Sedan många år har det rått stort missnöje med situationen kring Kista busstorg, där det ligger under T-banestationen. Platsens utformning har varit och är fortsatt ogästvänlig och känns mycket otrygg.

Det är en plats som mest präglas av betong och mörker. Det finns ingen växtlighet där, och det förklaras sannolikt av att det inte finns några växter som skulle klara av bristen på ljus. Det gör inte heller vi människor som tvingas stå där vid olika årstider och olika tider på dygnet. Det finns heller ingen verksamhet vid torget som skulle kunna locka kunder, varför platsen är helt öde förutom de som måste stå där i väntan på bussar.

I vår stadsdel är det Kista som drar flest besökare till området. Här finns en stor mängd arbetsplatser med lika många arbetande som stadsdelsområdets alla boende. Dessutom är Kista Galleria vår utan jämförelse största butiks- och restaurangsamling. Här finns också biograf och bibliotek. Att då ha ett busstorg som mest är skrämmande och ogästvänligt är närmast en stor skam.

Även trafiksituationen runt torget är mycket rörig med en blandning av många bussar, taxi, bilar och gående. Här saknas trygga övergångsställen för att komma från gatorna till busshållplatserna.

Att ha en plats som ser ut som Kista busstorg är en skam!

Att ha en plats för att ta emot alla besökare till området som ser ut som Kista busstorg är en skam! Här måste alla inblandade – Kista Galleria, Kista Science City och alla andra företag i arbetsplatsområdet, SL och andra bussföretag som angör busstorget, Region Stockholm samt Stockholms stad – ta sitt ansvar och omgående ta fram en plan för hur busstorget ska bli en plats som välkomnar besökare till Kista!

Elvir Kazinic (S), vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Vi vill ha en trygg skola där barn och lärare blir tagna på allvar”

Rektorns svar förminskar och förlöjligar det faktum att 85 (numera 115) föräldrar är överens om att ledningen måste avskedas med omedelbart verkan. Vi har inte tappat förtroendet för skolan, vi har tappat allt förtroende för Helene Hodges och hennes ledning. Och nu står även Happy Hilmarsdottirs förtroende på spel. 

Och hur ska det bli i jul?

Idag är det tre månader sedan jag åkte tunnelbana sist. Årskortet på SL var en ekonomisk felsatsning i år. Sedan vart man ohjälpligt klassificerad som riskgruppsindivid!

Fake news om orten och Tensta bibliotek

Se på Aftonbladets förstasida 28 mars, stor rubrik:  Tvingas stänga biblioteket på grund av narkotikahandeln.Vilket bibliotek har stängts?  Jag ser att det är Tensta bibliotek. Alla gissar att det i alla fall ligger i Orten.

Näringslivets representanter ger Reactor sitt stöd

De senaste veckorna har vi följt utvecklingen genom ett flertal artiklar på Nyhetsbyrån Järva gällande nedläggningen av träffpunkterna Reactor och Ungdomens Hus. Vi vill med denna insändare fokusera på den potential vi upplevt bland unga i Husby där träffpunkten Reactor spelat en central roll.