väntan på bussar.

I vår stadsdel är det Kista som drar flest besökare till området. Här finns en stor mängd arbetsplatser med lika många arbetande som stadsdelsområdets alla boende. Dessutom är Kista Galleria vår utan jämförelse största butiks- och restaurangsamling. Här finns också biograf och bibliotek. Att då ha ett busstorg som mest är skrämmande och ogästvänligt är närmast en stor skam.

Även trafiksituationen runt torget är mycket rörig med en blandning av många bussar, taxi, bilar och gående. Här saknas trygga övergångsställen för att komma från gatorna till busshållplatserna.

Att ha en plats som ser ut som Kista busstorg är en skam!

Att ha en plats för att ta emot alla besökare till området som ser ut som Kista busstorg är en skam! Här måste alla inblandade – Kista Galleria, Kista Science City och alla andra företag i arbetsplatsområdet, SL och andra bussföretag som angör busstorget, Region Stockholm samt Stockholms stad – ta sitt ansvar och omgående ta fram en plan för hur busstorget ska bli en plats som välkomnar besökare till Kista!

Elvir Kazinic (S), vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Vi måste stå enade mot extremism och terrorism

För en tid sedan nåddes världen av en fruktansvärd nyhet. Ett terrordåd riktat mot moskéer i Christchurch i Nya Zeeland lämnar efter sig 50 döda. Många fler skadade. Terrorattacken dominerade nyhetsflödet och blickarna riktades mot Nya Zeeland.

Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer

Nu höjer regeringen bostadsbidraget för barnfamiljer. Många hushåll har drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. För att nå ut till hushåll med svag ekonomi är bostadsbidraget en träffsäker förmån. Därför är det också en bra förmån för att ge ekonomiskt utsatta barnhushåll extra resurser. Detta är bra för många i stadsdelarna i Järva.

Och hur ska det bli i jul?

Idag är det tre månader sedan jag åkte tunnelbana sist. Årskortet på SL var en ekonomisk felsatsning i år. Sedan vart man ohjälpligt klassificerad som riskgruppsindivid!

Ideella krafter i Järva samarbetar mot corona

Vi i Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) har arbetat hårt de senaste veckorna för att sprida information om hur man ska skydda sig mot coronaviruset.  Vi har särskilt vänt oss till äldre och människor med knappa kunskaper i svenska språket. I det arbetet vill vi samarbeta närmare med myndigheterna.