Skärmavbild från nämndens möte

Gårdagens möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inleddes med en frågestund för allmänheten. Det var första gången sedan nämndmötena blev digitala på grund av pandemin som boende i stadsdelen fick ställa sina frågor till politikerna via videolänk.
– Rent tekniskt fungerade det bra, konstaterade nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M), nästan lite häpet.

Första frågan kom från Ben Robertsson i Akalla och handlade om problemen med nedskräpning vid återvinningsstationerna. Alla närvarande politiker var överens med frågeställaren om att stadsdelen har problem med återvinningshanteringen.

Socialdemokraternas Elvir Kazinic föreslog ökad övervakning och böter som en lösning på nedskräpningen medan Ole-Jörgen Persson (M) pratade om en kombination av personligt ansvar och behovet av samordning inom stadsdelsförvaltningen eller kommunen.
– Nu har vi snackat om det här i två år och alla partier överens, men vi måste bestämma oss för att nu tar vi krafttag och löser det här, sade Veronica Stiernborg (V).

Spångadalen är vår lunga, ett sådant här bygge är fullständigt oacceptabelt

Den andra frågan som diskuterades länge var det planerade bygget av en idrottsanläggning i Spångadalen mellan Rinkeby och Tensta. Både Anne Pilgrim och Jonas Svensson uttryckte oro över att anläggningen med publik, högtalarsystem och strålkastare kommer att innebära störningar för de boende i närheten.

– Hur kommer ni handskas med den ghettofiering som kommer ske av området? Spångadalen är vår lunga, ett sådant här bygge är fullständigt oacceptabelt, sade Anne Pilgrim som också ville ha en ersättning för värdesänkningen på sin bostad om idrottsanläggningen byggs.

Ole-Jörgen Persson svarade att beslutet om att bygga idrottsanläggningen inte ligger på Stadsdelsnämnden. Några av de positiva egenskaper som bygget kan tänkas föra med sig i form av aktiviteter för ungdomar lyftes av andra närvarande.

Efter frågestunden skulle fler politiker ansluta till mötet på distans men då blev det teknikstrul. Till slut löste det sig och dagordningen kunde återupptas.

Den 3 och 4 september kommer en cirkusföreställning spelas på Axbyplan i Rinkeby

Nämndens avgående ordförande Susanne Leinsköld redogjorde för några av den senaste tidens händelser som branden på Kuddbygränd  där många familjer nu står utan bostad. Men också mer positiva nyheter som att upprustningen av Norra stadsparken snart är klar och nästa vecka den 3 och 4 september kommer en cirkusföreställning spelas på Axbyplan i Rinkeby.

Rinkeby-Kista har även fått en ny IOP- och föreningsstödssamordnare som presenterade sig. Elin Törnblom tillträdde tjänsten i juni.

Beslutsärendena avhandlades utan vidare diskussion med enstaka undantag och mötet röstade genomgående i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag. Bland annat togs beslut om att bereda inkomna medborgarförslag om att rusta upp basketplanen vid Husby konsthall och införa fler sittplatser utomhus för ungdomar.

Anna Nygård

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Det gror i betongen i Hjulsta

– Det är vår andra dag, säger Mohamadreza Hoseini, 18, så vi…

OKQ8 avspärrad – farligt föremål på plats

Bensinstationen OKQ8 i Rinkeby utrymdes och spärrades av under fredagseftermiddagen med anledning av ett misstänkt farligt föremål. Föremålet ska ha hittats i anslutning till en bil.

En omdiskuterad park för discgolf

I slutet av september togs beslut i Kyrkogårdsnämnden om att börja bygga…

Mer biltrafik på Järvafältet när E18 breddas

Mellan Hjulsta och Akalla pågår bygget av motorvägen Förbifart Stockholm för fullt. Men redan nu, nio år innan vägen ska vara klar, konstaterar Trafikverket att trafikmängderna blir för stora. Därför planeras nu för ännu större trafikplatser och motorvägar. Fram till 1 april kan du lämna synpunkter till Trafikverket.