Bild på lokalen där Medborgarkontoret är

Den senaste medarbetarenkäten i Spånga-Tensta visade på hård intern kritik mot ledningen på Medborgarkontoret. Men när resultatet blev känt startade en av de anställda en namninsamling till stöd för den kritiserade chefen.
– Den som inte skriver under röjer sin identitet, säger en av medarbetarna.

Medarbetarenkäter ska garantera alla deltagares anonymitet och om enheterna har för få anställda kan svaren inte redovisas. Medborgarkontoret har tillräckligt många anställda för att resultaten ska redovisas.

På påståenden som:

Min chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete – 57 procent instämmer inte alls
Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser – lika illa.
Jag ser fram emot att gå till mig arbete – 57 procent instämmer inte alls

Det var röda siffror överallt i frågor som rörde chef och arbetsledning

Det var röda siffror överallt i frågor som rörde chef och arbetsledning. Ändå har en av medarbetarna på Medborgarkontoret, som uppenbarligen inte var en av dem som riktat kritik mot sin chef, nu startat en namninsamling till stöd för chefen. Det har lett till att så gott som alla medarbetare plötsligt är positiva till sin chef.

– Annars blir det ju uppenbart vem som tycker vad. Det känns som en häxjakt på personalen på grund av det dåliga resultatet, säger en av de anställda som också känt sig tvungen att skriva under.

Jonas Eliasson är chef för den avdelning där Medborgarkontoret ingår. Han menar att han som arbetsgivare inte kan ha några synpunkter på ett sådant initiativ.
– Det var, som jag förstod det, någonting som medarbetarna genomförde självmant efter det att resultatet på medarbetarenkäten behandlades på deras APT. Det är inte någonting som vi arbetsgivare kan styra och jag har inga synpunkter på det, och eftersom samtliga närvarande medarbetare också skrev under brevet så röjdes ingen anonymitet. Men oaktat det så ska resultatet ska ändå tas på allvar och arbetas med.

Men undrar du inte vart kritiken tog vägen?

– Det står alltid medarbetarna fritt att skriva till mig eller andra personer i ledningen. Men som jag också skrev så förändrar inte det resultatet i sak och det måste enheten prata om, och jobba med, tillsammans i enlighet med stadens policy.

Vad är då meningen med medarbetarenkäter? 

 – Meningen med medarbetarenkäter är att fånga upp styrkor och brister i den totala arbetsmiljön, för att sedan kunna arbeta med att åtgärda det som behöver åtgärdas och stärka det som fungerar väl.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Alla Järvas föreningar är välkomna att använda vårt kalendarium!

Alla föreningar är välkomna att anmäla möten, fester, demonstrationer, alla evenemang gratis till vårt Kalendarium.  Skriv kortfattat, skicka inte informationsblad, men gärna en länk (om ni har) till evenemanget.

Fullsatt i Rinkeby Folkets Hus när ombildningar diskuterades

För ett par veckor sedan landade ett bostadspolitiskt beslut i form av…

Somaliska akademiker visar olika vägar efter studenten

Strålande väder var det när Somaliska Akademiker Stockholm hade studentfest med grill och gäster i Rinkeby. Temat var Student 2020 och tillsammans med Rinkeby Folkets Hus och Studier&Arbete ville man inspirera och informera unga att studera vidare. 

Bling och Breakit vill hitta ortens entreprenörer

Deqa Abukar träffade Stefan Lundell från Breakit för att diskutera om riskkapital i orten. Breakit har gjort en granskning som visar att entreprenörer i orten bara får 0,81% av allt riskkapital.  – Då föddes en idé om Shift, en plattform där vi kan sammanlänka entreprenörer och investerare, säger Deqa Abukar.