Vi kräver extraordinära krisåtgärder nu, för att begränsa krisens  omfattning. Vi kan inte vänta.
Vi efterlyser en samordningsgrupp som agerar på ett effektivt sätt mot pandemins negativa konsekvenser i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Häromdagen riktade media sin uppmärksamhet mot Järva, där antalet smittade av coronaviruset redovisades.

Vi känner en stor besvikelse över att pandemin skördat så många dödsoffer i hela samhället, och i våra områden i synnerhet.  Vi sänder våra kondoleanser till familjer som mist sin kära. Vi delar sorgen med dem under denna svåra stund. Det är en extra utsatt situation när anhöriga inte kan ordna begravningsceremoni för sin kära som gick bort på grund av pandemin.

Många varslas från sina jobb, det leder till att de inte har råd att betala hyran eller kan försörja sin familj

De flesta som bor i Järva jobbar i samhällsbärande yrken, inom transportsektorn, som taxi och buss, i restaurangbranschen, på byggen, i äldrevården, på sjukhus och en del är småföretagsägare. En stor del av dem drabbas hårt av pandemins negativa ekonomiska konsekvenser. Dessa medborgare har varit skattebetalare före pandemin, och pandemin slår hårt mot deras verksamhet. Konsekvenserna blir att många varslas från sina jobb, det leder till att de inte har råd att betala hyran eller kan försörja sin familj. Utöver inkomstförlusterna håller fortfarande en del av dem på att bearbetar sorgen efter familjemedlemmarnas bortgång. Sorgen och begravningen medför både tragiska upplevelser och extra kostnader för familjerna.

Områden, som på grund av lokalbefolkningens disponibla inkomster, kallas för socioekonomiskt utsatta kännetecknas av boendesegregering, ekonomisk segregering och inte minst skolsegregering. Det handlar om resurssvaga grupper som redan är ekonomiskt sårbara och som nu drabbas extra hårt av krisen.

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna fattat beslut att anslå extra pengar till landets kommuner. Det vill säga, ett krispaket till kommuner som drabbas hårt ekonomiskt av pandemin.

Det är bra att stadsdelsnämndsordförande Benjamin Dousa har lovat att korttidsboende ska ordnas till riskgrupper i området. Han sade att de drabbade skulle vända sig till Medborgarkontoret. Men det räcker inte. För biståndshandläggarna på socialkontoren har redan en stor arbetsbelastning. Det kommer att ta lång tid innan beslut fattas.

Därför efterlyser vi:

 – snabba och effektiva extraordinära åtgärder på plats under krisen innan pandemin kräver ytterligare dödsoffer.

 – att ansvariga i staden, med Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr och oppositionsborgarrådet Karin Wanngård i spetsen, agerar snabbt och effektivt. Det handlar inte bara om att dela ut informationsblad. Det handlar om att rädda liv. De som drabbas ska inte riskera att bli vräkta och hamna på gatan på grund av den här extraordinära situationen.

 – att en samordningsgrupp utses, som samordnar de socioekonomiska åtgärderna, utvärderar omfattningen av pandemins konsekvenser, och fattar snabba beslut. Samordningsgruppen skulle ha sin egen budget, de jobbar under ledning av Anna König Jerlmyr och Karin Wanngård tillsammans med aktiva aktörer i civilsamhället

 – att de ansvariga politikerna agerar effektiv nu, innan situationen blir ohållbar. Vi anser också att familjer som förlorat sin kära ska kompenseras ekonomiskt för kostnaderna för begravningarna.

Kahin Ahmed, samhällsvägledare och aktiv i lokalsamhället
Mohamed Hagi Farah, Järva Föräldraallians och aktiv i lokalsamhället
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hopplöst att brevväxla med skatteverket

Jag är en mamma som kom till Sverige under sent 1990-tal från Somalia. Jag gillar det svenska systemet, uppskattar det verkligen, och just därför blir jag så frustrerad när myndigheter som skatteverket inte tar hänsyn till människor med svenska som andra språk.

I utanförskap vill ingen vara – om Orten som har splittrat vänstern

Lars Åberg trivs inte. Inte med Sverige, inte med samhället och inte med sig själv. Orsaken är invandringen, vilken han beskriver som ”för många på för kort tid”. ”All inclusive” heter hans senaste bok. Titeln anspelar på charterresor där allt i baren är fritt. På samma sätt får invandraren ”ett välkomstpaket som garanterar försörjning, bostad, utbildning, sjukvård, tandvård, tolkhjälp och pension. All Inclusive”.

Kan vi tala om den politiska majoritetens haveri på Järva?

Järva är ett område som är ett av de mest drabbade av socioekonomiska svårigheter, social utslagning och konsekvenserna av covid, i Sverige. Det vore rimligt att anta att politiker på Järva oavsett partitillhörighet, borde vara ganska eniga om behovet av att satsa på social verksamhet som bidrar till trygghet, där barn, unga och unga vuxna har möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt.

”Benjamin Dousa, ljudlarm löser inga problem!”

Det har varit mycket diskussion i lokalpressen om ett ljudlarm som bara fungerar mot ungdomar. I vårt lokala område sprids deras användning från Rinkeby till Husby, med planer att sätta upp larm över hela Järva.